Taidetestaajat

Historiansa suurimmassa tukihankkeessa Suomen Kulttuurirahasto on vienut kolme ikäluokkaa yläasteen 8.-luokkalaisia taidelaitoksiin vuosina 2017–2020. Opettajat mukaan laskien hanke on tavoittanut lähes 200 000 ihmistä. Taidetestaajien jatko on turvattu myös lukuvuodeksi 2020–2021. Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin kädenojennus valtiolle sai vastakaikua, ja taidetestaus voi jatkua valtion tukemana ainakin vuoden lisää. Rahoituksesta puolet tulee valtiolta ja puolet rahoittajilta.

Mitä hankkeella tavoitellaan

Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hankkeessa tavoitteena on saada suomalaiset nuoret kokemaan taidetta, myös sellaista johon moni ei muuten saa kosketusta. Hanke toteutetaan yhdessä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa, joka vastaa sen koordinoinnista, kuljetusten järjestämisestä ja hallinnoinnista. Kokonaiskustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa. Svenska kulturfonden osallistuu rahoitukseen noin 1,2 miljoonan euron osuudella.

"Koska nuorten antama palaute on julkista, kuka tahansa kulttuurista kiinnostunut voi tutustua kommentteihin ja löytää uusia näkökulmia esimerkiksi klassikkoteoksiin. Toivomme, että myös perinteinen media seuraisi ja välittäisi taidetestaajien mielipiteitä ja kokemuksia. Niistä muodostuu ainutlaatuinen kuva siitä, miten nuoret suhtautuvat taiteeseen ja millaiset teokset heitä koskettavat” - Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava.

Hanke jatkuu yhden vierailun mallilla

Taidetestaajat on vienyt vuosina 2017–2020 kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset korkealaatuisille taidevierailuille. Joka vuosi noin 60 000 nuorta ja heidän noin 5 000 opettajaansa ovat saaneet mahdollisuuden vierailla kahdessa valmiiksi sovitussa kulttuurikohteessa. Toinen kohde on ollut omassa maakunnassa ja toinen yleensä pääkaupunkiseudulla. Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ovat tarjonneet kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen käynnit esimerkiksi oopperaan, teatteriin, konserttiin tai taidenäyttelyyn. Kulttuurirahasto valmisteli hanketta myös yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Suomen Kuntaliiton ja Suomen Rehtorit ry:n kanssa. Hanke oli osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmistoa.

Hanke jatkuu lukuvuonna 2020–2021 yhden vierailun mallilla, jossa luokat tekevät yhden taidevierailun omalla lähialueellaan. Rahoitusmalli muuttuu siten, että valtio osallistuu vierailuihin maksamalla puolet kuluista ja säätiöt maksavat puolet.


 
 

Lisää tietoa hankkeesta osoitteesta www.taidetestaajat.fi