Nämä hakuohjeet koskevat
kaikkia Suomen Kulttuurirahaston apurahoja.

Erityiskohteilla on myös muita ohjeita.
Ne on kerrottu erityiskohteiden omilla sivuilla.
Lisää tietoa saat tämän ohjeen Muut apurahat -kohdasta
ja ohjeen lopusta.

Kulttuurirahaston toimintakausi on 1.10.–30.9.
Päivitämme apurahojen ohjeet syyskuussa joka vuosi.

Sisältö

Yleistä tietoa Suomen Kulttuurirahastosta ja sen apurahoista
Mikä on apuraha?
Miten haen apurahaa?
Kuka voi hakea apurahaa?
Eri apurahat ja niiden hakeminen
Työskentelyapuraha
Voinko käydä töissä ja saada työskentelyapurahaa?
Voinko saada kahta apurahaa?
Mitä maksuja työskentelyapurahasta menee?
Kuluapuraha
Apuraha vai palkka?
Yksi hakemus riittää
Muut apurahat
Kuinka suuri apuraha voi olla?
Kuinka kauan voin saada apurahaa?
Monivuotinen työskentelyapuraha
Tietoa lausunnoista
Lausunnonantajan verkkopalvelu
Kuka päättää apurahoista?
Milloin saan päätöksen apurahasta?
Mihin apurahaa ei voi saada?
Ohjeita hakemuksen tekemiseen
Hakemuksen liitteet
Pakolliset liitteet
Työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelma ja suunnitelman tiivistelmä
Kuluapurahan määrä ja erittely
Sitoumus
Mistä saan lisätietoa?

Kuuntele koko apurahaohje selkokielellä

Yleistä tietoa Suomen Kulttuurirahastosta ja sen apurahoista 

Yleistä tietoa apurahoista, kuuntele ohje selkokielellä

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö.
Se jakaa apurahoja ihmisille, työryhmille ja yhteisöille,
jotka toimivat taiteen, tieteen tai kulttuurin alalla.

Sisällysluetteloon

Mikä on apuraha?

Apuraha auttaa,
että voit keskittyä taiteen tai tutkimuksen tekemiseen.
Apurahaa voit käyttää myös siihen,
että toteutat taide-esityksen tai hankit työvälineen.

Et voi käydä yhtä aikaa kokoaikaisesti työssä
ja saada apurahaa.
Apuraha on aina määräaikainen,
eli voit saada sitä vain tietyn ajan.

Sisällysluetteloon

Miten haen apurahaa?

Suomen Kulttuurirahastolla on
yksi yleinen keskusrahasto
ja 17 maakuntarahastoa eri puolilla Suomea.
Voit hakea apurahaa keskusrahastosta ja maakuntarahastosta.
Voit kuitenkin saada rahaa yhteen tarkoitukseen vain yhdestä rahastosta.

Vuodessa on neljä hakuaikaa eli hakua,
jolloin voit hakea Kulttuurirahaston apurahaa:
tammikuun, maaliskuun, elokuun ja lokakuun haku.
Eri kuukausina haetaan eri apurahoja.

Katso tarkat hakuajat Kulttuurirahaston verkkosivuilta.
Hakukohteet vahvistetaan ennen hakuajan alkamista.
Lisää tietoa apurahoista ja hakuajoista saat
myös maakuntarahastojen verkkosivuilta.

Jätä hakemus apurahasta
internetissä Apurahanhakijan verkkopalvelussa.
Hakuaika päättyy aina viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa.
Hakemusta ei voi lähettää myöhässä.

Sisällysluetteloon

Kuka voi hakea apurahaa?

Tammikuussa ja lokakuussa Suomen Kulttuurirahaston apurahaa voi hakea
suomalainen ja Suomessa asuva tai toimiva

 • henkilö omaan työskentelyyn, kuluihin tai molempiin
 • työryhmä ryhmän jäsenten työskentelyyn, hankkeen kuluihin tai molempiin
 • rekisteröity yhteisö (esimerkiksi yhdistys tai osuuskunta) hankkeen kuluihin.

Työryhmässä on ainakin kaksi ihmistä.
Apurahan hakija on ryhmän vastuuhenkilö.
Hän on vastuussa apurahasta Kulttuurirahastolle
ja tarvittaessa myös eläkelaitokselle (Mela), verottajalle
ja muille työryhmän jäsenille.

Maaliskuussa ja elokuussa apurahoilla
voi olla tarkempia rajauksia.

