Vauhdittamo-hanke: Mestarikurssi

Visuaalisen alan vauhdittamo -hanke on Suomen Kulttuurirahasto Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rahastojen yhteinen hanke, jonka tavoite on edistää ja tukea alueen visuaalisen alan toimijoita ja työskentelyä.

Vauhdittamon Mestarikurssi on suunnattu visuaalisen alan taiteilijoille. Kurssille otetaan 20 alueella toimivaa taiteilijaa vajaan vuoden kestävään toteutukseen, toukokuusta 2024 tammikuuhun 2025. 

Mestarikurssi on osallistujille maksuton. Se tarjoaa luentoja, työpajoja, tapahtumia ja mentorointia. Tapaamiset toteutetaan lähitapaamisina ja etänä. Kurssi on suomenkielinen.

Voit hakea kurssille, jos: 

 • Olet visuaalisen alan taiteilija (kuvataiteilija, muotoilija, taidekäsityöläinen)
 • Työskentelet Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla tai Pohjanmaalla 
 • Haluat oppia uusia ammatillisia taitoja ja lisätä taiteilijan asiantuntijuuttasi
 • Sinua kiinnostaa tulevaisuuden mahdollisuudet ja haluat kehittyä taiteilijana
 • Haluat verkostoitua muiden alan tekijöiden kanssa 

Mestarikurssilla on seitsemän (7) lähitapaamista (luentoja, työpajoja tai tilaisuuksia) ja seitsemän (7) etätapaamista (3 webinaaria, vertaismentoroinnit). Osallistuminen on sitovaa ja edellyttää läsnäoloa tapaamisissa. 

Hakumenettely ja valinta

 • Hakuaika on 12.4.–30.4.2024. Haku päättyy tiistaina 30.4. klo 16.
 • Haussa painottuu motivaatiokirje, eli miten Mestarikurssi edistää hakijan ammattia ja työtä. 
 • Haun tulokset julkaistaan 15.5.
 • Ensimmäinen tapaaminen on 23.5. Vaasassa.
 • Mukaan otetaan enintään 20 motivoitunutta taiteilijaa.
 • Valintakriteerejä ovat ammattimaisuus ja halu kehittyä uralla.

Vauhdittamo-hankkeen tiedot

Hankkeen vetäjänä toimii kuvataiteilija, taideasiantuntija Annika Dahlsten. Työpajoja ja koulutuksia vetävät alansa huippuammattilaiset. Hanke kestään maaliskuuhun 2025, ja sen tuloksena arvioidaan hankkeen onnistuminen ja tavoitteiden saavuttaminen.

Kustannukset

 • Mestarikurssi ja kaikki sen sisällöt ovat osallistujille maksuttomia
 • Osassa tilaisuuksista on tarjoilua (lounas, kahvitus tms.)
 • Mestarikurssilla tavataan eri puolilla aluetta, mm. Vaasassa, Kokkolassa, Seinäjoella ja Lapualla. Osallistuja maksaa itse matkakulunsa.
 • Mestarikurssi ei maksa päivärahoja

Lisätietoa

Lisätietoa hankkeesta ja Mestarikurssista saat hankkeen koordinaattorilta Annika Dahlstenilta: 

hanke.annika.dahlsten@skr.fi 

Tiedustelut Mestarikurssista puhelimitse - soittoajat:

18.4. klo 9–10
29.4. klo 12–13

Annika Dahlsten, asiantuntija, puh. +358 40 517 1750

Hakulomakkeelle

Mestarikurssin sisältöjen esittely

Taiteilija ammattilaisena: taidetyö elinkeinona

Taiteilijan laajeneva työnkuva vaatii uutta osaamista. Mestarikurssi sparraa taiteilijoita tunnistamaan ja kehittämään omaa osaamistaan. Oman asiantuntijuuden parempi hahmottaminen on toimentulomahdollisuuksien kehittämistä. Hanke tarjoaa konkreettisia työvälineitä oman osaamisen esilletuomiseen (oman taiteen esittely -työpaja), uusiin työtapoihin (tekoälytyöpaja) sekä innostavia esimerkkejä (taiteilijapuheenvuorot). Mestarikurssi antaa työvälineitä teosmyynnin ja taidepalveluiden monipuolistamiseen ja oman työn esille tuomiseen ja työnkuvan laajentamiseen (julkisen taiteen hankintaprosessit).

Mentorointi

Osana taiteellisen asiantuntijuuden kasvamista on omien voimavarojen tunnistaminen, mentorointi, sparraus ja työhyvinvoinnin lisääminen. Mentorointi auttaa uran eri vaiheissa olevia visuaalisen alan taiteilijoita itse sanoitettuihin ammatillisiin haasteisiin, parantaa työssä jaksamista ja avaa uusia näkökulmia taiteilijan työhön. Vertaismentorointi toteutetaan pienryhmissä. Metodina on dialogi taiteilijoiden välillä ja kokemusten ja osaamisen jakaminen. Pienryhmät tapaavat 3 kertaa Mestarikurssin aikana. 

