Pohjois-Savon rahasto

Pohjois-Savon rahasto perustettiin vuonna 1963. Rahasto tukee oman maakunnan alueella tehtävää kulttuurityötä ja tieteellistä tutkimusta jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.

Pohjois-Savon rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomiin tarkoituksiin, näiden alojen ulkopuolelle jääviä aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista.

Etusijalla ovat pohjoissavolaiset hakijat ja maakunnassa tapahtuva tieteellinen ja taiteellinen työ. Rahaston toimialueeseen kuuluu 20 kuntaa.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Rahaston apurahoista päättää 11-jäseninen hoitokunta. Hoitokunta edustaa monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.

Rahaston käytännön asioista vastaa asiamies, kasvatust. maisteri, teatterikuraattori Antti Niskanen. Rahaston sihteerinä toimii Piia Julkunen

Yhteystiedot

Antti Niskanen, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon rahastojen asiamies.
Antti
Niskanen
asiamies
Piia Julkunen, Pohjois-Savon rahaston sihteeri
Piia
Julkunen
sihteeri

Toimisto
Pohjois-Savon rahasto
Haapaniemenkatu 40 E 2
70110 Kuopio

Sisäänkäynti sisäpihan kautta. Toimisto on avoinna vain sopimuksen mukaan.

Pohjois-Savon rahaston yleinen sähköposti: pohjois-savo@skr.fi