Etelä-Pohjanmaan apurahat

Etelä-Pohjanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. ‒ 8.2.2019.

Apurahaa haetaan hakuohjeen mukaisesti apurahanhakijan verkkopalvelussa. Tutustu hakuohjeisiin ja usein kysyttyihin kysymyksiin ennen kuin siirryt verkkopalveluun.

Käsiteltäväksi otetaan hakemukset, jotka on toimitettu Etelä-Pohjanmaan rahastoon sähköisesti. Käsiteltäväksi ei oteta sähköpostilla lähetettyjä eikä myöhästyneitä hakemuksia.

Lausunnot annetaan lausunnonantajan verkkopalvelussa. Lausunto tulee toimittaa viimeistään 8.2.2019. Verkkopalvelu on avoinna klo 16 asti Suomen aikaa. Lausuntoja ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua. Ohjeet lausunnonantajalle löytyvät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahatoiminnassa kannustetaan rohkeisiin alueen kulttuuria, taidetta ja tiedettä uudistaviin hankkeisiin. Painopisteinä ovat

  • Lasten ja nuorten kulttuuri, etenkin lasten ja nuorten sanataideharrastusta edistävät hankkeet
  • Alueen elinvoimaa ja identiteettiä uudistavat hankkeet

Pienin myönnettävä apuraha on 2 000 euroa. Tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin myönnetään vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana.

Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat Etelä-Pohjanmaan rahaston toimialueella (Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat) toimivat hakijat, alueella suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen työ sekä alueellisesti merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet. Apurahat jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Tyypillisiä rahoituskohteita ovat esim. väitöskirjatyö, taiteellinen työskentely sekä erilaiset tapahtumat.

Apurahan nostaminen

Maksuesitys apurahan nostamiseksi tehdään apurahansaajan verkkopalvelussa. Maksuesitys on mahdollista tehdä heti maakuntarahaston vuosijuhlan jälkeen. Verkkopalveluun kirjaudutaan sisään apurahansaajan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Työryhmälle myönnetyn apurahan maksuesityksen tekee verkkopalvelussa työryhmän toiminnasta vastaava henkilö (sama henkilö kuin hakemuksessa).

Yhteisölle myönnetyn apurahan maksuesitys tehdään palauttamalla stipendikirjan välissä toimitettu maksusopimuslomake.

Apuraha, jota ei ole ryhdytty käyttämään kolmen vuoden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan peruuntuneeksi. Tarkemmat ohjeet apurahan nostamisesta löytyvät täältä.

Selvitys apurahan käytöstä

Selvitys apurahan käytöstä on annettava määräajassa, viimeistään vuoden kuluttua apurahan viimeisen erän nostamisesta. Selvityksen laiminlyöminen saattaa vaarantaa vastaiset apurahan saantimahdollisuudet. Selvitys tehdään verkkolomakkeelle apurahansaajan verkkopalvelussa ja se tulee kohdistaa apurahan myöntäneeseen maakuntarahastoon. Verkkopalveluun kirjaudutaan sisään henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Yhteisölle myönnetyn apurahan selvityksen voi tehdä esim. hankkeen yhteyshenkilö omilla pankkitunnuksillaan. Saajayhteisön virallinen nimi tulee ilmoittaa selkeästi selvityksessä. Yhteisön virallinen nimi tulee merkitä myös verkkolomakkeen sukunimikenttään.
Tarkemmat ohjeet selvityksen tekemiseen löytyvät täältä.

Soitinlaina

Etelä-Pohjanmaan rahasto päättää yhteisesti Keski-Pohjanmaan rahaston kanssa ”Papa Gand” -viulun soitinlainasta. Kyseessä on Suomen Kulttuurirahaston Maakunnalliset soittimet -kokoelmaan kuuluva viulu Charles Francois Gand, n. vuodelta 1810. Viulu on tarkoitettu Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunta-rahastojen alueilla toimiville ammattimuusikoille tai ammattiopiskelijoille. Soittimen laina-aika on kaksi vuotta.

Yhteystiedot

Tarja
Aurell
Sihteeri

Apurahoihin liittyviin kysymyksiin voi laittaa viestiä myös osoitteeseen etela-pohjanmaa@skr.fi