Pohjois-Karjalan apurahat

Pohjois-Karjalan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2020. Sekä hakemukset että lausunnot tulee olla jätettynä palvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä.

Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Hakemusta koskevat lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa, joka sulkeutuu samanaikaisesti hakujärjestelmän kanssa. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet.

Pohjois-Karjalan rahasto myöntää 910 000 euroa apurahoina Pohjois-Karjalaan kohdistuviin hankkeisiin sekä maakunnassa asuville tai syntyneille hakijoille sekä siellä suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön. Lisäksi myönnetään Voitto ja Anna-Liisa Alangon nimikkoapurahana 10 600 euroa nuorten pohjoiskarjalaisten laulajien ja lausujien tukemiseen.

Tämän vuoden haussa rahasto myöntää maakunnan kärkihankkeena 40 000−50 000 euron apurahan taidehankkeeseen joko yhtenä tai kahtena apurahana. Lisäksi rahasto myöntää vähintään 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -apurahoina.

Ensi vuoden (2020) haussa Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntarahastot myöntävät yhdessä korkeintaan 100 000 euron suuruisen apurahan korkeatasoiselle, eri tieteenaloja yhdistävälle hankkeelle, jossa on toimijoita kummastakin maakunnasta.

Apurahat myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Mimi ja Pia Ahrenbergin rahasto
 • Elon rahasto
 • Eliel ja Ina Engelbergin rahasto
 • A.E. Kalstan rahasto
 • Veikko Kekäleen rahasto
 • Anna Koskimaan ja Aada Nevalaisen rahasto
 • Irja ja Ahti Lakan rahasto
 • Antti ja Siiri Lehvosen rahasto
 • Outokumpu Oy:n rahasto
 • Valter ja Elin Parviaisen rahasto
 • S.A. Tervon rahasto
 • Hagar Vaherin rahasto

Apurahat jaetaan Pohjois-Karjalan rahaston vuosijuhlassa 19.5.2019.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat asiamies ja sihteeri.

Yhteystiedot

Pohjois-Karjalan rahaston asiamies Asko Saarelainen
Asko
Saarelainen
asiamies
Pohjois-Karjalan rahaston sihteeri Maarit Hämäläinen-Koljonen
Maarit
Hämäläinen-Koljonen
sihteeri