Kainuun apurahat

Kainuun rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 22.1. – 9.2.2024 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Kainuun rahasto jakaa vuonna 2024 apurahoina yhteensä 290 000 euroa kainuulaisille tieteen ja taiteen harjoittajille sekä Kainuussa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Kainuun rahaston painopistealueina ovat kulttuurin saavutettavuus lapsille ja nuorille sekä tutkimuksen osalta liikuntatiede, luonnontieteet ja ympäristötieteet.

Kainuun rahaston hoitokunta toivoo, että taiteen tuotannoissa ja tapahtumissa noudatetaan esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

  • Kajaani Oy:n rahasto: tukee kainuulaisten tieteellistä ja taiteellista työskentelyä.
  • Längmanin yrittäjärahasto II: edistää Kainuun maakunnan taloudellista vaurastumista.
  • Oulujoki Oy:n rahasto I: tukee Kainuun, lähinnä Oulujoki Oy:n toimialueen kulttuuri- ja elinkeinoelämää sekä tutkimusta.
  • Suomalaisen Kansakoulun Ystävien rahasto: edistää ja tukee suomenkielistä kansansivistystyötä.

Kaikki Kainuun rahaston nimikkorahastot sekä rahastoesitteet löydät täältä

Apurahaneuvonta

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat päällikkö Susanna Jänkälä ja koordinaattori Piia Julkunen.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Kainuun rahaston vuoden 2024 apurahat julkaistaan 7.5.2024. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Vuoden 2024 apurahat ovat nostettavissa 22.5.2024 alkaen.

Mikäli tarvitset Kainuun rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella tai #skr2024 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Kainuun rahaston logo

Lisätietoja Kainuun rahaston apurahoista:

Susanna Jänkälä, Lapin rahaston asiamies
Susanna
Jänkälä
päällikkö
Piia Julkunen, Pohjois-Savon rahaston sihteeri
Piia
Julkunen
koordinaattori

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@skr.fi