Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto myöntää apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin.

Hakuaika on päättynyt 31.10.2018 klo 17 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa

Hakea voivat kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Hakea voivat myös muut, jos hakemuksella on selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin.

Millaista apurahaa voi hakea

Lokakuun haun apurahat jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin.

Haun yhteydessä ovat haettavissa myös Eminentia-, Taidetta hoitolaitoksiin- ja Keskusrahaston lisärahoitus vaihtuvalle tieteenalalle -apurahat.

Jos suunnittelet kuluapurahan hakemista, voit varata 20 minuutin neuvonta-ajan asiantuntijalle. Vierailulla ei ole vaikutusta hakemusten arviointiin. Viimeiset tapaamisajat ovat 19. lokakuuta. Varaukset arkisin puhelimitse (09 612 810).

Haun aikataulu

Lokakuun haun apurahoista päätökset kerrotaan noin viikkoa ennen tammikuun hakuajan päättymistä.