Keski-Suomen rahasto

Keski-Suomen rahasto  perustettiin vuonna 1958. Rahasto tukee oman maakunnan alueella tehtävää kulttuurityötä ja tieteellistä tutkimusta jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.

Keski-Suomen rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomiin tarkoituksiin, näiden alojen ulkopuolelle jääviä aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista.

Etusijalla ovat keskisuomalaiset hakijat ja maakunnassa tapahtuva tieteellinen ja taiteellinen työ. Keski-Suomen rahaston toimialueeseen kuuluu 23 kuntaa.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Rahaston apurahoista päättää hoitokunta. Hoitokunta edustaa monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.

Lisätietoa rahastosta

Rahaston käytännön asioista vastaa asiamies, kasvatust. maisteri, teatterikuraattori Antti Niskanen sekä sihteeri Anniina Majanlahti-Binaku.

Lataa Keski-Suomen rahaston logot

Keski-Suomen rahaston yhteystiedot:

Silmälasipäinen mies puvuntakki ja kravatti päällä
Antti
Niskanen
asiamies
Varsinais-Suomen rahaston sihteeri Anniina Majanlahti-Binaku
Anniina Majanlahti-Binaku
sihteeri

Toimisto
Sepänkatu 4
40100 JYVÄSKYLÄ

Keski-Suomen rahaston yleinen sähköposti: keski-suomi@skr.fi