Pohjois-Karjalan apurahat

Pohjois-Karjalan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 11.1. – 10.2.2021 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Pohjois-Karjalan rahasto myöntää 895 300 euroa apurahoina Pohjois-Karjalaan kohdistuviin hankkeisiin sekä maakunnassa asuville tai syntyneille hakijoille sekä siellä suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Pohjois-Karjalan rahastosta on mahdollista hakea myös kaksivuotista apurahaa. Koska monivuotisia apurahoja myönnetään vain rajattu määrä, osalle sellaista hakeneista myönnetään lyhyempi vuosiapuraha. Kaksivuotisena myönnetyn apurahan saajan on jätettävä jatkohakemus toisen vuoden apurahoista tammikuun haussa.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan Tieteiden yhteishanke

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarahastot myöntävät yhdessä korkeintaan 100 000 euron suuruisen apurahan korkeatasoiselle, eri tieteenaloja yhdistävälle hankkeelle, jossa on toimijoita kummastakin maakunnasta.

Jos haet apurahaa tällaiseen hankkeeseen

 • valitse hakemuksen alaksi se, joka lähinnä vastaa hankkeen alaa. Valitse lisäksi listalta muut hankkeeseesi sopivat alat
 • valitse Apuraha-välilehdeltä kohta Erityiskohteet > Tieteiden yhteishanke
 • lähetä hakemus vain yhteen maakuntarahastoon, ei molempiin

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta hoitolaitoksiin

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Eliel ja Ina Engelbergin rahasto
 • A.E. Kalstan rahasto
 • Hilkka ja Erkki Korhosen rahasto
 • Anna Koskimaan ja Aada Nevalaisen rahasto
 • Antti ja Siiri Lehvosen rahasto
 • Näyttämötaiteen tukirahasto
 • Outokumpu Oy:n rahasto
 • Valter ja Elin Parviaisen rahasto
 • Pohjois-Karjalan Säästöpankin rahasto
 • Pohjois-Karjalan Yliopistoseuran Naisten rahasto
 • S.A. Tervon rahasto

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen pohjois-karjala@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat myös asiamies Asko Saarelainen ja sihteeri Maarit Hämäläinen-Koljonen.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Pohjois-Karjalan rahaston vuoden 2020 apurahat julkaistaan 3.5.2020, jonka jälkeen apurahan voi ottaa käyttöön. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää.

Yhteystiedot

Pohjois-Karjalan rahaston asiamies Asko Saarelainen
Asko
Saarelainen
asiamies
Pohjois-Karjalan rahaston sihteeri Maarit Hämäläinen-Koljonen
Maarit
Hämäläinen-Koljonen
sihteeri