Suomen Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta. Apurahoja myönnetään tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin suomalaisille tai Suomessa asuville tai toimiville henkilöille ja yhteisöille. Tukea myönnetään myös muille hakijoille, joiden hakemuksella on vahva yhteys suomalaiseen kulttuuriin.

Neljä hakuaikaa

Kulttuurirahastolla on vuosittain neljä hakuaikaa: maakuntarahastojen Tammikuun haku sekä keskusrahaston Maaliskuun haku, Elokuun haku ja Lokakuun haku.

Hakemuksen voi jättää Kulttuurirahastolle Hakijan verkkopalvelussa hakuaikoina. Alkamis- ja päättymispäivämäärät ovat hakujen esittelysivuilla. Hakupalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa.

Hakujen esittelysivuilla kerrotaan, minkälaisia apurahoja on haettavana. Hakukohteet vahvistetaan ennen hakuajan alkamista.

Hakuohjeet

On hyvä tutustua sekä apurahojen Yleisiin hakuohjeisiin että erityiskohteiden omiin ohjeisiin, joihin on linkit kunkin haun esittelysivulta.

Muut haut

Omien hakujen lisäksi Kulttuurirahasto on mukana tukemassa tiedettä ja taidetta myös muiden organisaatioiden kautta. Yhteistyötahojen omista kanavista haettavat apurahat esitellään täällä.

Tiedustelut

Tiedusteluihin vastataan arkisin klo 09–15 puhelimitse (09 612810, vaihde) ja sähköpostitse (apurahainfo@skr.fi). Tammikuun hakua koskeviin tiedusteluihin vastataan maakuntarahastoissa. Verkkopalveluiden käyttöön liittyviin teknisiin kysymyksiin vastataan sähköpostitse (tekninentuki@skr.fi).

Kulttuurirahaston uutiskirjeen voi tilata täältä.