Verkostot

Verkostot tarjoavat käytännön tukee yhteisöjen toimintaan mm. tilakysymyksissä, näyttelytoiminnassa ja taiteen myynnin edistämiseen. Yhtä tärkeää on verkostojen mentoroiva vaikutus vertaistuen muodossa. Hanke vahvistaa taiteilijoiden ja yhteisöjen olemassa olevien verkostoja ja luo uusia.  Verkostot luovat toiminnalle uusia ulottuvuuksia ja tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia ja oppimisympäristöjä. 

Aikataulu

23.5. Kick off: Vaasa

 • Aiheena kuratointi. Petri Ala-Maunus ja näyttelypäällikkö Maaria Salo avaavat kuraattorin ja taiteilijan yhteistyötä. Millainen on kuvataiteilija Petri Ala-Maunuksen urapolku? Mitä kuraattori painottaa työssään?
 • 12–18 Kuntsin taidemuseo ja Vaasan taidehalli
 • yhteistyössä Vaasan museotoimen ja Vaasan Taiteilijaseuran kanssa

7.6. Vaikuttava verkosto: Teams-webinaari

 • Mihin taideyhteisö tarvitsee verkostoja? Millaista vertaistukea ja oppia niistä saa?
 • Esittelyssä taidetoimijoiden Taidekahvit-verkosto, Turun Taiteen talo ja valtakunnallinen Taiteen ja kulttuurin tilat -verkosto

11.6. Verkostoista voimaa -tapahtuma: Kokkola

 • Mikä on verkostoitumisen merkitys toimeentulolle? Entä muut hyödyt? Fasilitoija Tuomas Tirkkonen sparraa taiteilijoita ja taideyhteisöjä verkostoitumisessa
 • Kuvataiteilija Elina Försti kertoo taiteellisesta työstään ja näyttelystään 
 • 12–17 Snellmankoti ja K.H.Renlundin museo
 • Yhteistyössä Kokkolan museotoimen kanssa

9.8. ja 29.8. Tekoäly taiteilijalle: Vaasa 

 • Ikitomun vetämä työpaja antaa yhteyden tekoälyn maailmaan ja taiteen ammattilaisille uuden työkalun
 • Tekoäly taiteessa. Kuvataiteilija Jukka Hautamäen kertoo työskentelystään avoimella luennolla Wasa Future Festivalilla

15.8. Mentorointi: Teams-webinaari 

 • Tukea visuaalisen alan tekijän työn haasteisiin: jaksamiseen, ajankäyttöön ja oman työn johtamiseen 
 • Taiteilija-asiantuntija Katriina Haikala Taikelta esittelee Mielenterveyden työkalupakki hankkeen
 • Vertaismentorointiohjelman esittely

Mentorointi: syyskuu, aikataulu sovitaan yhdessä / etä

19.9. Julkisen taiteen seminaari: Seinäjoki

 • Miten osallistua julkisen taiteen hankkeisiin? Taiteilija-asiantuntija Leevi Lehtinen Taikelta avaa julkisen taiteen prosesseja 
 • Kuvataiteilija Vesa-Pekka Rannikko ja taidekuraattori Elina Teitti Seinäjoen taidehallista jakavat kokemuksiaan julkisen taiteen teoksista ja hankkeista, taiteilijan ja tilaajan näkökulmasta
 • 13–16, Kalevan Navetta, avoin taiteilijoille
 • Yhteistyössä Taideyliopiston ja Seinäjoen taidehallin kanssa

24.10. ja 31.10. Taiteen myynti ja markkinointi -webinaari: Teams                                                                     

 • Taiteilijalle ja taideyhteisölle tietoa taidemyynnin periaatteista, tuotteistamisesta ja ostopolusta
 • Inkeri Borgman, Gigle Oy

Mentorointi: marraskuu, aikataulu sovitaan yhdessä / etä 

21.11. Taiteilija ja työ -tapahtuma: Seinäjoki

 • Miten taide kehittää työelämää? Mikä on taiteilijan rooli yhteiskunnallisessa muutoksessa? Taideasiantuntija Krista Petäjäjärvi alustaa
 • Seminaarin teemoja taiteilijan asiantuntijuus, taidepalvelut, yritysyhteistyö
 • 12–18, Kalevan Navetta, avoin taiteilijoille ja taiteen ammattilaisille
 • yhteistyössä Seinäjoen Taiteilijaseuran ja PARSI Art WKND Teosvälityspäivien  22.–23.11.2024 kanssa

Oman taiteen esittely: joulukuu 2024, aikataulu sovitaan yhdessä

 • Miten visuaalisen alan taiteilija parhaiten esittelee taiteellista työtään ja millä alustoilla? Miten tuoda osaamista esiin kansainvälisessä kontekstissa?
 • Kansainvälinen nykytaiteen asiantuntija ja kuraattori Aura Seikkula antaa ohjausta, ideoita ja sparrausta hyvän portfolion merkitykseen ja tekemiseen

Mentorointi: tammikuu, aikataulu sovitaan yhdessä / etä

Päätöstilaisuus: tammikuu 2025, aikataulu sovitaan yhdessä

Hakulomakkeelle