Keski-Suomen apurahat

Keski-Suomen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 16.1. – 10.2.2023 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat Keski-Suomessa syntyneet ja/tai siellä asuvat hakijat sekä maakunnassa tapahtuva ja/tai siihen kohdentuva työskentely. Vuonna 2023 rahasto jakaa työskentely- ja kuluapurahoja yhteensä 730 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet.

Haettavalla apurahalla työskentely voi alkaa 15.5.2023 tai viimeistään vuoden kuluttua siitä. Myös kuluapurahaa voi käyttää 15.5.2023 jälkeen toteutuviin kuluihin. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Keski-Suomen rahasto rahoittaa työskentely- ja kuluapurahoin tieteellistä ja taiteellista työskentelyä, lasten ja nuorten kulttuuria sekä kulttuuriperintöön (kotiseututyö) liittyviä hankkeita.

Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille. Lisäksi rahasto on kiinnostunut tukemaan tiedettä ja taidetta yhdistäviä uusia hankkeita.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Lisämiljoona sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen

Tammikuun haun yhteydessä on haettavissa lisämiljoona sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen. Haku on auki kaikkien maakuntarahastojen alueilla. Tätä apurahaa hakevat valitsevat maakuntarahaston sijaan maakuntarahastojen erityiskohteen, eli sydän- ja verisuonitautien tutkimus -apurahan.

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Kärkihanke on maakuntarahastojen erityisapurahatyyppi hankkeisiin, jotka tarvitsevat tavanomaista suurempaa rahoitusta. Innovatiivisiin tai suurta vaikuttavuutta tavoitteleviin Kärkihankkeisiin myönnetään yhteensä vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena vähintään 20 000 euron apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta – tai että se koetaan muulla tavoin erityiseksi tai erityisen tarpeelliseksi hankkeeksi; toiminta voi esimerkiksi tapahtua useamman keskisuomalaisen kunnan alueella tai se kokoaa laajemmin yhteen toimijoita samaan hankkeeseen. Maakunnallinen vaikuttavuus on etu, mutta ei välttämättömyys.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Heralan rahasto: ensisijaisesti Saarijärvellä toteutettavan taiteen tekeminen, opiskelu ja tutkimus. Etusijalla ovat nuoret saarijärveläiset taiteilijat ja opiskelijat.
 • Päiviö Hetemäen rahasto: taloudellisen ja teollisen kulttuurin edistäminen
 • Ilmavoimien Soittokunnan rahasto: sotilasmusiikin ja soittokuntaperinteen edistäminen
 • Artturi Jämsénin rahasto: Pihtiputaan hyväksi tehtävä tutkimus- ja kulttuurityö sekä ensisijaisesti maaseudulta lähtöisin olevien nuorten kieli-, ammatti- ja korkeakouluopinnot
 • Keskimaan rahasto: nuorten kulttuuriharrastuksien tukeminen maakunnassa
 • Keskisuomalaisen rahasto: Keski-Suomessa asuvien lehtialan ja muun viestinnän opinnot ja tutkimus sekä taiteet
 • Keski-Suomen yrittäjyyden rahasto: keskisuomalaisen yrittäjyyden tukeminen ja erityisesti siihen liittyvän kulttuurin ja luovuuden edistäminen
 • K-Kaupan 60-vuotisrahasto: taloudellinen, erityisesti kaupan alan ja sen toimintaedellytyksiä koskeva tutkimus Keski-Suomessa
 • Elsa ja Frans Marpion rahasto: yleinen
 • Taito Mörkin rahasto: yleinen
 • Osuuspankkien (OPK) rahasto: tiede, taide ja liikunnan sosiaalisten vaikutusten tutkimus
 • Raija ja Mauri Pekkarisen rahasto: yleinen
 • Vera Pohjanvuon rahasto: ensisijaisesti karjalalaista syntyperää olevien nuorten yliopisto-opinnot sekä musiikin ja taiteen opinnot
 • Oy Wilh. Schauman Ab:n rahasto: varataan hakemuksetta myönnettäviin opintostipendeihin
 • Lisäksi jaetaan Terttu Kaerilan nimikkoapuraha säveltaiteisiin

Kaikki Keski-Suomen rahaston nimikkorahastot sekä rahastoesitteet löydät täältä.

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen keski-suomi@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat asiamies Antti Niskanen ja sihteeri Anniina Majanlahti-Binaku, joihin voi olla myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

Apurahapäätökset

Maakuntarahaston eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta laatii esityksen myönnettävistä apurahoista Suomen Kulttuurirahaston hallitukselle. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Keski-Suomen rahaston vuoden 2023 apurahat julkaistaan 17.5.2023. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Vuoden 2023 apurahat ovat nostettavissa 22.5.2023 alkaen.

Mikäli tarvitset Keski-Suomen rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella tai #skr2023 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Keski-Suomen rahaston logo

Lisätietoja Keski-Suomen rahaston apurahoista:

Silmälasipäinen mies puvuntakki ja kravatti päällä
Antti
Niskanen
asiamies
Varsinais-Suomen rahaston sihteeri Anniina Majanlahti-Binaku
Anniina Majanlahti-Binaku
sihteeri