Etelä-Pohjanmaan apurahat

Etelä-Pohjanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2022 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Rahasto myöntää apurahoja kaikille kulttuurielämän alueille. Etusijalla ovat rahaston toimialueella (Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa) toimivat hakijat, alueella suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeet. Tammikuun 2021 haussa oli jaettavana 1 155 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahatoiminnassa kannustamme rohkeisiin alueen kulttuuria, taidetta ja tiedettä uudistaviin hankkeisiin.

Arvostamme toimintaa joka edistää kestävää yhteiskunnallista muutosta ja lisää taiteen arvostusta alueellamme. Pienin jaettava apuraha on 2000 euroa.

Vuoden 2021 Tammikuun haussa kohdistimme varoja lasten- ja nuorten kulttuurin tukemiseen sekä jaamme vähintään 50 000 euroa lasten- ja nuorten eriarvoistumista ehkäisevään toimintaan. Lisäksi tuimme ammattimaista työskentelyä sekä kulttuurin saavutettavuutta eri fyysisissä ja virtuaalisissa ympäristöissä.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta hoitolaitoksiin

Tammikuun haussa pyritään myöntämään vähintään 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • K. G. R. Ahlbäckin rahasto                      
 • Jouko Eskolan rahasto
 • Etelä-Pohjanmaan Osuuspankkiliitto ry:n rahasto
 • Etelä-Pohjanmaan Säästöpankkien rahasto
 • Iivari ja Jenny Honkolan rahasto
 • Oiva Kuusiston rahasto
 • Kosti Könnin rahasto
 • Jalo Lahdensuon rahasto
 • Karl-Johan Lallin rahasto
 • Panttilan sisarten rahasto
 • Liisa Peltosen rahasto
 • Helvi ja Leila Rahkosen rahasto
 • Einar Salmen rahasto
 • Viljo Syreniuksen rahasto
 • E. M. Tarkkasen rahasto

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen etela-pohjanmaa@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat myös asiamies Mika Virkkala ja sihteeri Tarja Aurell.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Etelä-Pohjanmaan rahaston vuoden 2021 apurahat julkaistiin 8.5.2021. Päätökset apurahoista ilmoitettiin noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Apurahan voi ottaa käyttöön 18.5.2021 lähtien.

Yhteystiedot

Asiamies Mika Virkkala
Mika
Virkkala
asiamies
Etelä-Pohjanmaan rahaston sihteeri Tarja Aurell
Tarja
Aurell
Sihteeri

Apurahoihin liittyviin kysymyksiin voi laittaa viestiä myös osoitteeseen etela-pohjanmaa@skr.fi