Suomen Kulttuurirahaston Kannatusyhdistyksen tarkoitus on osallistaa yhteiskunnan jäsenet edistämään, tukemaan ja puolustamaan suomalaista moniarvoista ja -äänistä kulttuuria.

Kan­natusyhdistyksellä on ollut mer­kittävä rooli Suomen Kulttuurirahaston histo­riassa. Yhdistys perustettiin vuonna 1937 järjestämään laaja kansalaiskeräys säätiön peruspääoman kokoamiseksi. Noin 30 000 kansakoululaista kiersi syksyllä 1938 ovelta ovelle Suomen jokaisessa kunnassa esitellen Kulttuurirahaston tarkoitusta ja pyytäen sille tukea. Kaikkiaan lähes 200 000 suomalaista osallistui perustamis- ja lahjakirjakeräyksiin. Verkkoon siirretyiltä keräyslistoilta lähes jokainen suomalainen löytää sukulaisiaan ja tuttaviaan.

Tutustu perustamiskeräyskirjoihin

Kannatusyhdistyksen noin 2 500 jäsentä edustavat laaja-alai­sesti kulttuurin, tieteen ja taiteen tekijöitä ja kokijoita. Jäsenten toivotaan omalla toiminnallaan aktiivisesti kasvattavan ymmärrystä tieteen ja tai­teen merkityksestä tässä ajassa.

Uusista jäsenistä päättää Kannatusyhdistyksen johtokunta, ja jäseniä voivat ehdottaa mm. Kulttuurirahaston maakuntarahastojen hoitokunnat. Kannatusyhdistyksen jäsenyyteen ei liity velvollisuuksia, eikä jäsenmaksua peritä.

Jäsentapaamiset toimivat kohtaamisen ja keskustelun paikkoina. Kannatusyhdistyksen tavoitteena on myös lisätä kulttuurimyönteisyyttä yhteiskunnallisessa päätöksen­teossa. Tätä tarkoitusta palvelevat valtakunnalliset ja alueelliset Kulttuu­rinpuolustuskurssit, joita järjestetään vuosittain.

Tapaamisten välillä jäsenet saavat tietoa Kulttuurirahastosta uutiskirjeiden ja Tiede & Taide -lehden kautta.

Kannatusyhdistyksen jäsenet voivat tehdä yhdistyksen johtokunnalle aloitteita Kannatusyhdistyksen apurahojen käytöstä sekä palkinnonsaajista.

Kannatusyhdistyksen apurahalla syntyneitä hankkeita

Ehdotus palkinnonsaajaksi

Kannatusyhdistyksen jäsenet voivat tehdä ehdotuksen Suomen Kulttuurirahaston palkinnonsaajaksi. Ehdotuksia voidaan käyttää sekä keskusrahaston että maakuntarahastojen palkintojen saajiksi. Ehdotuksen voi jättää osoitteessa skr.fi/palkintoehdokas

Kannatusyhdistyksen johtokunta

Puheenjohtaja
Ilkka Länkinen, hallituksen puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja
Elli Siltala, johtaja

Ramona Grönstrand, asiantuntija
Laura Hokkanen, fil. tohtori

Kannatusyhdistyksen toiminnanjohtaja, jäsenten yhteyshenkilö
Antti Niskanen