Lukuklaani

Kulttuurirahasto käynnisti syksyllä 2017 Lukuklaani-hankkeen, jonka taustalla oli huoli suomalaislasten lukutaidosta ja sen kautta lasten syrjäytymisestä. Kohderyhmänä olivat ensin alakoulut ja sitten yläkoulut.

Lukuklaanit alakouluille

Lukuklaanien alakoulu logo

lukuklaani.fi/fi/alakoulu/

Lukuklaanin ensimmäisessä vaiheessa, lukuvuonna 2017-2018, Kulttuurirahasto lahjoitti yhdessä tekijänoikeusjärjestö Kopioston kanssa kaksi miljoonaa euroa käytettäväksi koulukirjastojen perustamiseen ja kehittämiseen sekä kirjojen hankintaan ja lasten lukemisen tukemiseen. Kohderyhmänä olivat kaikki Suomen ala-asteet ja yhtenäiskoulut, erityisesti 3. ja 4. luokat.

Syksyllä 2017 kouluja kannustettiin osallistumaan kilpailuun koulukirjastojensa perustamiseksi tai kehittämiseksi. Kilpailuun osallistui 444 koulua ympäri Suomen, ja maaliskuussa 2018 palkittiin 281 koulua yhteensä yli 600 000 eurolla. Koulut aikoivat käyttää palkintoja koulukirjastojen tai lukunurkkausten tekemiseen viihtyisimmiksi, kirjavinkkauksen tai teemaviikkojen järjestämiseen.

Hankkeen toisessa vaiheessa keväällä 2018 kouluja kannustettiin tilamaan lukupiiripaketteja opetuksensa tueksi. Lukupiiripaketti sisälsi kaikille kouluille noin 50 kirjaa ja myös opettajan pedagogisen materiaalin, jonka tarkoituksena on tehdä opettajalle mahdollisimman helpoksi lukupiirimetodin käyttöönotto. Kirjapaketit ja lukupiirimateriaalit lähetettiin kouluihin syksyn 2018 aikana. Paketteja oli myös ruotsin- ja saamenkielellä.

Lukuklaani-hankkeen aikana Kulttuurirahasto ja Kopiosto valmistelivat yhdessä Helsingin yliopiston ja Opetushallituksen kanssa myös tutkimushanketta lasten lukemisesta. Hankkeesta on tekeillä myös useita pro gradu -töitä.

Suomen Koulukirjastoyhdistys ry oli mukana arvioimassa koulukirjastojen kehittämissuunnitelmia, kokoamassa lapsia kiinnostavia kirjapaketteja sekä valmistelemassa opettajien pedagogista materiaalia. Muita hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Opetushallitus, Suomen Luokanopettajat ry, Suomen Rehtorit ry, Suomen Vanhempainliitto ry, Lukukeskus – Läscentrum ry, Äidinkielen Opettajain Liitto ry, Lastenkirjainstituutti ja Suomen Kuntaliitto.

Lukuklaanit yläkouluille

Lukuklaani yläkoulu logo

lukuklaani.fi/fi/ylakoulu/

Syyskuussa 2018 Kulttuurirahasto julkisti Lukuklaani-hankkeen toisen osan yläkouluille. Yläkoulujen Lukuklaani-hanke ajoittuu vuosille 2018-2019 ja sen kohderyhmänä ovat kaikki Suomen ylä- ja yhtenäiskoulut eli peruskoulut, joissa on luokat seitsemästä yhdeksään. Jokainen ylä- ja yhtenäiskoulu saa lahjoituksena sadan kirjan paketin. Kirjavalinnat paketteihin tehdään syksyn 2018 aikana. Koulut pääsevät tilaamaan kirjoja kevätlukukaudella 2019 ja niiden toimitus tapahtuu syyslukukauden 2019 alussa. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Lastenkirjainstituutti.

Lisätietoja:

Suomen Kulttuurirahasto, asiamies, apurahat ja kulttuuri, Juhana Lassila, etunimi.sukunimi@skr.fi
Kopiosto ry, varatoimitusjohtaja Jukka-Pekka Timonen, etunimi.sukunimi@kopiosto.fi