Hoitokunta

Satakunnan rahaston hoitokunta koostuu maakunnan eri alojen asiantuntijoista.

Puheenjohtaja

Jaana Lepistö, kasvatust. tohtori, dosentti

Varapuheenjohtaja

Kimmo Ahonen, projektipäällikkö

Juhana Lassila, varatoimitusjohtaja
Tarmo Lipping, johtaja, professori
Saija Mustaniemi, kuvataiteilija
Ulla Saxén, lääket. tohtori
Eeva-Maija Talasma, rehtori
Niina Uusi-Seppä, fil. maisteri
Sirpa Wahlqvist, fil. tohtori