Hoitokunta

Satakunnan rahaston hoitokunta koostuu maakunnan eri alojen asiantuntijoista.

Puheenjohtaja

Jarmo Huida, fil. kand.

Varapuheenjohtaja

Sirpa Wahlqvist, fil. tohtori

Tomi Kallio, professori
Jaana Lepistö, kasvatust. tohtori
Tarmo Lipping, professori
Saija Mustaniemi, kuvataiteilija
Tuula Mäenpää, asiamies
Maritta Salonoja, lääketiet. tohtori
Eeva-Maija Talasma, rehtori
Kari Ylikoski, dipl. ins.