Keski-Suomen apurahat

Keski-Suomen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 8.2.2019.

Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan verkkopalvelussa.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

Asiamies
Kasvatust. maisteri, teatterikuraattori
Antti Niskanen
puh. 050 385 7607
etunimi.sukunimi@skr.fi

Sihteeri
Päivi Blå
puh. 050 377 0470
etunimi.sukunimi@skr.fi

Apurahojen painopistealueet

Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat Keski-Suomessa syntyneet tai siellä asuvat hakijat ja/tai maakunnassa tapahtuva työskentely.

Pienin myönnettävä apuraha on 2 000 euroa, jota pienempiä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Lasten ja nuorten kulttuuriin myönnetään vähintään 20 000 euroa. Lisäksi tavallista suurempaa rahoitusta tarvitseviin innovatiivisiin, tuoreisiin tai suurta vaikuttavuutta tavoitteleviin Kärkihankkeisiin myönnetään yhteensä 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Lisäksi rahasto on kiinnostunut tukemaan tiedettä ja taidetta yhdistäviä uusia hankkeita.

Mikä on Kärkihanke?

Kärkihanke on maakuntarahastojen erityisapurahatyyppi hankkeisiin, jotka tarvitsevat tavanomaista suurempaa rahoitusta. Hankkeelta edellytetään tietyllä tavalla poikkeuksellista näkökulmaa, laatua tai otetta – tai että se koetaan muulla tavoin erityiseksi tai erityisen tarpeelliseksi hankkeeksi; toiminta voi esimerkiksi tapahtua useamman keskisuomalaisen kunnan alueella tai se kokoaa laajemmin yhteen toimijoita samaan hankkeeseen. Maakunnallinen vaikuttavuus on etu, mutta ei välttämättömyys.

Hakija voi itse määrittää hankkeensa Kärkihankkeeksi, mutta myös hoitokunta voi nostaa lähetetyistä hakemuksista löytyvän hankekokonaisuuden Kärkihankkeeksi.

Hakijan ei ole välttämätöntä sijoittaa hakemustaan mihinkään nimikkorahastoon. Jos hakija kuitenkin huomaa työskentelynsä ja hankeideansa kohdistuvan aloille, joille olisi mahdollista osoittaa apurahoitusta tietystä nimikkorahastosta, voi ao. nimikkorahaston merkitä hakemukseen. Tämä nopeuttaa ja helpottaa prosessia ja hakemusten käsittelyä. Nimikkorahastojen käyttötarkoituksiin voi tutustua täällä.

MUISTATHAN TUTUSTUA HUOLELLISESTI HAKUOHJEISIIMME.