Käyttäytymisnäyttöön perustuva politiikka (Behaviour Change Science & Policy, BeSP) on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Argumenta-hanke, joka toteutetaan vuosina 2019-2020. Kulttuurirahaston hallitus myönsi vuonna 2018 valtiotiet. tohtori, dosentti Nelli Hankoselle ja työryhmälle 140 000 euroa hankkeen toteuttamiseen.

Monien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisun avaimet piilevät ihmisten ja ryhmien käyttäytymisen muutoksessa. Esimerkiksi ilmastonmuutokseen, kroonisiin sairauksiin, etniseen syrjintään sekä työ- ja kouluhyvinvointiin voidaan vaikuttaa muuttamalla toiminta- ja elintapoja. Useat tieteenalat tuottavat tietoa vaikuttavista keinoista, mutta tutkimus on hajanaista ja verkostoitumatonta, eikä tieto tavoita yhteiskunnallisia päättäjiä. 

Hankkeessa pyritään poikkitieteelliseen, syvälliseen keskusteluun tutkijoiden ja päätöksentekijöiden kesken. Symposiumeissa käsitellään näyttöön perustuvan politiikan ja tieteellisen tutkimuksen käyttöä hyödyntäen konkreettisia tapauksia muun muassa ilmastonmuutoksesta, etnisestä syrjinnästä sekä lastensuojelusta.

Lisätietoja hankkeesta