Lapin rahasto

Lapin rahasto perustettiin vuonna 1954, jolloin se kuului Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan rahastojen kanssa yhteiseen Pohjois-Suomen rahastoon. Vuonna 1968 Lapin rahastosta tuli oma rahastonsa.

Lapin rahasto tukee oman maakunnan alueella tehtävää kulttuurityötä ja tieteellistä tutkimusta jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.

Lapin rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomiin tarkoituksiin, näiden alojen ulkopuolelle jääviä aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista.

Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat maakunnassa syntyneet tai siellä asuvat henkilöt ja maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen työ sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet. Lapin rahaston toimialueeseen kuuluu 21 kuntaa.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Rahaston apurahoista päättää yhdeksänjäseninen hoitokunta, joka edustaa monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.

Lataa Lapin rahaston logot

Lue Lapin rahaston historiikki

Lapin rahaston yhteystiedot:

Susanna Jänkälä, Lapin rahaston asiamies
Susanna
Jänkälä
päällikkö
Piia Julkunen, Pohjois-Savon rahaston sihteeri
Piia
Julkunen
koordinaattori

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@skr.fi
Lapin rahaston yleinen sähköposti: lappi@skr.fi

Toimisto

Ainonkatu 1
96200 ROVANIEMI