Tältä sivulta löydät apurahanhakijoiden usein kysymiä kysymyksiä ja niiden vastaukset.

Sisältö

Apurahaneuvonta

Apurahakausi

Hakemuksen täydentäminen ja liitteiden lähettäminen

Voinko hakea?

Lausunnot

Taustatiedot

***********************************

Apurahaneuvonta

Voinko tulla esittelemään hanketta ja keskustelemaan hakemuksesta kanssanne?

Apurahan hakemiseen liittyvä neuvonta tapahtuu puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteydenotolla ei ole vaikutusta hakemusten arviointiin.

Sivun alkuun

Apurahakausi

Voiko apurahaa hakea takautuvasti?

Apurahalla työskentelyn voi aloittaa vasta apurahapäätöksen jälkeen. Myös kuluapuraha on tarkoitettu käytettäväksi apurahapäätöksen jälkeen toteutuviin kuluihin.

Sivun alkuun

Hakemuksen täydentäminen ja liitteiden lähettäminen

Voinko lähettää hakemuksen liitteet tai täydentää hakemusta hakuajan päättymisen jälkeen?

Liitteet tulee ladata hakemukseen hakuaikana, ei sen jälkeen. Vain hakuajan päättymisen jälkeen saatuja tohtorintutkintotodistuksia, väittelylupia ja osoituksia jatko-opinto-oikeudesta otetaan vastaan jälkikäteen Apurahanhakijan verkkopalvelussa. (Lokakuun haussa tammikuun loppuun mennessä. Tammikuun haussa liitteiden viimeinen jättöpäivä täytyy tarkistaa kustakin maakuntarahastosta erikseen.) Muita liitteitä ei voi lähettää jälkikäteen.

Sain rahoituksen järjestymään muuta kautta (esim. apuraha toiselta säätiöltä, palkallisen tohtorikoulutettavan tehtävä). Miten ilmoitan siitä?

Muualta saadusta rahoituksesta tulee ilmoittaa Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Sitä kautta tulee myös peruuttaa hakemuksen käsittely, jos hanke on kokonaan rahoitettu tai apurahaa ehtii hakemaan Kulttuurirahastosta seuraavana vastaavana hakuaikana.

Olen saanut vapaamuotoisen lausunnon ulkomailla asuvalta lausunnonantajalta allekirjoitettuna pdf-tiedostona. Miten voin toimittaa sen teille? 

Voit ladata sen hakemuksesi liitteeksi hakuaikana. Jos olet jo lähettänyt hakemuksesi verkossa, voit peruuttaa hakemuksen lähetyksen, ladata liitteen hakemukseen ja lähettää sen uudestaan. Hakuajan päättymisen jälkeen lausuntoa ei voi enää toimittaa.

Sivun alkuun

Voinko hakea?

Valmistun tohtoriksi vasta hakuajan päättymisen jälkeen. Voinko kuitenkin hakea korotettua apurahaa väitöksen jälkeiseen tutkimukseen?

Voit hakea korotettua apurahaa, jos lataat väittelyluvan hakemuksen liitteeksi hakuaikana tai sen jälkeen määräajassa (Lokakuun haussa tammikuun loppuun mennessä; Tammikuun haussa päivämäärä on tarkistettava ko. maakuntarahastosta). Jos liite puuttuu hakemuksesta apurahasta päätettäessä, apuraha voidaan myöntää ehdollisena. Tällöin liite on toimitettava Apurahansaajan verkkopalvelussa ennen apurahan käytön aloittamista.

Saan tiedon jatko-opintopaikasta hakuajan päättymisen jälkeen. Voinko kuitenkin hakea apurahaa väitöskirjatyöhön?

Kerro tilanteesta hakemuksessa ja toimita osoitus jatko-opinto-oikeudesta sen saatuasi Apurahanhakijan verkkopalvelun kautta (Lokakuun haussa tammikuun loppuun mennessä; Tammikuun haussa päivämäärä on tarkistettava ko. maakuntarahastosta). Jos liite puuttuu hakemuksesta apurahasta päätettäessä, apuraha voidaan myöntää ehdollisena. Tällöin liite on toimitettava Apurahansaajan verkkopalvelussa ennen apurahan käytön aloittamista. Tarvitset hakemuksen tueksi väitöskirjatyön ohjaajan lausunnon opintomenestyksestä tai tutkimussuunnitelmasta. Se tulee toimittaa hakuaikana.

