Suomen Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta. Apurahoja myönnetään tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin suomalaisille tai Suomessa asuville tai toimiville henkilöille ja yhteisöille. Tukea myönnetään myös muille hakijoille, joiden hakemuksella on vahva yhteys suomalaiseen kulttuuriin.

Neljä hakuaikaa

Kulttuurirahastolla on vuosittain neljä hakuaikaa: maakuntarahastojen Tammikuun haku sekä keskusrahaston Maaliskuun haku, Elokuun haku ja Lokakuun haku.

Hakemuksen voi jättää Kulttuurirahastolle Hakijan verkkopalvelussa hakuaikoina. Alkamis- ja päättymispäivämäärät ovat hakujen esittelysivuilla. Hakupalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa.

Hakujen esittelysivuilla kerrotaan, minkälaisia apurahoja on haettavana. Hakukohteet vahvistetaan ennen hakuajan alkamista.

Omien hakujen lisäksi Kulttuurirahasto on mukana tukemassa tiedettä ja taidetta myös muiden organisaatioiden kautta. Yhteistyötahojen omista kanavista haettavat apurahat esitellään täällä.

Hakuohjeet

On hyvä tutustua sekä Apurahojen hakuohjeisiin että erityiskohteiden omiin ohjeisiin, joihin on linkit kunkin haun esittelysivulta.

Ohjeet lausunnonantajalle

Hakemukseen liittyvä lausunto tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa. Ohjeet lausunnonantajalle ovat täältä.

Ohjeet apurahansaajalle

Apurahansaajan ohjeissa on paljon hyödyllistä tietoa koskien apurahan käyttämistä sekä apurahaan liittyviä velvoitteita. Ohjeisiin on hyvä tutustua jo hakuvaiheessa kokonaiskuvan saamiseksi.

Monivuotiset työskentelyapurahat

Lokakuun tai Tammikuun hausta myönnetyn 2-, 3- tai 4-vuotisen henkilökohtaisen työskentelyapurahan saajan tulee tehdä erillinen jatkohakemus seuraaville vuosille Hakijan verkkopalvelussa. Tarkemmat tiedot monivuotisista apurahoista ja jatkohakemuksen tekemisestä ovat täältä.

Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus

Tohtorikoulutettavaa, jolle on myönnetty apuraha kokoaikaiseen työskentelyyn, kannustetaan tiedustelemaan tohtorikoulustaan tai tohtoriohjelmastaan mahdollisuutta palkalliseen osa-aikaiseen työsuhteeseen yliopiston tai muun vastaavan laitoksen kanssa. Lisätietoa apurahan yhdistämisestä tohtorikoulutettavan työsuhteeseen on täällä.

Tiedustelut

Tiedusteluihin vastataan arkisin klo 09–15 puhelimitse (09 612810, vaihde) ja sähköpostitse (apurahainfo@skr.fi). Tammikuun hakua koskeviin tiedusteluihin vastataan maakuntarahastoissa. Verkkopalveluiden käyttöön liittyviin teknisiin kysymyksiin vastataan sähköpostitse (tekninentuki@skr.fi).

Kulttuurirahaston uutiskirjeen voi tilata täältä.