Varsinais-Suomen rahasto

Varsinais-Suomen rahasto perustettiin vuonna 1964. Rahaston toimialueeseen kuuluu 27 kuntaa.

Varsinais-Suomen rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomiin tarkoituksiin, näiden alojen ulkopuolelle jääviä aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista.

Rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja varsinaissuomalaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille sekä Varsinais-Suomessa suoritettavaa tai Varsinais-Suomeen kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Rahaston apurahoista päättää hoitokunta, joka edustaa monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.

Rahaston käytännön asioista vastaa asiamies Timo Vuorisalo. Rahaston sihteerinä toimii Anniina Majanlahti-Binaku.

Yhteystiedot

Asiamies Timo Vuorisalo
Timo
Vuorisalo
asiamies
Varsinais-Suomen rahaston sihteeri Anniina Majanlahti-Binaku
Anniina
Majanlahti-Binaku
sihteeri

Toimisto
Henrikinkatu 10
20500 TURKU

Varsinais-Suomen rahaston yleinen sähköposti: varsinais-suomi@skr.fi