Myös muut kuin suomalaiset ja Suomessa asuvat
voivat hakea Kulttuurirahaston apurahaa.
Silloin hankkeen pitää liittyä Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin.
Myös alle 15-vuotias lapsi voi hakea apurahaa.
Silloin huoltaja täyttää hakemuksen lapsensa nimellä.

Julkisrahoitteiset organisaatiot eivät voi saada apurahaa perustoimintaansa.
Tällaisia organisaatioita ovat esimerkiksi yliopisto ja teatteri
eli organisaatiot, joiden perustoimintaa rahoittaa valtio tai kunta.
Ne voivat kuitenkin hakea apurahaa lyhyisiin ja erillisiin hankkeisiin.

Yhtä kohdetta varten tehdään vain yksi hakemus.
Jos työryhmäsi hakee apurahaa tiettyyn hankkeeseen,
et voi hakea itsellesi apurahaa samaan hankkeeseen.

Taiteen työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa tuottajalle,
jos tuottaja on osa työryhmää.

Sisällysluetteloon

Eri apurahat ja niiden hakeminen

Eri apurahat ja niiden hakeminen, kuuntele ohje selkokielellä

Suomen Kulttuurirahaston yleisimmät apurahat ovat
tieteen apuraha ja taiteen apuraha.

Tieteen apuraha on tarkoitettu väitöskirjan tekemiseen
tai tutkimustyöhön väitöskirjan jälkeen.
Melkein kaikki tieteen apurahan saajat ovat yksittäisiä ihmisiä.
Lisäksi muutama työryhmä saa joka vuosi suuren apurahan,
noin 50 000–250 000 euroa.

Taiteen apuraha on tarkoitettu työskentelyyn,
taidehankkeen toteuttamiseen tai hankintakuluihin.
Taiteen apurahalla voit esimerkiksi
hankkia soittimen tai työvälineen
tai toteuttaa musiikkiesityksen.

Tieteen ja taiteen apurahat jakaantuvat
työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin.

Sisällysluetteloon

Työskentelyapuraha

Kokoaikainen työskentelyapuraha on
kokopäiväistä työskentelyä varten.
Sitä voi olla esimerkiksi väitöskirjan tekeminen
tai taiteellinen työskentely.
Tämän apurahan idea on,
että se riittää arkielämän kuluihin.
Sinun ei tarvitse käydä töissä,
vaan voit keskittyä hankkeeseen, johon hait apurahaa.

Työskentelyapurahaa voi hakea
yksittäinen henkilö tai työryhmä.
Työskentelyapurahaa ei voi hakea perustutkinnon opiskeluun.

Kun haet työskentelyapurahaa,
liitä hakemukseen työsuunnitelma tai tutkimussuunnitelma.
Arviota tuloista ja menoista ei tarvita.

Hae työskentelyapurahaa tammikuussa maakuntarahastosta
tai lokakuussa keskusrahastosta.
Valitse hakupaikka ja -aika hankkeesi mukaan.
Tarkista tarkka hakuaika aina Suomen Kulttuurirahaston verkkosivuilta.

Voit aloittaa apurahatyöskentelyn vasta,
kun olet saanut päätöksen apurahasta.

Sisällysluetteloon

Voinko käydä töissä ja saada työskentelyapurahaa?

Jos olet töissä osa-aikaisesti,
voit saada pienempää työskentelyapurahaa.
Osa-aikaisen työskentelyapurahan kategorioita on kolme:
75 %, 50 % ja 25 %.
Periaate on, että apurahatyöskentely ja muu ajankäyttö
voivat yhteensä vastata korkeintaan 124 %:n laskennallista työaikaa.
Kun haet osa-aikaista työskentelyapurahaa,
arvioit itse, miten jaat aikasi apurahatyöskentelyn ja muun työskentelyn välillä.

Osa-aikainen työskentelyapurahataulukko
Apurahatyö100 %75 %50 %25 %
Muu ajankäyttö0 – 24 %25 – 49 %50 – 74 %75 – 99 %

Työskentelyapurahaa voi saada osa-aikaisesti
enintään yhden vuoden ajan.

Sisällysluetteloon

Voinko saada kahta apurahaa?

Voit saada kahta apurahaa,
jos ne eivät ole päällekkäiset
ja vastaavat yhteensä enintään 124 %:n laskennallista työaikaa.

Sisällysluetteloon

Mitä maksuja työskentelyapurahasta menee?

Hankkeen kustannukset
Työskentelyapurahalla maksat omien kulujesi lisäksi
hankkeesi kustannuksia.
Niitä ovat matkat, materiaalit, laitteet
ja työhuoneen maksut.

