Pohjois-Karjalan apurahat

Pohjois-Karjalan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 16.1. – 10.2.2023 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Vuonna 2023 Pohjois-Karjalan rahasto myöntää 990 000 euroa apurahoina Pohjois-Karjalaan kohdistuviin hankkeisiin sekä maakunnassa asuville tai syntyneille hakijoille sekä siellä suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Rahasto voi myöntää tieteelliseen jatkotutkimukseen, taiteelliseen työskentelyyn ja tapahtumien toteuttamiseen kaksivuotisia apurahoja, joissa suoritetaan väliarviointi ensimmäisen apurahavuoden jälkeen.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Lisämiljoona sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen

Tammikuun haun yhteydessä on haettavissa lisämiljoona sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen. Haku on auki kaikkien maakuntarahastojen alueilla. Tätä apurahaa hakevat valitsevat maakuntarahaston sijaan maakuntarahastojen erityiskohteen, eli sydän- ja verisuonitautien tutkimus -apurahan.

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin taiteen alan Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta. Kärkihanketta voivat hakea myös monialaiset työryhmät.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Mimi ja Pia Ahrenbergin rahasto
 • Elojen rahasto
 • Aissi ja Pentti Eskelisen rahasto
 • Toini ja Uljas Ilvosen rahasto
 • A. E. Kalstan rahasto
 • Veikko Kekäleen rahasto
 • Anna Koskimaan ja Aada Nevalaisen rahasto
 • Näyttämötaiteen tukirahasto
 • Outokumpu Oy:n rahasto
 • Valter ja Elin Parviaisen rahasto
 • Pohjois-Karjalan Osuuspankkien Pekka Vallius -rahasto
 • S. A. Tervon rahasto
 • C. J. Timgrenin rahasto
 • Eini ja Jorma Veikkolaisen rahasto

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen pohjois-karjala@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat myös asiamies Asko Saarelainen ja sihteeri Maarit Hämäläinen-Koljonen. Voit myös katsoa ja kuunnella alla olevan esityksen Pohjois-Karjalan rahaston apurahoista.

Kulttuurirahasto maakuntakierroksella

Pohjois-Karjalan rahasto esittelee toimintaansa ja vuoden 2023 apurahojen hakua eri puolilla Pohjois-Karjalaa järjestettävissä tilaisuuksissa. Ne on suunnattu maakunnan taiteen, tieteen ja kulttuurin tekijöille.

Tilaisuuksiin toivotaan osallistuvan mahdollisimman monia maakunnan kulttuuritoimijoita. Tavoitteena on keskustella ajankohtaisista kulttuurialan asioista ja tulevista tapahtumista.

 • To 19.1. klo 18.00: Kolin Seurojentalo
 • Ti 24.1. klo 18.00: Nurmes-talo
 • To 26.1. klo 18.00: Outokumpu, kulttuuritalo Marita
 • Ti 31.1. klo 18.00: Heinävesi, kunnanvirasto

Vapaa pääsy. Tervetuloa mukaan!

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Pohjois-Karjalan vuoden 2023 apurahat julkaistaan 28.5.2023. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Vuoden 2023 apurahat ovat nostettavissa 22.5.2023 alkaen.

Mikäli tarvitset Pohjois-Karjalan rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella tai #skr2023 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Pohjois-Karjalan rahaston logo

Lisätietoja Pohjois-Karjalan rahaston apurahoista:

Pohjois-Karjalan rahaston asiamies Asko Saarelainen
Asko
Saarelainen
asiamies
Pohjois-Karjalan rahaston sihteeri Maarit Hämäläinen-Koljonen
Maarit
Hämäläinen-Koljonen
sihteeri