Kainuun apurahat

Kainuun rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2022 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Kainuun rahasto jakaa vuonna 2022 apurahoina yhteensä 260 000 euroa kainuulaisille tieteen ja taiteen harjoittajille sekä Kainuussa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Painopistealueita ovat nuoret, maakunnan vahvuudet sekä yhteisöllisyys.

Taiteen tukemiseen, ensisijaisesti visuaalisen taiteen alueelle myönnettiin kokovuotisena apurahana 26 000 €. Tämän lisäksi rahasto jakaa vähintään yhden tieteen tai taiteen kokovuotisen apurahan.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

  • Kajaani Oy:n rahasto
  • Längmanin yrittäjärahasto II

Lisäksi Arffmanin apurahana jaetaan 26 000 euroa ensisijaisesti Kainuusta kotoisin olevalle matemaattisten ja teknillisten aineiden opiskelijalle yliopistotasoisiin opintoihin.

Apurahaneuvonta

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat asiamies Mikko Nortela ja sihteeri Piia Julkunen.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Kainuun rahaston vuoden 2021 apurahat julkaistiin 7.5.2021. Päätökset apurahoista ilmoitettiin noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Apurahan voi ottaa käyttöön 18.5.2021 lähtien.

Yhteystiedot

Mikko Nortela, Kainuun rahaston asiamies
Mikko
Nortela
asiamies
Piia Julkunen, Pohjois-Savon rahaston sihteeri
Piia
Julkunen
sihteeri