Etelä-Pohjanmaan apurahat

Etelä-Pohjanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2022 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Rahasto myöntää apurahoja kaikille kulttuurielämän alueille. Etusijalla ovat rahaston toimialueella (Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa) toimivat hakijat, alueella suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeet. Tammikuun 2022 haussa on jaettavana 1 210 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahatoiminnassa kannustamme rohkeisiin alueen kulttuuria, taidetta ja tiedettä uudistaviin hankkeisiin.

Arvostamme toimintaa joka edistää kestävää yhteiskunnallista muutosta ja lisää taiteen arvostusta alueellamme. Pienin jaettava apuraha on 2000 euroa.

Vuoden 2021 Tammikuun haussa kohdistimme varoja lasten- ja nuorten kulttuurin tukemiseen sekä jaamme vähintään 50 000 euroa lasten- ja nuorten eriarvoistumista ehkäisevään toimintaan. Lisäksi tuimme ammattimaista työskentelyä sekä kulttuurin saavutettavuutta eri fyysisissä ja virtuaalisissa ympäristöissä.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Reino Ala-Kuljun rahasto                      
 • Hellin Hokkasen rahasto
 • Iivari ja Jenny Honkolan rahasto
 • Impi ja Asko Jokisen rahasto
 • Oiva Kuusiston rahasto
 • Karl-Johan Lallin rahasto
 • Artturi Leinosen rahasto
 • Panttilan sisarten rahasto
 • Helvi ja Leila Rahkosen rahasto
 • Einar Salmen rahasto
 • Viljo Syreniuksen rahasto

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen etela-pohjanmaa@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat myös asiamies Mika Virkkala ja sihteeri Tarja Aurell.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Etelä-Pohjanmaan rahaston vuoden 2021 apurahat julkaistiin 8.5.2021. Päätökset apurahoista ilmoitettiin noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Apurahan voi ottaa käyttöön 18.5.2021 lähtien.

Yhteystiedot

Asiamies Mika Virkkala
Mika
Virkkala
asiamies
Etelä-Pohjanmaan rahaston sihteeri Tarja Aurell
Tarja
Aurell
Sihteeri

Apurahoihin liittyviin kysymyksiin voi laittaa viestiä myös osoitteeseen etela-pohjanmaa@skr.fi