Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto myöntää apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin.

Haun aikataulu

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa. Apurahapäätökset ilmoitetaan sähköpostitse noin viikkoa ennen tammikuun hakuajan päättymistä helmikuun ensimmäisellä viikolla.

Haettavalla apurahalla työskentely voi alkaa aikaisintaan helmikuussa tai viimeistään vuoden kuluttua siitä. Myös kuluapurahaa voi käyttää aikaisintaan helmikuun alussa toteutuviin kuluihin.

Kuka voi hakea apurahaa

Apurahaa voivat hakea kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Hakea voivat myös muut, jos hakemuksella on selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin.

Millaista apurahaa voi hakea

Lokakuun haun apurahat jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Ne on esitelty Yleisissä hakuohjeissa.

Lokakuun haun yhteydessä ovat haettavissa myös Eminentia-, Mullankaivajat-, Taidetta kaikille - ja Miljoonan euron lisärahoitus -apurahat.

Eminentia

Suomen Kulttuurirahasto myöntää vuosittain hakemusten perusteella yhden tai useamman Eminentia-apurahan pitkän tieteellisen tai taiteellisen uran päätösvaiheessa olevalle tieteenharjoittajalle tai taiteilijalle. Apurahan suuruus on 25 000 euroa. Lue lisää.

Mullankaivajat

Mullankaivajat-tukimuodon tavoitteena on tarjota koululaisille ja lukiolaisille tilaisuus osallistua arkeologiseen tutkimukseen kotiseudullaan, ja siten lisätä oppilaiden kiinnostusta tieteellisiin menetelmiin, oman lähialueen menneisyyteen ja historiaan yleensä. Lue lisää.

Taidetta kaikille

Taiteilijat, työryhmät ja taiteen ammatilliset, rekisteröidyt yhteisöt voivat hakea Taidetta kaikille -apurahaa työskentelyyn, hankkeesta aiheutuviin kuluihin tai molempiin yhdessä. Apurahan tavoitteena on lisätä tukea ja hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Haettava vähimmäismäärä on 25 000 euroa. Lue lisää.

Miljoonan euron lisärahoitus tieteelle

Kulttuurirahasto myöntää Lokakuun 2021 haussa noin miljoona euroa ravitsemusta ja terveyttä käsitteleviin tutkimuksiin. Rahoituksella tuetaan enintään viittä tutkimushanketta. Haku on tarkoitettu useammasta henkilöstä koostuville työryhmille. Yhteisö, kuten esim. yliopisto, tutkimuslaitos tai yritys, ei voi hakea. Lue lisää.