Suomen Kulttuurirahasto myöntää Lokakuun hausta apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin.

Haun aikataulu

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa. Apurahapäätökset ilmoitetaan sähköpostitse noin viikkoa ennen tammikuun hakuajan päättymistä helmikuun ensimmäisellä viikolla.

Haettavalla apurahalla työskentely voi alkaa aikaisintaan helmikuussa. Myös kuluapurahaa voi käyttää aikaisintaan helmikuun alussa toteutuviin kuluihin.

Kuka voi hakea apurahaa

Apurahaa voivat hakea kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Hakea voivat myös muut, jos hakemuksella on selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin.

Millaista apurahaa voi hakea

Lokakuun haussa voi hakea tavanomaista työskentely- ja/tai kuluapurahaa tai apurahaa erityiskohteeseen, joita ovat Taidetta kaikille-, Tieteen lisämiljoona-, Tiedekasvatus-, Aika, paikka ja DNA- sekä Eminentia-apurahat. Apurahojen hakuohjeet koskevat näitä kaikkia. Erityiskohteilla on myös omat tarkentavat lisäohjeensa.

Haettavaksi avattavat erityiskohteet vahvistetaan ja ohjeet päivitetään vuosittain ennen haun alkamista. Alla olevat esittelyt koskevat Lokakuun 2022 hakua.

Tavanomaiset työskentely- ja kuluapurahat

Tavanomaiset työskentely- ja kuluapurahat on esitelty Apurahojen hakuohjeissa. Kokoaikaiseen tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn tarkoitetun vuosiapurahan suuruus on 28 000 euroa (tohtoreille tutkimukseen 32 000 euroa). Haettavan apurahan alaraja on 3 000 euroa lukuun ottamatta perustutkinto-opiskelijoiden lopputyökuluapurahoja, joiden suuruus on 1 000–4 000 euroa.

Taidetta kaikille

Taiteilijat, työryhmät ja taiteen ammatilliset, rekisteröidyt yhteisöt voivat hakea Taidetta kaikille -apurahaa työskentelyyn, hankkeesta aiheutuviin kuluihin tai molempiin yhdessä. Apurahan tavoitteena on lisätä tukea ja hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Haettava vähimmäismäärä on 25 000 euroa.

Lue lisää Taidetta kaikille -apurahasta.

Tieteen lisämiljoona

Kulttuurirahasto myöntää lokakuun 2022 haussa noin miljoona euroa teemaan 'uudet materiaalit ja teknologiat vihreään siirtymään'. Rahoituksella tuetaan enintään viittä tutkimushanketta. Haku on tarkoitettu useammasta henkilöstä koostuville työryhmille. Yhteisö, kuten esim. yliopisto, tutkimuslaitos tai yritys, ei voi hakea.

Lue lisää Tieteen lisämiljoonasta

Tiedekasvatus

Kulttuurirahasto myöntää lokakuun 2022 haussa noin puoli miljoonaa euroa lasten ja nuorten tiedekasvatukseen. Tiedekasvatusapurahan suuruus voi olla 30 000150 000 euroa. Apurahaa voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt, kuten esimerkiksi yliopistot, tiedekeskukset, tiedetapahtumat sekä tiede- ja kasvatusalan yhdistykset.

Vuosina 2017–2020 jaettiin Mullankaivajat-apurahaa, jonka tarkoituksena oli tarjota koululaisille ja lukiolaisille tilaisuus osallistua arkeologiseen tutkimukseen kotiseudullaan. Tavoitteena oli lisätä oppilaiden kiinnostusta tieteellisiin menetelmiin, oman lähialueensa menneisyyteen ja historiaan yleensä. Mullankaivajat-apurahoja ei jaeta enää. Apurahaa tällaiseen tarkoitukseen voi jatkossa hakea Lasten ja nuorten tiedekasvatus -erityiskohteen alta.

Lue lisää Tiedekasvatus-apurahasta

Aika, paikka ja DNA

Kulttuurirahasto myöntää lokakuun 2022 haussa noin kaksi miljoonaa euroa tutkimushankkeille, jotka kohdistuvat muinais-, ympäristö- ja sedimentti-DNA:han. Apurahan suuruus voi olla 50 000‒500 000 euroa. Haku on tarkoitettu työryhmille, jotka koostuvat yhden tai useamman tutkimuslaitoksen henkilöstöstä. Yhteisö, kuten yliopisto, tutkimuslaitos tai yritys, ei voi hakea.

Lue lisää DNA-apurahasta

Eminentia

Kulttuurirahasto myöntää vuosittain hakemusten perusteella yhden tai useamman Eminentia-apurahan pitkän tieteellisen tai taiteellisen uran päätösvaiheessa olevalle tieteenharjoittajalle tai taiteilijalle. Apurahan suuruus on 25 000 euroa.

Lue lisää Eminentia-apurahasta