Pohjois-Karjalan apurahat

Pohjois-Karjalan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 22.1. – 9.2.2024 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Vuonna 2024 Pohjois-Karjalan rahasto myöntää 1 160 000 euroa apurahoina Pohjois-Karjalaan kohdistuviin hankkeisiin sekä maakunnassa asuville tai syntyneille hakijoille sekä siellä suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Rahasto voi myöntää kaksivuotisia apurahoja tieteelliseen jatkotutkimukseen, taiteelliseen työskentelyyn ja tapahtumien toteuttamiseen.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntarahastojen yhteinen tiedeapuraha

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntarahastojen yhteinen tiedeapuraha, 100 000 euroa, on haettavissa korkeatasoiselle, eri tieteenaloja yhdistävälle hankkeelle. Apuraha on tarkoitettu työryhmille ja hankkeessa tulee olla toimijoita molempien maakuntien alueelta yliopistosta tai muista tutkimuslaitoksista. Hankkeessa edellytetään vahvaa osallistumista molemmista maakunnista.

Jos haet apurahaa yhteishankkeeseen, valitse hakemuksen alaksi se, joka lähinnä vastaa hankkeesi alaa. Valitse lisäksi listalta muut hankkeeseesi sopivat alat. Valitse Apuraha-välilehdeltä kohta Erityiskohteet > Tieteiden yhteishanke. Lähetä hakemus vain yhteen maakuntarahastoon, ei molempiin.

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin taiteen alan Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta. Kärkihanketta voivat hakea myös monialaiset työryhmät.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Eliel ja Ina Engelbergin rahasto: tukee Vanhan Nurmeksen eli nykyisen Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan alueella asuvan nuorison opintoja.
 • Alma ja Jussi Jalkasen rahasto: edistää maataloutta, kotitaloutta ja kotiteollisuutta.
 • Joensuun konservatorion naistoimikunnan rahasto: tukee yli 18-vuotiaiden pohjoiskarjalaisten nuorten musiikkiopintoja.
 • Tarja ja Pentti Juntusen rahasto: tukee Pohjois-Karjalan talous- ja elinkeinoelämän kehittämistä ja säveltaiteita.
 • A. E. Kalstan rahasto: tukee pohjoiskarjalaisia Joensuun yliopiston opiskelijoita.
 • Veikko Kekäleen rahasto: tukee pohjoiskarjalaisten nuorten kaupallisia ammatti- ja jatko-opintoja.
 • Heikki Kirkisen rahasto: tukee historian, lähinnä Karjalan historian tutkijoita ja opiskelijoita.
 • Anna Koskimaan ja Aada Nevalaisen rahasto: tukee kristillismielisten pohjoiskarjalaisten, erityisesti juukalaisten nuorten jatko-opintoja.
 • Irja ja Ahti Lakan rahasto: yleinen
 • Antti ja Siiri Lehvosen rahasto: tukee Pohjois-Karjalan nuorten jatko-opintoja.
 • Kaino Norokummun rahasto: yleinen
 • Outokumpu Oy:n rahasto: tukee ensisijaisesti Outokummun kaupungin elinkeino- ja kulttuurielämän, erityisesti teollisuuden kehittämistä ja monipuolistamista palvelevaa koulutus-, tutkimus- ja muuta toimintaa.
 • Valter ja Elin Parviaisen rahasto: tukee Pohjois-Karjalasta kotoisin olevia tutkijoita ja opiskelijoita.
 • Pohjois-Karjalan Säästöpankin rahasto: tukee pohjoiskarjalaisten ja pohjoiskarjalaista syntyperää olevien henkilöiden ammatillista koulutusta, tieteellistä tutkimusta ja kuvataiteellista työskentelyä.
 • Yrjö Wahlgrenin rahasto: edistää ja tukee Pohjois-Karjalan kauppaa koskevaa tutkimustoimintaa ja tukee kauppakorkeakouluissa opiskelevia pohjoiskarjalaisia nuoria.
 • Eini ja Jorma Veikkolaisen rahasto: tukee Pohjois-Karjalan kulttuurielämää sekä seudun elinkeinoelämän kehittämiseen ja maakunnan kokonaiskehitykseen tähtäävää tutkimustyötä.

Kaikki Pohjois-Karjalan rahaston nimikkorahastot sekä rahastoesitteet löydät täältä.

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen pohjois-karjala@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat päällikkö Asko Saarelainen ja koordinaattori Maarit Hämäläinen-Koljonen.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Pohjois-Karjalan vuoden 2024 apurahat julkaistaan toukokuun loppuun mennessä. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Vuoden 2024 apurahat ovat nostettavissa 22.5.2024 alkaen.

Mikäli tarvitset Pohjois-Karjalan rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella tai #skr2024 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Pohjois-Karjalan rahaston logo

Lisätietoja Pohjois-Karjalan rahaston apurahoista:

Pohjois-Karjalan rahaston asiamies Asko Saarelainen
Asko
Saarelainen
päällikkö
Pohjois-Karjalan rahaston sihteeri Maarit Hämäläinen-Koljonen
Maarit
Hämäläinen-Koljonen
koordinaattori

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@skr.fi