Etelä-Pohjanmaan apurahat

Etelä-Pohjanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 16.1. – 10.2.2023 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Rahasto myöntää apurahoja kaikille kulttuurielämän alueille. Etusijalla ovat rahaston toimialueella (Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa) toimivat hakijat, alueella suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeet. Tammikuun 2023 haussa on jaettavana 1 300 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto myöntää apurahoja kaikille kulttuurielämän aloille.

Erityisesti huomioimme lasten ja nuorten kulttuurin, sen tasa-arvoisuutta ja osallisuutta edistävät hankkeet sekä ammattilaisena työskentelyä myöntämällä työskentelyapurahoja ja kuluapurahoja.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Puhu rohkeasti suomea!

Puhu rohkeasti suomea! -apurahaa myönnetään taiteellisen tai tieteellisen työskentelytuen lisäksi suomen kielen opiskeluun. Apurahan suuruus on 3000 euroa ja sitä haetaan omana kuluapurahana tai työskentelyapurahan yhteydessä samalla hakemuksella. Puhu rohkeasti suomea! -apurahanhakija sitoutuu kehittämään suomen kielen taitoaan apurahakauden aikana. Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje, jonka avulla osoitetaan oma kiinnostus oppia suomea. Lisäksi tulee pyytää suomen kielen opetuksesta vastaavan tahon lausunto.

Lisämiljoona sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen

Tammikuun haun yhteydessä on haettavissa lisämiljoona sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen. Haku on auki kaikkien maakuntarahastojen alueilla. Tätä apurahaa hakevat valitsevat maakuntarahaston sijaan maakuntarahastojen erityiskohteen, eli sydän- ja verisuonitautien tutkimus -apurahan.

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Iivari ja Jenny Honkolan rahasto
 • Ritva Hyökyn rahasto
 • Fanni ja Juho Koiviston rahasto
 • Oivi ja Lauri Koiviston rahasto
 • Oiva Kuusiston rahasto
 • Karl-Johan Lallin rahasto
 • Lääninapurahasto I
 • Panttilan sisarten rahasto
 • Liisa Peltosen rahasto
 • Helvi ja Leila Rahkosen rahasto
 • Einar Salmen rahasto
 • Viljo Syreniuksen rahasto
 • Huugo Valppaan rahasto

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen etela-pohjanmaa@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat asiamies Mika Virkkala ja sihteeri Laura Ojanperä.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Etelä-Pohjanmaan rahaston vuoden 2023 apurahat julkaistaan toukokuussa. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Vuoden 2023 apurahat ovat nostettavissa 22.5.2023 alkaen.

Mikäli tarvitset Etelä-Pohjanmaan rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella, #eteläpohjanmaanrahastontuella tai #skr2023 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Etelä-Pohjanmaan rahaston logo

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan rahaston apurahoista:

Apurahoihin liittyviin kysymyksiin voi laittaa viestiä myös osoitteeseen etela-pohjanmaa@skr.fi