Maaretta Jaukkuri Foundationin residenssitalo sijaitsee Kvalnesissä Vestvågøyn kunnassa Lofoottien saaristossa Norjanmeren pohjoisrannikolla. Lähimmät naapurit, horisontin tuolla puolen, ovat Grönlanti ja Huippuvuoret. Maantieteelliseltä sijainniltaan, kuten muutkin mantereen ulkoreunat, alue on altis jatkuville ekologisille muutoksille. Kyseessä on äärimmäisen haavoittuva alue, jossa ihmisen osallisuus ilmastonmuutoksessa näkyy, kuten myös sen luomat kiireelliset haasteet.

Haettavana on:

  • Kaksi 1-2 kuukauden työskentelyapurahaa kuvataiteilijalle, kuvataiteen tutkijalle, kriitikolle, kirjoittajalle tai kuraattorille 
  • ajankohdat: 1.8.-30.9. ja 1.10.-31.10. 
  • työskentelyapurahan määrä on 3 000 € / 1kk residenssi, 5 500 € / 2 kk residenssi
  • matka-apurahan suuruus riippuu valitusta matkustustavasta; katso tarkemmat tiedot hakuohjeesta. Muista kohteista poiketen matka-apurahaa voi hakea myös omalla autolla matkustamiseen.
  • MJF:n verkkosivut 

Residenssin asukas saa käyttöönsä residenssijakson ajaksi kaksikerroksisen, pinta-alaltaan n. 90 m2 rakennuksen, joka koostuu sekä asuintiloista että kirjastosta. Talo tarjoaa kaiken tarpeellisen yksinkertaiseen elämiseen ja suo aikaa häiriöttömään ajatteluun. Talo on varusteltu kahden hengen tarpeisiin, ja siellä on myös tilat vieraiden vastaanottamiseen.

Rakennus sijaitsee maaseudulla maatilojen, asuintalojen ja vapaa-ajan asumusten täplittämän Haverringenin pitkän maantien varressa. Koska lähimmät kaupat ovat Leknesissä, kunnan keskustassa, n. 30 km matkan päässä, on ajokortti välttämätön.

Maaretta Jaukkuri Foundationin residenssitalo ei ole saavutettavissa julkisin kulkuneuvoin. Apurahansaajan käyttöön annetaan vuokra-auto residenssin ajaksi; auton saa käyttöön Leknesistä, johon voi hakeutua joko maata pitkin matkustaen tai lentäen. Tästä syystä, muista Kulttuurirahaston residenssiohjelman kohteista poiketen, matka-apurahaa voi hakea myös omalla autolla matkustamiseen.

Jokaisen, joka työskentelee nykytaiteen luovalla ja välittävällä alalla, on kyettävä sijoittamaan oma sisäinen äänensä, omat erityiset ja omaleimaiset kokemuksensa ja tietämyksensä sekä omat, usein intuitiiviset oivalluksensa laajempaan, taiteen ajankohtaisten ilmiöiden ja nykymaailman kontekstiin. Tämä vaatii sekä reflektointia, keskittymistä että aikaa miettiä näkemäänsä ja kokemaansa, oppimaansa tai taakse jättämäänsä, jotta reflektio tapahtuu sekä yksityiskohtaisella että yleisellä tasolla. Tällainen prosessi ei usein ole mahdollista arjen rutiinien keskellä. Tämä ei koske vain laitosympäristössä työskenteleviä, vaan erityisesti kasvavaa ryhmää eri alojen itsenäisiä ammatinharjoittajia. Maaretta Jaukkuri Foundation tarjoaa kehyksen, jonka puitteissa ajattelun ja reflektoinnin prosesseja tuetaan, kannustetaan ja annetaan niille aikaa.

Residenssistä ei löydy perinteistä työskentelytilaa; sen sijaan koko tila on tehty opiskelua, reflektointia, kirjoittamista, meditointia ja unelmointia varten. Ympäröivä elinpiiri toimii jatkuvasti läsnä olevana inspiraation lähteenä vaelteluun, mietiskelyyn ja kokemiseen. Kulttuurista innoitusta tarjoaa Svolvaer, Lofoottien saariston keskus noin tunnin ajomatkan päässä residenssitalosta. Siellä residenssin asukkaat tutustutetaan paikallisiin piireihin ja kulttuuri-instituutioihin. Inspiraatiota omaan työhön tarjoavat talon kirjasto, digitaaliset yhteydet sekä teleskooppi tähtien katseluun.

Kuva talosta, jossa ikkunat menevät läpi huoneiston. Taustalla vuoristomaisema.
Kuva talosta, jossa ikkunat menevät läpi huoneiston. Taustalla vuoristomaisema.
Kuva talosta, jossa ikkunat menevät läpi huoneiston ja keskellä on kierreportaat. Taustalla vuoristomaisema.