Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijoille ja taidekriitikoille ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Haun aikataulu

Hakemus tehdään Kulttuurirahaston verkkopalvelussa Elokuun haun hakuaikana. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa. Apurahapäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse lokakuun aikana. Haettavaa kuluapurahaa voi käyttää aikaisintaan marraskuun alussa toteutuviin matkoihin.

Kuka voi hakea apurahaa

Yksittäisen taiteilijan lisäksi hakijana voi toimia myös työryhmä tai rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys.

Millaista apurahaa voit hakea

Haettavan apurahan suuruus voi olla 2 000–10 000 euroa kuluapurahana. Apurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Liikkuvuusapurahahaussa ei voi hakea työskentelyapurahaa, vaan työskentelyn rahoitus tulee toteutua muista lähteistä.

Apurahan edellytyksenä on vähintään viikon kestoinen yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa. Yhteen hakemukseen voi yhdistää useiden samaan hankkeeseen kuuluvien, vuoden sisällä tapahtuvien matkojen kuluja, joista vähintään yhden kesto on yksi viikko. 

Elokuun hakukierroksella voi hakea joko Kulttuurirahaston residenssikohteeseen tai liikkuvuusapurahaa, mutta ei molempia.

Tarkemmat hakuohjeet tästä linkistä.

Lisätietoja liikkuvuusapurahasta:
Erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio
Veli-Markus
Tapio
erityisasiantuntija
Anniina Majanlahti-Binaku, Varsinais-Suomen rahaston sihteeri
Anniina
Majanlahti-Binaku
sihteeri