Taidetestaajat

Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka vie joka vuosi Suomen kaikki kahdeksasluokkalaiset – noin 60 000 nuorta ja heidän noin 5 000 opettajaansa – vierailulle yhteen tai kahteen korkealaatuiseen taidekohteeseen ympäri Suomen. Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoavat koululaisille pääsyliput ja kuljetukset esimerkiksi oopperaan, teatteriin, konserttiin tai taidenäyttelyyn.

Suomen Kulttuurirahaston lukuvuosina 2017–2020 käynnistämä hanke oli alun perin osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmistoa. Kesällä 2020 Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin kädenojennus valtiolle sai vastakaikua, ja se liittyi eduskunnan päätöksellä toiminnan rahoittajiin. Taidetestaajat-toimintaa koordinoi ja hallinnoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Taidetestaajien jatko on turvattu kesään 2027 saakka.

Lisätietoja käynnissä olevista ohjelmahauista löydät osoitteesta taidetestaajat.fi

Mitä toiminnalla tavoitellaan

Taidetestaajat-toiminnan tavoitteena on saada suomalaiset nuoret kokemaan taidetta, myös sellaista, johon moni ei muuten saa kosketusta. Taidetoiminnassa nuori oppii myös ilmaisemaan oman mielipiteensä, kuuntelemaan muita sekä ottamaan huomioon erilaisia näkökulmia.

Vierailuihin sisältyy etukäteis- ja jälkityöskentelyä, jonka tarkoituksena on tarjota nuorille taide-elämyksen tueksi ja taustaksi syventävää tietoa esimerkiksi kyseessä olevasta taidemuodosta. Työskentelyn tavoitteena on, että nuori pystyy taiteen kokemisen lisäksi muodostamaan taidekokemuksestaan perustellun mielipiteen.

Taidevierailun jälkeen nuorten mielipidettä kysytään taidetestaajia varten luodulla, selainpohjaisella arviointisovelluksella. Tulokset julkaistaan Taidetestaajien verkkosivuilla. Taidetestaajat-toiminnan kautta taidelaitokset saavat nuorilta suoraa palautetta ja voivat sen avulla kehittää nuorille suunnattua ohjelmistotarjontaansa.

Taidetestaajat-toiminnalla on suuri tasa-arvoistava merkitys, sillä nuorten mahdollisuudet osallistua koulun ulkopuoliseen kulttuuritoimintaan ovat muutoin hyvin pitkälle sidoksissa perheen koulutus- ja tulotasoon. Selvitysten mukaan taidekasvatuksen yhdessä tekemisen prosessit kehittävät hyvin tehokkaasti myös lasten ja nuorten tunne- ja empatiataitoja, joita pidetään yhtinä tulevaisuuden tärkeimpinä työelämä- ja kansalaisuustaitoina.

Lisää tietoa hankkeesta osoitteesta www.taidetestaajat.fi