Tältä sivulta löydät apurahanhakijoiden usein kysymiä kysymyksiä ja niiden vastaukset.

Sisältö

Apurahaneuvonta

Apurahakausi

Hakemuksen täydentäminen ja liitteiden lähettäminen

Voinko hakea?

Lausunnot

Taustatiedot

***********************************

Apurahaneuvonta

Voinko tulla esittelemään hanketta ja keskustelemaan hakemuksesta kanssanne?

Apurahan hakemiseen liittyvä neuvonta tapahtuu puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteydenotolla ei ole vaikutusta hakemusten arviointiin.

Sivun alkuun

Apurahakausi

Voiko apurahaa hakea joko takautuvasti tai ennakoivasti muutaman vuoden kuluttua alkavaan työskentelyyn?

Apurahalla työskentelyn voi aloittaa vasta apurahapäätöksen jälkeen. Myös kuluapuraha on tarkoitettu käytettäväksi apurahapäätöksen jälkeen toteutuviin kuluihin. Työskentelyapurahaa ei yleensä myönnetä, jos rahoitus on olemassa päätösajankohdan jälkeiselle 12 kk:lle (pois lukien tohtorikoulutettavan yhteisrahoitusta tavoittelevat hakijat, joilla on työsopimus valmiina).

Esim. keskusrahastosta lokakuussa 2021 haettavalla apurahalla työskentelyn voi aloittaa aikaisintaan helmikuussa 2022 ja viimeistään tammikuussa 2023. Jos työskentely alkaa myöhemmin, hakemuksen voi tehdä lokakuussa 2022.

Sivun alkuun

Hakemuksen täydentäminen ja liitteiden lähettäminen

Voinko lähettää hakemuksen liitteet tai täydentää hakemusta hakuajan päättymisen jälkeen?

Liitteet tulee ladata hakemukseen hakuaikana, ei sen jälkeen. Vain hakuajan päättymisen jälkeen saatuja tohtorintutkintotodistuksia, väittelylupia ja osoituksia jatko-opinto-oikeudesta otetaan vastaan jälkikäteen Apurahanhakijan verkkopalvelussa (Lokakuun haussa tammikuun loppuun mennessä; Tammikuun haussa 10.3. mennessä). Muita liitteitä ei voi lähettää jälkikäteen.

Sain rahoituksen järjestymään muuta kautta (esim. apuraha toiselta säätiöltä, palkallisen tohtorikoulutettavan tehtävä). Miten ilmoitan siitä?

Muualta saadusta rahoituksesta tulee ilmoittaa Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Sitä kautta tulee myös peruuttaa hakemuksen käsittely, jos hanke on kokonaan rahoitettu tai apurahaa ehtii hakemaan Kulttuurirahastosta seuraavana vastaavana hakuaikana. (Ks. kysymys Voiko apurahaa hakea takautuvasti tai muutaman vuoden kuluttua alkavaan työskentelyyn?) Muilta osin hakemusta ei voi täydentää jälkikäteen.

Olen saanut vapaamuotoisen lausunnon ulkomailla asuvalta lausunnonantajalta allekirjoitettuna pdf-tiedostona. Miten voin toimittaa sen teille? 

Voit ladata sen hakemuksesi liitteeksi hakuaikana. Jos olet jo lähettänyt hakemuksesi verkossa, voit peruuttaa hakemuksen lähetyksen, ladata liitteen hakemukseen ja lähettää sen uudestaan. Hakuajan päättymisen jälkeen lausuntoa ei voi enää toimittaa.

Sivun alkuun

Voinko hakea?

Valmistun tohtoriksi vasta hakuajan päättymisen jälkeen. Voinko kuitenkin hakea korotettua apurahaa väitöksen jälkeiseen tutkimukseen?

Voit hakea korotettua apurahaa, jos lataat väittelyluvan hakemuksen liitteeksi hakuaikana tai sen jälkeen määräajassa (Lokakuun haussa tammikuun loppuun mennessä; Tammikuun haussa päivämäärä on tarkistettava ko. maakuntarahastosta). Muussa tapauksessa et voi saada korotettua apurahaa.

Saan tiedon jatko-opintopaikasta hakuajan päättymisen jälkeen. Voinko kuitenkin hakea apurahaa väitöskirjatyöhön?