Olen tehnyt hakemuksen keskusrahastolle Lokakuun haussa. Voinko siitä huolimatta hakea apurahaa myös maakuntarahastosta Tammikuun haussa, ehtiikö sen tehdä?

Lokakuun haun apurahapäätökset ilmoitetaan hakijoille noin viikkoa ennen maakuntarahastojen Tammikuun haun hakuajan päättymistä. Voit valmistella hakemuksen maakuntarahastolle ajoissa ja lähettää käsiteltäväksi, jos rahoitus ei järjesty keskusrahaston kautta.

Mistä maakunnasta voin hakea apurahaa? Olen kotoisin Porista, asun Kuopiossa ja teen väitöskirjatyötäni Lapin yliopistossa.

Hakemuksessa tiedustellaan hakijan ja hankkeen yhteyttä maakuntaan, mutta painotukset vaihtelevat maakuntarahastoittain. Toivomme, että haet apurahaa vain yhdestä maakuntarahastosta. Perehdy Kulttuurirahaston kotisivuilla oleviin maakuntarahastokohtaisiin linjauksiin ja ole tarvittaessa yhteydessä vaihtoehtoisiin maakuntarahastoihin oikean valitsemiseksi.

Voinko lähettää saman hakemuksen useaan maakuntarahastoon?

Voit hakea rahoitusta erillisillä hakemuksilla useasta maakuntarahastosta, jos hanke toteutuu useamman maakuntarahaston alueella. Erittele budjetissa kunkin maakuntarahaston osuus ja hae kyseisestä rahastosta vain sille kohdistuvaa osuutta. Muussa tapauksessa suositamme valitsemaan, mistä maakuntarahastosta haet apurahaa, tai hankkeen mahdollisen valtakunnallisen luonteen vuoksi apurahan hakemista keskusrahastosta.

Sivun alkuun

Lausunnot

Ohjautuuko Lausunonantajan verkkopalvelussa annettu lausunto hakemukseeni, vaikka lausunnonantajan nimi puuttuu hakemuksesta?

Jos suosittelijasi käyttää lausuntotunnusta, lausunto ohjautuu automaattisesti hakemukseesi. Muussa tapauksessa lausunto yhdistetään hakemukseen nimesi perusteella. Jos haet apurahaa työ- tai tutkimusryhmän jäsenenä, mutta et ole hakemuksen tekijä eli vastuuhenkilö, muista kertoa suosittelijalle lausuntotunnuksen lisäksi vastuuhenkilön nimi.

Sivun alkuun

Taustatiedot

Miksi kysytte hakijoista taustatietoja?

Kysymme taustatietoina esimerkiksi hakijan sukupuolta, kansalaisuutta sekä koti- ja syntymäpaikkaa. Näitä tietoja tarvitaan mm. apurahojen sijoittamiseksi nimikkorahastoihin, sillä joillakin nimikkorahastoilla on tarkkoja määräyksiä mm. apurahansaajien iästä, kansalaisuudesta, sukupuolesta tai kotipaikasta. Taustatiedot eivät vaikuta hankkeen asiantuntija-arvioon.

Taustatietoja käytetään tilastotarkoituksiin, sillä Kulttuurirahasto seuraa apurahojen jakautumista varmistaakseen, että käsittely on tasapuolista. Taustatiedot yhdistetään laajaksi anonyymiksi tilastoaineistoksi, jossa yksittäiset hakijat eivät ole tunnistettavissa.

Miksi kysytte henkilötunnusta?

Henkilötunnuksen antaminen jo hakuvaiheessa nopeuttaa asiointia kanssamme, jos apuraha myönnetään. Apuraha ja siihen liittyvät dokumentit tulevat Apurahansaajan verkkopalveluun. Jos henkilötunnuksesi puuttuu, apurahasi ei tule näkyviin palvelussa etkä voi tehdä sitä koskevia nostoesityksiä. Tarvitsemme henkilötunnuksesi myös verottajalle tehtävää vuosi-ilmoitusta sekä Melalle tehtävää ilmoitusta varten.

Sivun alkuun

Sivu on päivitetty 15.6.2023.