K3-talot

Suomen Kulttuurirahasto haluaa edistää kestävää ja laadukasta rakentamista ja kantaa huolta suomalaisen rakentamisen laadun ja moniarvoisuuden sekä asumisterveyden tasosta. Rahasto toimii nyt myös pientalorakentamisen kansallisena uudistajana. Kesäkuussa 2011 julkistetut, Raaseporin kaupungissa sijaitsevan Billnäsin alueelle nousevat tyyppitalot pienentävät rakentamisen ja asumisen hiilijalanjälkeä. Ensimmäinen talo valmistui Fiskarsiin kevättalvella 2015.

– Tavoitteenamme on edistää arkkitehtikunnan ja pientaloteollisuuden yhteistyötä sekä osallistua talkoisiin, joilla vähennetään asumisesta aiheutuvia ilmastopäästöjä. Meidän ja yhteistyökumppanimme Fiskars Oyj:n ajatuksena oli saada suunnitelmia taloista, jotka voisivat tarjota kestävän rakentamisen mallin myös tiiviin kaupunkirakenteen ulkopuolella. Hankkeen alkuperäiset tavoitteet kiteytyivät kolmeen k-kirjaimella alkavaan sanaan: kaunis, kestävä ja kohtuuhintainen eli K3, kertoo Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava.

K3-taloissa ilmanvaihto on painovoimainen, ulkovaipan rakenteet on toteutettu ilman muovista höyrynsulkua ja lähes kaikki materiaalit ovat uusiutuvia. Talot täyttävät vuonna 2012 voimaan astuneet ankarat energiatehokkuusmääräykset.

Päästövähennyksiä tavoitellaan lämmitystapavalinnoilla, minimoimalla sähkölaitteiden määrä ja suosimalla vähäpäästöisiä materiaaleja. Suunnitteluratkaisut tukevat ympäristöä säästävää elämäntapaa. Koneettomalla ilmanvaihdolla pyritään paitsi helppohoitoisuuteen myös hiljaisuuden myötä kasvaneeseen asumisviihtyvyyteen.

– Tämä on kehitystyön ensimmäinen askel. Nähtäväksi jää, toimivatko nämä viisi talomallia vain herätteinä vai jäävätkö ne pitkäaikaiseen käyttöön. Alkuperäinen tarkoituksemme oli, että taloja rakennetaan sarjatuotantona suuria määriä. Tällä hetkellä valmiina on kaksi pilottikohdetta, joissa testataan talojen toimivuutta, Arjava toteaa.

K3-talojen suunnitteluun osallistuneet arkkitehdit:

Kirsti Sivén, Kirsti Sivén & Asko Takala arkkitehdit
Helena Westholm, Efem arkitektkontor AB
Anu Puustinen ja Ville Hara, Avanto arkkitehdit
Erika Wörman ja Therese Eriksson, Sweco architects AB
Anders Adlercreutz, Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy

Suomen Kulttuurirahasto on lunastanut arkkitehdeiltä suunnitelmien kaikki oikeudet ja sallii niiden vapaan ja vastikkeettoman käytön sekä yksityisesti että elinkeinotoiminnassa.

Yhteystiedot

Suomen Kulttuurirahasto
Asiamies Juhana Lassila
etunimi.sukunimi@skr.fi, 040 517 8500

Fiskars Oyj
Kiinteistöjohtaja Kari Selkälä
etunimi.sukunimi@fiskars.com, 040 683 2165

Vivola Oy
Toimitusjohtaja Jorma Katainen
etunimi.sukunimi@vivola.fi, 040 093 1665

Yrkesakademin i Österbotten
Projektledare Bror Jacobson
etunimi.sukunimi@yrkesakademin.fi, 050 330 6064

Pientalot, arkkitehdit:

Arkkityyppi: Kirsti Sivén & Asko Takala arkkitehdit Oy, arkkitehti Kirsti Sivén
www.arksi.fi

Noppa: Avanto arkkitehdit Oy, arkkitehdit Anu Puustinen ja Ville Hara
www.avan.to

Sydän ja puu: Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy, arkkitehti Anders Adlercreutz
www.a-konsultit.fi

Villa Finland: Efem arkitektkontor AB, arkkitehti Helena Westholm
www.efemarkitektkontor.se

Villa Neore: Sweco architects AB, arkkitehti Erika Wörman
www.sweco.se/sv/sweden/tjanster/arkitektur-och-planering/arkitektur/

Pientalohankkeen ohjausryhmä:
Severi Blomstedt
Risto Pesonen
Riitta Raatikainen
Matti Sintonen
Jaakko Tapaninen
Tomas Landers, Fiskarsin Kiinteistöt
Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto
Kristiina Rintala, Suomen Kulttuurirahasto
Veli-Markus Tapio, Suomen Kulttuurirahasto