Nämä maksut ovat arviolta 15 % apurahasta
ja sisältyvät apurahaan, eli et saa lisää rahaa niitä varten.
Älä hae kuluapurahaa näihin menoihin.

Verot
Työskentelyapuraha on verovapaa tiettyyn euromäärään saakka.
Verottaja ilmoittaa määrän joka vuosi.
Esimerkiksi valtion taiteilija-apurahasta ei mene veroa,
jos se on tietyn suuruinen.
Veroista saat lisää tietoa verotoimistosta tai vero.fi-verkkopalvelusta.

Vakuutukset
Jos saat työskentelyapurahan vähintään 4 kuukauden ajalle,
sinun pitää lain mukaan ottaa vakuutus.
Vakuutusmaksu sisältyy apurahaan,
eli et saa lisää rahaa sitä varten.

Vakuutus on noin 15 % apurahan määrästä.
Olet itse vastuussa, että otat ja maksat vakuutuksen.

Vakuutus turvaa sosiaaliturvasi.
Apurahan saajan vakuutuksen antaa Mela (Maatalousyrittäjien eläkelaitos).
Jos saat henkilökohtaisen ja kokoaikaisen vuoden työskentelyapurahan
ja olet alle 60 vuotta,
Kulttuurirahasto tarjoaa sinulle
vapaaehtoisen henkilövakuutuksen apurahakauden ajaksi.
Tätä vakuutusta hoitaa Söderberg & Partners Oy.
Jos saat apurahan, saat lisätietoja myös tästä vakuutuksesta.

Sisällysluetteloon

Kuluapuraha

Kuluapurahalla voit maksaa tieteellisen tai taiteellisen toiminnan kuluja.
Kuluapurahaa voi käyttää esimerkiksi seuraaviin asioihin:

• arkeologisen kaivauksen kulut
• teatterituotannon kulut
• musiikin mestarikurssin maksu
• työvälineen ostaminen

Voit saada kuluapurahaa myös
poikkeuksellisiin matkakustannuksiin,
jotka liittyvät hankkeeseesi.
Näitä eivät ole tavalliset kokousmatkat tai luentomatkat.

Jos opiskelet yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa,
voit saada apurahaa lopputyön kuluihin,
esimerkiksi kenttätyön kuluihin ja materiaalikustannuksiin.

Kuluapurahaa voivat hakea yksittäiset ihmiset, työryhmät ja yhteisöt.
Yhteisöt voivat hakea apurahaa vain kuluihin.
Kun haet kuluapurahaa,
arvioi hankkeesi kustannukset.
Hakemuksen mukana pitää olla aina tarkka arvio,
jossa on hankkeen tulot ja menot.

Hae kuluapurahaa tammikuussa maakuntarahastosta
tai lokakuussa keskusrahastosta.
Valitse hakupaikka ja -aika hankkeesi mukaan.
Tarkista tarkka hakuaika aina Kulttuurirahaston verkkosivuilta.
Voit käyttää kuluapurahaa vain kuluihin,
jotka tulevat apurahapäätöksen jälkeen.

Sisällysluetteloon

Apuraha vai palkka?

Yksittäinen henkilö tai työryhmä voi hakea kuluapurahaa
palveluiden ostamiseen tai palkkakuluihin.
Henkilö tai työryhmä voi maksaa kuluapurahalla palkkaa
vain aputyövoimalle,
esimerkiksi tutkimuksen avustajalle tai näyttelyn rakentajalle.
Henkilö tai työryhmä ei voi maksaa palkkaa itselleen.

Rekisteröity yhteisö voi hakea vain kuluapurahaa
palveluiden ostamiseen, palkkioihin tai palkkakuluihin.
Jos rekisteröity yhdistys maksaa kuluapurahalla työstä,
kyseessä on aina palkka.
Kun maksat palkkaa,
työnantajan velvollisuudet ovat vastuullasi.
Laske kuluarvioon mukaan palkan sivukulut.

Työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa kaikille työryhmän jäsenille.
Työskentelyapurahalla maksat oman elämäsi kuluja.

Yrittäjä, jolla on toiminimi,
voi hakea henkilökohtaista työskentelyapurahaa.
Apurahaa haetaan yksityisenä henkilönä,
ei toiminimiyrittäjänä.

Sisällysluetteloon

Yksi hakemus riittää

Samalla hakemuksella voi hakea apurahaa työskentelyyn ja kuluihin.
Esimerkiksi keramiikkataiteilija voi hakea
työskentelyapurahaa omiin elinkustannuksiin työskentelyn ajaksi
ja kuluapurahaa keramiikkauuniin.
Väitöskirjan tekijä voi hakea työskentelyapurahaa väitöskirjatyöhön
ja kuluapurahaa, että voi ostaa laboratoriopalveluita.

