Taidetestaajat

Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka vie joka vuosi Suomen kaikki kahdeksasluokkalaiset – noin 60 000 nuorta ja heidän noin 5 000 opettajaansa – vierailulle yhteen tai kahteen korkealaatuiseen taidekohteeseen ympäri Suomen. Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoavat koululaisille pääsyliput ja kuljetukset esimerkiksi oopperaan, teatteriin, konserttiin tai taidenäyttelyyn.

Suomen Kulttuurirahaston lukuvuosina 2017–2020 käynnistämä hanke oli alun perin osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmistoa. Kesällä 2020 Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin kädenojennus valtiolle sai vastakaikua, ja se liittyi eduskunnan päätöksellä toiminnan rahoittajiin. Taidetestaajat-toimintaa koordinoi ja hallinnoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Tällä hetkellä Taidetestaajien jatko on turvattu lukuvuoden  2023–24 loppuun saakka.

Lisätietoja käynnissä olevista ohjelmahauista löydät osoitteesta taidetestaajat.fi

Mitä toiminnalla tavoitellaan

Taidetestaajat-toiminnan tavoitteena on saada suomalaiset nuoret kokemaan taidetta, myös sellaista, johon moni ei muuten saa kosketusta. Taidetoiminnassa nuori oppii myös ilmaisemaan oman mielipiteensä, kuuntelemaan muita sekä ottamaan huomioon erilaisia näkökulmia.

Vierailuihin sisältyy etukäteis- ja jälkityöskentelyä, jonka tarkoituksena on tarjota nuorille taide-elämyksen tueksi ja taustaksi syventävää tietoa esimerkiksi kyseessä olevasta taidemuodosta. Työskentelyn tavoitteena on, että nuori pystyy taiteen kokemisen lisäksi muodostamaan taidekokemuksestaan perustellun mielipiteen.

Taidevierailun jälkeen nuorten mielipidettä kysytään taidetestaajia varten luodulla, selainpohjaisella arviointisovelluksella. Tulokset julkaistaan Taidetestaajien verkkosivuilla. Taidetestaajat-toiminnan kautta taidelaitokset saavat nuorilta suoraa palautetta ja voivat sen avulla kehittää nuorille suunnattua ohjelmistotarjontaansa.

"Koska nuorten antama palaute on julkista, kuka tahansa kulttuurista kiinnostunut voi tutustua kommentteihin ja löytää uusia näkökulmia esimerkiksi klassikkoteoksiin. Toivomme, että myös perinteinen media seuraisi ja välittäisi taidetestaajien mielipiteitä ja kokemuksia. Niistä muodostuu ainutlaatuinen kuva siitä, miten nuoret suhtautuvat taiteeseen ja millaiset teokset heitä koskettavat” - Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava.

Taidetestaajat-toiminnalla on suuri tasa-arvoistava merkitys, sillä nuorten mahdollisuudet osallistua koulun ulkopuoliseen kulttuuritoimintaan ovat muutoin hyvin pitkälle sidoksissa perheen koulutus- ja tulotasoon. Selvitysten mukaan taidekasvatuksen yhdessä tekemisen prosessit kehittävät hyvin tehokkaasti myös lasten ja nuorten tunne- ja empatiataitoja, joita pidetään yhtinä tulevaisuuden tärkeimpinä työelämä- ja kansalaisuustaitoina.

Lisää tietoa hankkeesta osoitteesta www.taidetestaajat.fi