Keski-Suomen rahasto

Keski-Suomen rahasto  perustettiin vuonna 1958. Rahasto tukee oman maakunnan alueella tehtävää kulttuurityötä ja tieteellistä tutkimusta jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.

Keski-Suomen rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomiin tarkoituksiin, näiden alojen ulkopuolelle jääviä aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista.

Etusijalla ovat keskisuomalaiset hakijat ja maakunnassa tapahtuva tieteellinen ja taiteellinen työ. Keski-Suomen rahaston toimialueeseen kuuluu 22 kuntaa.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Rahaston apurahoista päättää hoitokunta. Hoitokunta edustaa monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.

Lisätietoa rahastosta

Rahaston käytännön asioista vastaa asiamies Antti Niskanen sekä sihteeri Laura Ojanperä.

Lataa Keski-Suomen rahaston logot

Keski-Suomen rahaston yhteystiedot:

Toimisto
Nikolainkulma, Asemakatu 6
40100 Jyväskylä

Keski-Suomen rahaston yleinen sähköposti: keski-suomi@skr.fi