Etelä-Pohjanmaan apurahat

Etelä-Pohjanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. ‒ 10.2.2020 klo 16.00 asti. Käsiteltäväksi otetaan hakemukset, jotka on toimitettu Etelä-Pohjanmaan rahastoon sähköisesti. Käsiteltäväksi ei oteta sähköpostilla lähetettyjä eikä myöhästyneitä hakemuksia.

Apurahaa haetaan hakuohjeen mukaisesti apurahanhakijan verkkopalvelussa. Tutustu hakuohjeisiin ja usein kysyttyihin kysymyksiin ennen kuin siirryt verkkopalveluun.

Lausunnot annetaan lausunnonantajan verkkopalvelussa. Lausunto tulee toimittaa viimeistään viimeiseen hakupäivään klo 16 mennessä. Ohjeet lausunnonantajalle löytyvät täältä.

Apurahainfo- ja neuvontatilaisuudet:

 • Vaasassa 17.1.2019 klo 17.00-18.30 Vaasan kaupunginkirjasto, tapahtumatila Venny (2. krs)
 • Seinäjoella 22.1.2019 klo 17.00-18.30 Rytmikorjaamo, Sibelius-Akatemian neuvotteluhuone

Apurahojen painopistealueet

Apurahatoiminnassa kannustetaan rohkeisiin alueen kulttuuria, taidetta ja tiedettä uudistaviin hankkeisiin.

Rahaston painopistealueita ovat lasten ja nuorten kulttuuri sekä alueen elinvoimaa ja identiteettiä uudistavat hankkeet.

Apurahoja myönnetään yhteensä 1 100 000 euroa. Myönnämme työskentelyapurahoja ja kuluapurahoja, sekä Kärkihankkeelle vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Lasten- ja nuortenkulttuuriin myönnetään 3-vuotinen hankeapuraha.

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin.

Pelit ovat tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana omana hakualana.

Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat Etelä-Pohjanmaan rahaston toimialueella (Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat) toimivat hakijat, alueella suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen työ sekä alueellisesti merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet. Apurahat jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Tyypillisiä rahoituskohteita ovat esim. väitöskirjatyö, taiteellinen työskentely sekä erilaiset tapahtumat.

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Hellin Hokkasen rahasto
 • Iivari ja Jenny Honkolan rahasto
 • Ritva Hyökyn rahasto
 • Fanni ja Juho Koiviston rahasto
 • Oiva Kuusiston rahasto
 • Karl-Johan Lallin rahasto
 • Artturi Leinosen rahasto
 • Lääninapurahasto I
 • Panttilan sisarten rahasto
 • Liisa Peltosen rahasto
 • Helvi ja Leila Rahkosen rahasto
 • Einar Salmen rahasto
 • Viljo Syreniuksen rahasto

Apurahan nostaminen

Maksuesitys apurahan nostamiseksi tehdään apurahansaajan verkkopalvelussa. Maksuesitys on mahdollista tehdä heti maakuntarahaston vuosijuhlan jälkeen. Verkkopalveluun kirjaudutaan sisään apurahansaajan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Työryhmälle myönnetyn apurahan maksuesityksen tekee verkkopalvelussa työryhmän toiminnasta vastaava henkilö (sama henkilö kuin hakemuksessa).

Yhteisölle myönnetyn apurahan maksuesitys tehdään palauttamalla stipendikirjan välissä toimitettu maksusopimuslomake.

Apuraha, jota ei ole ryhdytty käyttämään kolmen vuoden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan peruuntuneeksi. Tarkemmat ohjeet apurahan nostamisesta löytyvät täältä.

Selvitys apurahan käytöstä

Selvitys apurahan käytöstä on annettava määräajassa, viimeistään vuoden kuluttua apurahan viimeisen erän nostamisesta. Selvityksen laiminlyöminen saattaa vaarantaa vastaiset apurahan saantimahdollisuudet. Selvitys tehdään verkkolomakkeelle apurahansaajan verkkopalvelussa ja se tulee kohdistaa apurahan myöntäneeseen maakuntarahastoon. Verkkopalveluun kirjaudutaan sisään henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Yhteisölle myönnetyn apurahan selvityksen voi tehdä esim. hankkeen yhteyshenkilö omilla pankkitunnuksillaan. Saajayhteisön virallinen nimi tulee ilmoittaa selkeästi selvityksessä. Yhteisön virallinen nimi tulee merkitä myös verkkolomakkeen sukunimikenttään.
Tarkemmat ohjeet selvityksen tekemiseen löytyvät täältä.

Apurahat jaetaan Etelä-Pohjanmaan rahaston vuosijuhlassa Kristiinankaupungissa 4.5.2019.

Yhteystiedot

Asiamies Mika Virkkala
Mika
Virkkala
asiamies
Etelä-Pohjanmaan rahaston sihteeri Tarja Aurell
Tarja
Aurell
Sihteeri

Apurahoihin liittyviin kysymyksiin voi laittaa viestiä myös osoitteeseen etela-pohjanmaa@skr.fi