Etelä-Karjalan rahasto

Etelä-Karjalan rahasto on perustettu vuonna 1962. Rahasto toteuttaa tarkoitustaan, Etelä-Karjalan maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä, myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muutakin kulttuuritoimintaa toimialueensa 9 kunnan alueella.

Etelä-Karjalan rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomiin tarkoituksiin. Näiden alojen ulkopuolelle jääviä aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista.

Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat maakunnassa syntyneet hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuurihankkeet.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Rahaston apurahoista päättää hoitokunta, joka edustaa monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.

Yhteystiedot

Asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä
Päivikki
Eskelinen-Rönkä
asiamies
Sihteeri Ritva Rehunen
Ritva
Rehunen
sihteeri

Etelä-Karjalan Kulttuurirahasto
c/o Etelä-Karjalan liitto
Kauppakatu 40 D, 5 krs.
53100 LAPPEENRANTA

Etelä-Karjalan rahaston yleinen sähköposti: etela-karjala@skr.fi