Keski-Pohjanmaan rahasto

Keski-Pohjanmaan rahasto perustettiin vuonna 1959, jolloin se kuului Etelä-Pohjanmaan rahaston kanssa yhteiseen Pohjanmaan rahastoon. Vuonna 1963 Keski-Pohjanmaan rahastosta tuli oma rahastonsa.

Rahaston tärkein tehtävä on apurahatoiminta, jossa se kunnioittaa lahjoittajiensa tahtoa ja toteuttaa Suomen Kulttuurirahaston periaatteita. Samalla se pitää huolta moniarvoisesta kulttuurin tukemisesta koko toiminta-alueellaan. Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat maakunnassa syntyneet hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuurihankkeet.

Keski-Pohjanmaan rahasto toteuttaa tarkoitustaan, maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä, myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muutakin kulttuuritoimintaa toimialueensa 21 kunnan alueella.

Osa toimialueen kunnista on yhteisiä Etelä-Pohjanmaan ja osa Pohjois-Pohjanmaan rahaston kanssa.

Keski-Pohjanmaan rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomiin tarkoituksiin, näiden alojen ulkopuolelle jääviä aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Rahaston apurahoista päättää hoitokunta asiantuntijoita käyttäen. Hoitokunta edustaa monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.

Lisätietoa rahastosta

Lataa Keski-Pohjanmaan rahaston logot

Rahaston käytännön asioista vastaavat asiamies Mika Virkkala ja sihteeri Piia Hietanen.

Keski-Pohjanmaan rahaston yhteystiedot:

Asiamies Mika Virkkala
Mika
Virkkala
asiamies
Keski-Pohjanmaan rahaston sihteeri Piia Hietanen
Piia
Hietanen
sihteeri

Toimisto
Pitkänsillankatu 1-3
67100 KOKKOLA

Toimisto on avoinna vain sopimuksen mukaan, yhteydenotot sihteeri Piia Hietaselle.

Keski-Pohjanmaan rahaston yleinen sähköposti: keski-pohjanmaa@skr.fi