Suomen Kulttuurirahasto (Pirkanmaan rahasto) on hankkinut Kennedy-cembalon tarkoituksenaan tukea ensisijaisesti Pirkanmaan alueella tapahtuvaa tai maakuntaan muuten liittyvää ammatillista ja korkeatasoista esittävää musiikkitoimintaa. Cembalon käyttöä ei kuitenkaan ole rajattu alueellisesti eikä yhteys Pirkanmaahan ole lainansaannin ehdoton edellytys. Cembalon pääasiallinen käyttötarkoitus on sen lainaaminen taiteilijoille esiintymis- ja harjoituskäyttöön produktiokohtaisesti osana Kulttuurirahaston soitinkokoelmaa.

Cembalon lainausta voi tiedustella osoitteesta skr.pirkanmaa.cembalo@gmail.com.
Tiedusteluihin vastaa Tampereen vanhan musiikin ystävät ry.