Suomen Kulttuurirahasto myöntää Lokakuun hausta apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin.

Sivu on päivitetty 7.8.2023.

Haun aikataulu

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa. Apurahapäätökset ilmoitetaan sähköpostitse noin viikkoa ennen tammikuun hakuajan päättymistä helmikuun ensimmäisellä viikolla.

Haettavalla apurahalla työskentely voi alkaa aikaisintaan helmikuussa. Myös kuluapurahaa voi käyttää aikaisintaan helmikuun alussa toteutuviin kuluihin.

Kuka voi hakea apurahaa

Apurahaa voivat hakea kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Hakea voivat myös muut, jos hakemuksella on selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin.

Millaista apurahaa voi hakea

Lokakuun haussa voi hakea tavanomaista apurahaa työskentelyyn, kuluihin tai molempiin yhdessä tai apurahaa erityiskohteeseen, joita ovat Eminentia-, Romanikielen ja -kulttuurin tuki, Taidekoti Kirpilän tutkija-apuraha, Taidetta kaikille-, Tiede tutuksi- , Tieteen lisämiljoona- sekä Tietokirjat, tieteen ja taiteen yleistajuistaminen -apurahat. Apurahojen hakuohjeet koskevat näitä kaikkia. Erityiskohteilla on myös omat tarkentavat lisäohjeensa.

Haettavaksi avattavat erityiskohteet vahvistetaan ja ohjeet päivitetään vuosittain ennen haun alkamista. Alla olevat esittelyt koskevat lokakuun 2023 hakua.

Tavanomaiset työskentely- ja kuluapurahat

Tavanomaiset työskentely- ja kuluapurahat on esitelty Apurahojen hakuohjeissa. Kokoaikaiseen tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn tarkoitetun vuosiapurahan suuruus on 30 000 euroa (tohtoreille tutkimukseen 34 000 euroa). Haettavan apurahan alaraja on 3 000 euroa lukuun ottamatta perustutkinto-opiskelijoiden lopputyökuluapurahoja, joiden suuruus on 1 000–4 000 euroa.

Lue lisää tavanomaisista työskentely- ja kuluapurahoista

Eminentia

Kulttuurirahasto myöntää vuosittain hakemusten perusteella yhden tai useamman Eminentia-apurahan pitkän tieteellisen tai taiteellisen uran päätösvaiheessa olevalle tieteenharjoittajalle tai taiteilijalle. Apurahan suuruus on 25 000 euroa.

Lue lisää Eminentia-apurahasta

Romanikielen ja -kulttuurin tuki

Kulttuurirahasto myöntää lokakuun 2023 haussa uutena erityiskohteena apurahoja romanikielen ja -kulttuurin tukemiseen. Apurahaa voi hakea romanikielen oppimateriaalin laatimiseen, kirjalliseen työskentelyyn romanikielellä, kirjallisuuden kääntämiseen romanikielelle, romanikielen tutkimukseen ja kielenelvytystä tukevien materiaalien kehittämiseen.

Lue lisää Romanikielen ja -kulttuurin tuki -apurahasta

Taidekoti Kirpilän tutkija-apuraha

Kulttuurirahastosta on haettavana lokakuun 2023 haussa ensimmäistä kertaa Taidekoti Kirpilän tutkija-apuraha Juhani Kirpilän rahastosta. Haku on avoin tohtoreille tutkimukseen, jonka aihe voi liittyä taiteen keräilyyn, keräilijöiden kokoelmiin, kotimuseoihin tai Taidekoti Kirpilän kokoelmataiteilijoihin.

Lue lisää Taidekoti Kirpilän tutkija-apurahasta

Taidetta kaikille

Kulttuurirahasto myöntää vuosittain taiteilijoille, työryhmille ja taiteen ammatillisille, rekisteröidyille yhteisöille Taidetta kaikille -apurahoja. Haettava vähimmäismäärä on 25 000 euroa. Taidetta kaikille -apurahan tavoitteena on lisätä tukea ja hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta.

Lue lisää Taidetta kaikille -apurahasta.

Tiede tutuksi

Kulttuurirahasto myöntää lokakuun 2023 haussa yli puoli miljoonaa euroa lasten ja nuorten tiedekasvatukseen. Tiede tutuksi -apurahan suuruus voi olla 30 000150 000 euroa. Apurahaa voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt, kuten esimerkiksi yliopistot, tiedekeskukset, tiedetapahtumat sekä tiede- ja kasvatusalan yhdistykset.

Vuosina 2017–2020 jaettiin Mullankaivajat-apurahaa, jonka tarkoituksena oli tarjota koululaisille ja lukiolaisille tilaisuus osallistua arkeologiseen tutkimukseen kotiseudullaan. Tavoitteena oli lisätä oppilaiden kiinnostusta tieteellisiin menetelmiin, oman lähialueensa menneisyyteen ja historiaan yleensä. Mullankaivajat-apurahoja ei jaeta enää. Apurahaa tällaiseen tarkoitukseen voi hakea Tiede tutuksi -erityiskohteen alta.

Lue lisää Tiede tutuksi -apurahasta

Tietokirjat, tieteen ja taiteen yleistajuistaminen

Kulttuurirahasto myöntää vuosittain apurahoja tieteen ja taiteen yleistajuistamiseen. Lokakuun 2023 haussa on jaettavana noin 400 000 euroa tiedettä ja taidetta käsittelevien yleistajuisten tietokirjojen, elämäkertojen, oppikirjojen, podcast-tallenteiden, arvostelujen ja muiden julkaisujen toteuttamiseen sekä tieto- ja tieteellisen kirjallisuuden kääntämiseen.

Lue lisää Tietokirjat, tieteen ja taiteen yleistajuistaminen -apurahasta

Tieteen lisämiljoona

Kulttuurirahasto myöntää lokakuun 2023 haussa noin miljoona euroa teemaan Suomen kilpailukyky teollisuudessa, liiketoiminnassa tai luovilla aloilla. Rahoituksella tuetaan enintään viittä tutkimushanketta. Haku on tarkoitettu useammasta henkilöstä koostuville työryhmille. Yhteisö, kuten esim. yliopisto, tutkimuslaitos tai yritys, ei voi hakea.

Lue lisää Tieteen lisämiljoonasta