Taidetestaajat

Historiansa suurimmassa tukihankkeessa Kulttuurirahasto vie kolme ikäluokkaa yläasteen 8.-luokkalaisia taidelaitoksiin syksystä 2017 lähtien. Opettajat mukaan laskien hanke tavoittaa lähes 200 000 ihmistä. Ensimmäisenä lukuvuonna 2016–2017 hankkeeseen lähti mukaan 99,4 % Suomen kahdeksasluokkalaisista.

Mitä hankkeella tavoitellaan

Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hankkeessa tavoitteena on saada suomalaiset nuoret kokemaan taidetta, myös sellaista johon moni ei muuten saa kosketusta. Hanke toteutetaan yhdessä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa, joka vastaa sen koordinoinnista, kuljetusten järjestämisestä ja hallinnoinnista. Kokonaiskustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa, jos kaikki luokat lähtevät jatkossakin mukaan hankkeeseen. Svenska kulturfonden osallistuu rahoitukseen noin 1,2 miljoonan euron osuudella.

"Koska nuorten antama palaute on julkista, kuka tahansa kulttuurista kiinnostunut voi tutustua kommentteihin ja löytää uusia näkökulmia esimerkiksi klassikkoteoksiin. Toivomme, että myös perinteinen media seuraisi ja välittäisi taidetestaajien mielipiteitä ja kokemuksia. Niistä muodostuu ainutlaatuinen kuva siitä, miten nuoret suhtautuvat taiteeseen ja millaiset teokset heitä koskettavat” - Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava.

Näin oppilaat kuljetetaan kohti taidekokemuksia

Oppilaat kuljetetaan taidekohteisiin junalla, linja-autolla ja tarvittaessa lentäen. Koulut saavat toisen vuoden osallistumisesta kirjeen alkuvuodesta 2018 ja voivat sen jälkeen ilmoittautua taidetestaajiksi. Lukuvuoden 2018–2019 taidelaitokset valittiin alkusyksyllä 2017. Hakuaika lukuvuodelle 2019-2020 on 15.8.-7.9.2018.
 
Kulttuurirahasto on valmistellut hanketta myös yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Suomen Kuntaliiton ja Suomen Rehtorit ry:n kanssa. Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmistoa.

Lisää tietoa hankkeesta osoitteesta www.taidetestaajat.fi