Kainuun apurahat

Kainuun rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2022 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Kainuun rahasto jakoi vuonna 2021 apurahoina yhteensä 245 000 euroa kainuulaisille tieteen ja taiteen harjoittajille sekä Kainuussa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Painopistealueita ovat nuoret, maakunnan vahvuudet sekä yhteisöllisyys.

Taiteen tukemiseen, ensisijaisesti visuaalisen taiteen alueelle myönnettiin kokovuotisena apurahana 26 000 €. Tämän lisäksi rahasto jakaa vähintään yhden tieteen tai taiteen kokovuotisen apurahan.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta hoitolaitoksiin

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

  • Kainuun Valo Oy:n rahasto
  • Längmanin yrittäjärahasto II

Lisäksi Arffmanin apurahana jaetaan 26 000 euroa ensisijaisesti Kainuusta kotoisin olevalle matemaattisten ja teknillisten aineiden opiskelijalle yliopistotasoisiin opintoihin.

Apurahaneuvonta

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat asiamies Antti Toivanen ja sihteeri Piia Julkunen.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Kainuun rahaston vuoden 2021 apurahat julkaistiin 7.5.2021. Päätökset apurahoista ilmoitettiin noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Apurahan voi ottaa käyttöön 18.5.2021 lähtien.

Yhteystiedot

Antti Toivanen, Kainuun rahaston asiamies
Antti
Toivanen
asiamies
Piia Julkunen, Pohjois-Savon rahaston sihteeri
Piia
Julkunen
sihteeri