Suomen Kulttuurirahasto tukee Suomen romanikielen elvyttämistä sekä romanitaidetta ja -kulttuuria uuden erityiskohteen kautta vuosina 2023‒2030. Lokakuussa 2023 haettavat apurahat kohdentuvat kieleen ja kirjallisuuteen.

Sivu on päivitetty 20.6.2023.

Haun aikataulu

Apurahaa voi hakea Lokakuun haussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa

Apurahaa voivat hakea henkilöt, työryhmät ja rekisteröidyt yhteisöt.

Millaista apurahaa voi hakea

Romanikielen ja -kulttuurin tuki -apurahaa voi hakea seuraaviin tarkoituksiin: 

  • romanikielisen oppimateriaalin laatiminen 
  • kirjallinen työskentely romanikielellä 
  • kirjallisuuden kääntäminen romanikielelle 
  • romanikielen tutkimus 
  • kielenelvytystä tukevien materiaalien kehittäminen

Apurahaa voi hakea työskentelyyn, hankkeesta aiheutuviin kuluihin tai molempiin yhdessä.

Romanikielen ja -kulttuurin tuki -erityiskohteen yllä olevien tarkoitusten lisäksi apurahaa voi hakea sekä Lokakuun että Tammikuun haussa myös muihin romanitaidetta ja -kulttuuria edistäviin tarkoituksiin esimerkiksi musiikin, teatterin ja kuvataiteen aloilla. Tällöin apurahaa haetaan tavanomaisena apurahana työskentelyyn, kuluihin tai molempiin tarkoituksiin eli sitä ei haeta erityiskohteena.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Apurahanhakijan verkkopalvelussa Lokakuun haun hakuaikana. Hakulomakkeen Hakemus-välilehdellä on valikko Apurahatyyppi, josta erityiskohde Romanikielen ja -kulttuurin tuki valitaan. 

Työsuunnitelmassa tulee esitellä mihin apurahaa haetaan, työskentelyn aikataulu sekä oma osaaminen. Oppimateriaaleja tuotettaessa työsuunnitelmassa tulee esitellä materiaalin suunnitellut levityskanavat. Myös luovan kirjallisen työskentelyn ja kääntämisen apurahahakemusten yhteydessä on hyvä esitellä alustava julkaisukanava.

Hakemukseen tarvittavat liitteet ovat lueteltuna Apurahojen hakuohjeissa. Kouluihin suunnattujen oppimateriaalien hakemusten tueksi voi pyytää lausuntoa Opetushallituksesta (miriam.schwartz(at)oph.fi). Lausunto tulee jättää Kulttuurirahastoon hakuaikana. Lue lisää lausunnoista täältä.

Rahoitus kytkeytyy Opetushallituksen laaja-alaiseen Suomen romanikielen elvytysohjelmaan, mutta Opetushallitus ei osallistu apurahahakemusten arviointiin.

Apurahojen hakuohjeet

Lisätietoja Romanikielen ja -kulttuurin tuki -apurahasta
Museonjohtaja Johanna Ruohonen
Johanna
Ruohonen
erityisasiantuntija, museonjohtaja