Huomisen Suomi

Huomisen Suomi on kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen tietopankki väestön terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi ja vahvistamiseksi seuraavan sadan vuoden aikana.

Tietopankkiin kootaan kattava ja ajan mittaan karttuva monitieteinen aineisto Suomessa tiettyinä vuosina syntyvistä ikäluokista ja heidän perheistään. Tietoa kerätään muun muassa erilaisista kansallisista rekistereistä sekä kyselyin ja mittauksin.

Huomisen Suomi tarjoaa mukaan kutsuttaville perheille ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana edistämässä tulevaisuuden hyvinvointia.

Tavoitteet ja toteutus

Huomisen Suomen tavoitteena on mahdollistaa uudenlaisia, kunnianhimoisia ja tieteenalojen rajat ylittäviä tutkimusasetelmia, joilla tuotetaan vaikuttavaa tietoa:

  • suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan päätöksenteon tueksi
  • suomalaisen TKI-toimintaympäristön ja yhteistyön kehittämiseksi
  • Suomessa asuvan väestön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kertyvän aineiston avulla voidaan aiempaa laaja-alaisemmin ja monipuolisemmin tutkia erilaisia hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä sekä niiden välisiä syy- ja seuraussuhteita.

Huomisen Suomen rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto (SKR) ja sen valmistelusta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Valmisteluvaiheessa kootaan laaja-alainen eri tieteenaloja edustava yhteistyökumppanien ja sidosryhmien verkosto tukemaan myöhempää toteuttamisvaihetta.

Yhteystiedot

Annamari Lundqvist
johtava tutkija 
puh. 029 524 7283
etunimi.sukunimi@thl.fi

Birgit Simell
kehittämispäällikkö 
puh. 029 524 7735
etunimi.sukunimi@thl.fi

Lisätietoja hankkeesta THL:n sivuilla