Suomen Kulttuurirahasto myöntää henkilökohtaiseen kokoaikaiseen työskentelyyn apurahoja myös monivuotisina. Myönnön monivuotisuus mainitaan erikseen apurahapäätöksessä. Koska 2–4-vuotisia apurahoja myönnetään vain rajattu määrä, osalle sellaista hakeneista myönnetään lyhyempikestoinen apuraha.

Keskusrahaston ja maakuntarahastojen monivuotisina myöntämien apurahojen jatkohakemuksen jättäminen poikkeavat toisistaan:

Keskusrahastosta monivuotisena myönnetyn apurahan toisen, kolmannen ja neljännen vuoden rahoitusta haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa noin kaksi kuukautta ennen sen toivottua maksatusta. Jatkohakemuslomake on avoinna jatkuvasti.

Maakuntarahastosta monivuotisena myönnetyn apurahan jatkorahoitusta haetaan seuraavassa Tammikuun haussa samasta maakuntarahastosta kirjautumalla Apurahanhakijan verkkopalveluun.

Jatkoapuraha myönnetään, jos hanke etenee suunnitellun mukaisesti eikä hakija ole saanut vastaavaa rahoitusta muista lähteistä. Jatkoapuraha on yleensä Kulttuurirahaston normaalin kokovuotisen apurahan suuruinen. Apurahojen hakuohjeissa edellytetty apurahan tai sen saajan selkeän yhteyden Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin on toteuduttava myös monivuotisen apurahan jatkovuosien kohdalla.

Jatkohakemuksen liitteenä tulee olla lyhyt selvitys työn edistymisestä sekä uutta apurahakautta koskeva suppea suunnitelma, yhteensä enintään noin kaksi sivua. Niissä on hyvä todeta alkuperäiseen suunnitelmaan mahdollisesti tulleet merkittävämmät muutokset. Jos apurahaa haetaan myös kuluihin, hakemukseen tulee liittää kuluosuuden erittelevä tulo- ja menoarvio.

Väitöskirjatutkijan on liitettävä hakemukseen työnohjaajan lausunto.

Hakemuksesta tulee ilmetä mahdollisesti muualta saatu rahoitus.

Apurahan käyttöaika

Monivuotisten apurahojen tarkoitus on tarjota tilaisuus mahdollisimman yhtäjaksoiseen taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn.

Ensimmäisen vuoden apuraha on otettava käyttöön kolmen vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Monivuotisen apurahan viimeisen vuoden apuraha on nostettava viiden vuoden kuluessa ensimmäisen vuoden apurahan myöntämisestä.

Apurahan käyttöselvitys

Selvitys apurahan käytöstä tulee laatia vuoden kuluessa monivuotisen apurahan viimeisen vuoden loppuun nostamisesta. Vaikka edellinen vuosi on selvitetty jatkohakemuksessa, viimeisen vuoden jälkeen toimitettavassa käyttöselvityksessä on hyvä luoda takautuva katsaus koko monivuotiseen rahoitukseen ja sen vaikutuksiin. Selvitys tehdään apurahansaajan verkkopalvelussa.

Selvityksen laiminlyöminen estää uuden apurahan saamisen jatkossa.

Sivu on päivitetty 7.9.2023.