Kerro tilanteesta hakemuksessa ja toimita osoitus jatko-opinto-oikeudesta sen saatuasi Apurahanhakijan verkkopalvelun kautta (Lokakuun haussa tammikuun loppuun mennessä; Tammikuun haussa päivämäärä on tarkistettava ko. maakuntarahastosta). Tarvitset hakemuksen tueksi väitöskirjatyön ohjaajan lausunnon opintomenestyksestä tai tutkimussuunnitelmasta. Se tulee toimittaa hakuaikana.

Olen tehnyt hakemuksen keskusrahastolle lokakuussa. Voinko siitä huolimatta hakea apurahaa myös maakuntarahastosta, ehtiikö sen tehdä?

Keskusrahaston apurahapäätökset ilmoitetaan hakijoille noin viikkoa ennen maakuntarahastojen hakuajan päättymistä. Voi valmistella hakemuksen maakuntarahastolle ajoissa ja lähettää käsiteltäväksi, jos rahoitus ei järjesty keskusrahaston kautta.

Mistä maakunnasta voin hakea apurahaa? Olen kotoisin Porista, asun Kuopiossa ja teen väitöskirjatyötäni Lapin yliopistossa.

Hakemuksessa tiedustellaan hakijan ja hankkeen yhteyttä maakuntaan, mutta painotukset vaihtelevat maakuntarahastoittain. On toivottavaa, että apurahaa haetaan vain yhdestä maakuntarahastosta. Perehdy Kulttuurirahaston kotisivuilla oleviin maakuntarahastokohtaisiin linjauksiin ja ole tarvittaessa yhteydessä vaihtoehtoisiin maakuntarahastoihin oikean löytämiseksi.

Voinko lähettää saman hakemuksen useaan maakuntarahastoon?

Voit hakea rahoitusta erillisillä hakemuksilla useasta maakuntarahastosta, jos hanke toteutuu useamman maakuntarahaston alueella. Erittele budjetissa kunkin maakuntarahaston osuus ja hae kyseisestä rahastosta vain sitä osuutta. Muussa tapauksessa suositamme valitsemaan, mistä maakuntarahastosta haet apurahaa, tai hankkeen mahdollisen valtakunnallisen luonteen vuoksi apurahan hakemista keskusrahastosta.

Sivun alkuun

Lausunnot

Ohjautuuko lausunto hakemukseeni, vaikka lausunnonantajan nimi puuttuu hakemuksesta?

Jos lausuja käyttää lausuntotunnusta lausuntoa antaessaan, lausunto ohjautuu automaattisesti hakemukseesi. Jos hän ei käytä sitä, lausunto yhdistetään hakemukseen nimesi perusteella. Jos haet apurahaa työ- tai tutkimusryhmän jäsenenä, mutta et ole hakemuksen tekijä eli vastuuhenkilö, muista kertoa suosittelijalle lausuntotunnuksen lisäksi vastuuhenkilön nimi.

Sivun alkuun

Taustatiedot

Miksi kysytte hakijoista taustatietoja?

Hakijoilta kysytään myös joitakin tietoja, jotka eivät liity suoraan hakemuksen arviointiin. Tällaisia ovat esimerkiksi sukupuoli, kansalaisuus sekä koti- ja syntymäpaikka. Taustatietoja tarvitaan mm. apurahojen sijoittamiseksi nimikkorahastoihin, sillä joillakin nimikkorahastoilla on tarkkoja määräyksiä mm. apurahansaajien iästä, kansalaisuudesta, sukupuolesta tai kotipaikasta. Nämä tekijät eivät vaikuta hankkeen asiantuntija-arvioon vaan Kulttuurirahaston sisäiseen hallintoon.

Taustatietoja tarvitaan myös tilastotarkoituksiin, sillä Kulttuurirahasto seuraa apurahojen jakautumista eri muuttujien avulla varmistaakseen, että käsittely on tasapuolista. Taustatietojen tarkoitus ei ole selvittää hakijan henkilökohtaista identiteettiä. Kyse on laajasta tilastoaineistosta, jossa yksittäiset hakijat eivät erotu.

Miksi kysytte henkilötunnusta?

Kysymme henkilötunnustasi, koska sen antaminen jo hakuvaiheessa nopeuttaa asiointia kanssamme, jos apuraha myönnetään. Apurahan nostamisesta sovitaan Apurahansaajan verkkopalvelussa. Siellä asioiminen edellyttää pankkitunnuksilla kirjautumista. Apuraha ei näy palvelussamme, jos henkilötunnus puuttuu. Tämän lisäksi tarvitsemme henkilötunnuksesi verottajalle tehtävää vuosi-ilmoitusta varten sekä Melalle tehtävää ilmoitusta varten.

Sivun alkuun