KULTA - kulttuuria ja taidetta ikäihmisille

Etelä-Savon Kulttuurirahasto käynnisti syksyllä 2011 maakunnan alueella ikääntyneille suunnatun kolmivuotisen KULTA -Kulttuuria ja taidetta ikäihmisille -hankkeen. Hankkeen tarkoituksena on tukea ja elvyttää laitoksissa ja hoitokodeissa asuvien ikääntyneiden kulttuuriharrastustoimintaa.

Taide kuuluu kaikille

Taide ja kulttuuri ovat kaikkien perusoikeus. Taiteen ja kulttuurin hyvää tekevä vaikutus on todennettu sekä kokemusperäisesti että monin tutkimuksin. Kulttuurin terveys- ja hyvinvointivaikutukset on todettu tärkeiksi. Taideharrastukset kohentavat myös ikäihmisten fyysistä ja henkistä vireyttä ja tuovat elämään mielekkyyttä.

Laitosympäristössä asuvien ikääntyneiden kulttuuritarpeet jäävät usein kuitenkin näkymättömiksi. Marginaalissa oleville kulttuurin harjoittamisen eväät puuttuvat. Koska luovuus on ihmisen koko elinkaaren kestävä lajiominaisuus, ei ikääntyminen ole peruste vähentää kulttuuriharrastusten määrää tai laskea tarjonnan tasoa.

Kulta-hankkeen tavoitteena on tuoda ikäihmisten kulttuuri ja taidetoiminta marginaalista keskiöön. Tämä tapahtuu tukemalla suunnitelmallisesti laitoksissa asuvien ikääntyneiden omaa harrastus­toimintaa. Tämän lisäksi seniorikansalaisilla on paljon hiljaista tietoa ja elämänkokemusta, joka olisi tärkeä siirtää nuoremmalle sukupolvelle. Yhteisen harrastustoiminnan kautta on mahdollisuus avata sukupolvien välille kaksisuuntainen tietovirta.

Lisätietoja hankkeesta:
Päivikki Eskelinen-Rönkä
sähköposti: etunimi.sukunimi@skr.fi
puh. 050 385 7603