Suomen Kulttuurirahaston koko pääoma on kertynyt testamenteista ja lahjoituksista. Kulttuurirahaston toiminta ja ylläpito ovat aatteellista työtä, jolla on yleistä kannatusta. Aatteellisuus sisältää ajatuksen, että omaisuuden kartuttamiseen tarvittavia testamentteja ei pyydetä, vaan toiminta perustuu vapaaseen tahtoon.

Yleinen tarkoitus

Omaisuuden voi osoittaa käytettäväksi Suomen Kulttuurirahaston apurahojen tai palkintojen jaon yhteydessä yleisesti tieteen ja taiteen tukemiseen. Varat voidaan tällöin käyttää vuosikymmentenkin kuluttua aina uusimmille ja kiinnostavimmille aloille.

Nimikkorahasto, nimikkoapuraha tai keräys. Nimikkorahastossa nimi säilyy

Kulttuurirahastolla on lähes 900 rahastoa. Nimikkorahasto voidaan perustaa silloin, jos varat halutaan ohjata tiettyyn tarkoitukseen tai tuoda esille perustajan nimi. Nimikkorahaston voi perustaa joko keskusrahastoon tai johonkin maakuntarahastoista. Minimipääoma nimikkorahastolle on 100 000 euroa, mikä mahdollistaa sen, että sijoitettavalle pääomalle kertyy kohtuullisessa ajassa jaettavaa tuottoa. Nimikkorahaston tarkoituksena voi olla myös yleinen tieteen ja taiteen tukeminen.

Alle 100 000 euron suuruiset summat jaetaan nimikkoapurahana. Jako tapahtuu riittävän suurina erinä tietyn ajan kuluessa.

Merkkipäivä- ja muistokeräykset jaetaan joko nimikkoapurahana tai liitetään jo olemassa olevaan nimikkorahastoon.

Varojen sijoittaminen

Varat liitetään Suomen Kulttuurirahaston sijoitusomaisuuteen, jota hoidetaan yhtenä kokonaisuutena. Sijoitetun omaisuuden tuotto jaetaan hallinnon ja sijoitustoiminnan kulujen kattamisen jälkeen nimikkorahastoille niiden pääomien mukaisessa suhteessa. Sijoituspäätökset tekee raha-asiain toimikunta hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman perusteella.

Sellaisen nimikkorahaston juoksevasta tuotosta, jonka tarkoitus ei ole yleinen, siirretään vuosittain 20 % Keskusrahaston tai maakuntarahaston yleisrahastoon. Yleisrahastosta jaetaan apurahoja aloille, joilla ei ole erikseen osoitettuja nimikkorahastoja.