Keski-Suomen apurahat

Keski-Suomen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2020. Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä.

Keski-Suomen rahaston apurahat

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto rahoittaa työskentely- ja kuluapurahoin tieteellistä ja taiteellista työskentelyä, lasten ja nuorten kulttuuria sekä kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita. Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat Keski-Suomessa syntyneet ja/tai siellä asuvat hakijat sekä maakunnassa tapahtuva ja/tai siihen kohdentuva työskentely.

Vuonna 2019 rahasto jakaa työskentely- ja kuluapurahoja yhteensä 620 000 euroa yleisrahastosta sekä jakovuorossa olevista nimikkorahastoista. Pienin myönnettävä apuraha on 2 000 euroa, tätä pienempiä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Lisäksi rahasto on kiinnostunut tukemaan tiedettä ja taidetta yhdistäviä uusia hankkeita. Pelit ovat ensimmäistä kertaa mukana omana hakualanaan. Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa.

Maakuntarahastojen erityisapurahat

Kärkihanke

Kärkihanke on maakuntarahastojen erityisapurahatyyppi hankkeisiin, jotka tarvitsevat tavanomaista suurempaa rahoitusta. Innovatiivisiin tai suurta vaikuttavuutta tavoitteleviin Kärkihankkeisiin myönnetään yhteensä vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta – tai että se koetaan muulla tavoin erityiseksi tai erityisen tarpeelliseksi hankkeeksi; toiminta voi esimerkiksi tapahtua useamman keskisuomalaisen kunnan alueella tai se kokoaa laajemmin yhteen toimijoita samaan hankkeeseen. Maakunnallinen vaikuttavuus on etu, mutta ei välttämättömyys.

Taidetta hoitolaitoksiin -apuraha

Tammikuun haussa on jaossa 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.

Lisäksi maakunnassa myönnetään erityisapurahoina rahoitusta lasten ja nuorten kulttuuriin sekä kulttuuriperintöön liittyviin hankkeisiin (kotiseututyö).

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Apurahat jaetaan Keski-Suomen rahaston vuosijuhlassa Muuramessa 16.5.2019.

Apurahainfot 2019

Rahasto järjestää apurahainfotilaisuudet

  • maanantaina 14.1.2019 klo 17.00–18.45 Jyväskylän pääkirjaston Wolmarsalissa.
  • maakuntarahastojen yhteisinfo torstaina 24.1. klo 15–16.30 Jyväskylän kaupunginteatterin yleisölämpiössä. Tilaisuus striimataan ja sitä voi seurata suorana Suomen Kulttuurirahaston YouTube ja Facebook-kanavilta

Tervetuloa kuulemaan lisää apurahoista!

Huomioi nimikkorahastojen erityistarkoitukset

Hakijan ei ole välttämätöntä sijoittaa hakemustaan mihinkään nimikkorahastoon. Jos kuitenkin huomaat työskentelysi ja hankeideasi kohdistuvan aloille, joille olisi mahdollista osoittaa apurahoitusta tietystä nimikkorahastosta, voit merkitä ao. nimikkorahaston hakemukseen. Olisi kuitenkin tärkeää, että tutustut sitä ennen rahaston käyttötarkoituksiin.

Pääset nimikkorahastolistaukseen tästä linkistä.  Saat tammikuun haussa 2019 jakovuoroiset nimikkorahastot näkyviin valitsemalla listalta ”Jakovuorossa 2019”. Apurahoja jaetaan muiden jakovuoroisten nimikkorahastojen lisäksi seuraavista harvemmin tai kohdennetummin eri aloille jakavista rahastoista:

Gummeruksen rahasto (jakaa n. 6 000 euroa)
Tukee keskisuomalaista elämänpiiriä käsittelevien henkilö-, yritys- sekä kulttuurihistoriaan liittyvien teosten kirjoittamista ja julkaisemista.

Hankasalmen rahasto (jakaa n. 6 000 euroa)
Edistää Hankasalmeen liittyvää toimintaa, hankasalmelaisten opiskelu- tai kulttuurihankkeita.

Ilmavoimien Soittokunnan rahasto (jakaa n. 8 000 euroa)
Edistää sotilasmusiikkia ja soittokuntaperinnettä.

Artturi Jämsénin rahasto (jakaa n. 12 000 euroa)
Edistää Pihtiputaan hyväksi tehtävää tutkimus- ja kulttuurityötä sekä nuorten opintoja.

Karjaportin rahasto IV (jakaa n. 12 000 euroa)
Edistää lihan tuotantoon ja elintarviketeollisuuteen liittyvää tutkimustoimintaa ja tukee alaan liittyvää opiskelua.

Keskimaan rahasto (jakaa n 16 000 euroa)
Edistää nuorten kulttuuriharrastuksia maakunnassa.

Musiikkikasvatusrahasto (jakaa n. 18 000 euroa)
Edistää musiikkikasvatusta ja sen tutkimusta.                            

Osuuspankkien (OPK) rahasto (jakaa n. 24 000 euroa)
Tukee tiedettä, taidetta ja liikunnan sosiaalisten vaikutusten tutkimusta.

Henkilökohtaista neuvontaa: asiamiehen apurahaklinikka

Järjestämme hakijoille apurahaklinikan 14.1. ja 16.–18.1. klo 9-12 välisenä aikana. Hakijat voivat varata henkilökohtaisen 15 min. tapaamis- tai soittoajan apurahaohjaukseen. Ajan voi varata ensisijaisesti sähköpostitse antti.niskanen@skr.fi tai puhelimitse 050 385 7607. Klinikka järjestetään Keski-Suomen rahaston toimistolla, Sepänkatu 4 B. Ajat on varattava viimeistään pe 11.1. klo 16 mennessä.

Kerro ajanvarauksen yhteydessä

  1. Haluatko tapaamisen vai soittoajan
  2. Yhteystietosi (puhelin & sähköposti)
  3. Hankeideasi
  4. Mitä apua erityisesti kaipaat

MUISTATHAN TUTUSTUA HUOLELLISESTI HAKUOHJEISIIMME.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

Yhteystiedot

Asiamies Antti Niskanen
Antti
Niskanen
asiamies
Sihteeri Päivi Blå
Päivi
Blå
sihteeri