Hoitokunta

Satakunnan rahaston hoitokunta koostuu maakunnan eri alojen asiantuntijoista.

Varapuheenjohtaja

Jarmo Huida, fil. kand.

Antti Arjava, yliasiamies
Tomi Kallio, professori
Jaana Lepistö, kasvatust. tohtori
Tarmo Lipping, professori
Saija Mustaniemi, kuvataiteilija
Maritta Salonoja, lääketiet. tohtori
Eeva-Maija Talasma, rehtori
Sirpa Wahlqvist, fil. tohtori
Kari Ylikoski, dipl. ins.