Vaikka haet molempia apurahoja,
voi olla, että saat vain toisen.

Sisällysluetteloon

Muut apurahat

Suomen Kulttuurirahastolla on myös muita apurahoja.
Niitä ovat esimerkiksi Eminentia, Argumenta
sekä Taidetta kaikille.
Näistä apurahoista on kerrottu sivuillamme yleiskielellä.
Apurahoista kerrotaan Ohjeet-sivulla,
jonka linkki on tämän ohjeen lopussa.

Kulttuurirahasto tukee tiedettä ja taidetta
myös muiden organisaatioiden kautta.
Näitä ovat esimerkiksi Post Doc -pool, Uudet klassikot -rahasto
ja kansainväliset UWC-lukiot.  
Lisää tietoa saat näiltä organisaatioilta.

Joka vuosi jaetaan suuria apurahoja
merkittäville hankkeille.
Yli 50 000 euron apurahan saa noin 20 hanketta,
ja yli 100 000 euron apurahan saa muutama hanke.
Suuren apurahan saamista auttaa,
jos hankkeessa on mukana myös muita rahoittajia
kuin Suomen Kulttuurirahasto.
On myös hyvä, jos hankkeella on omarahoitusta
eli saa tuloja hankkeen aikana, esimerkiksi pääsylipuista.

Tutustu aiempiin apurahapäätöksiin Myönnetyt apurahat -sivulla.
Linkki on tämän ohjeen lopussa.

Sisällysluetteloon

Kuinka suuri apuraha voi olla?

Kuinka suuri apuraha voi olla? Kuuntele ohje selkokielellä

Työskentelyapuraha on aina tietyn suuruinen.
Hae työskentelyapurahaa sen mukaan,
kuinka pitkäksi ajaksi tarvitset apurahaa
ja haetko kokoaikaista, osa-aikaista vai puolipäiväistä apurahaa.
Katso taulukosta oikea määrä.
Apurahan määrä pienenee, jos käyt palkkatyössä.
Voit saada apurahan lyhyemmäksi ajaksi
kuin olet hakenut.

Taulukko:
Työskentelyapurahan määrä kokoaikaisessa apurahatyössä
(et käy palkkatyössä)
Kokoaikaista työskentelyapurahaa voi saada enintään 4 vuotta.

Apurahan määrä vaihtelee sen mukaan,
kuinka kauan saat apurahaa.
Taulukossa ilman sulkuja oleva euromäärä on yleinen apurahan määrä.
Suluissa on apurahan määrä tohtoreille tutkimustyötä varten.

Työskentelyapuraha kokoaikaiseen (100%) apurahatyöhön:
Apurahakuukausien määräApurahan määrä euroinaApurahakuukausien määräApurahan määrä euroina
1230 000 (34 000)615 000 (17 000)
1127 500 (31 000)512 500 (14 000)
1025 500 (28 500)410 000 (11 500)
922 500 (25 500)37 500 (8 500)
820 000 (22 500)25 000 (5 500)
717 500 (20 000)12 500 (3 000)

Yhden vuoden työskentelyapuraha on 28 000 euroa
ja tohtoreille tutkimukseen 32 000 euroa.
Jos haet korkeampaa apurahaa tohtorin tutkinnon jälkeen,
liitä hakemukseen tutkintotodistus tai väittelylupa
hakuaikana tai määräajassa sen jälkeen.

Huomaa, että yleistajuisen tietokirjan kirjoittaminen
ei ole tutkimustyötä, vaan se on kirjallista työskentelyä.

Työskentelyapuraha voi olla myös osa-aikainen.
Osa-aikainen apuraha on 25 %, 50 % tai 75 %
arkisen elämäsi rahakuluista sillä ajalla, kun saat apurahaa.

Voit hakea myös lyhytkestoista työskentelyapurahaa.
Sitä voi saada alle 4 kuukauden ajan.
Apurahaa voi käyttää yhtäjaksoiseen tai epäsäännölliseen
työskentelyyn.
Suhteuta apurahan määrä apurahataulukoihin.
Voit arvioida määrän myös omalle alallesi sopivalla tavalla,
esimerkiksi keikkojen määrällä.

Apurahan alaraja vaihtelee.
Eri hakuaikoina voit saada eri määrän apurahaa.
Tammikuun haussa alaraja on 2000 euroa.
Lokakuun haussa alaraja on 3000 euroa.
Perustutkintoa opiskelevat voivat hakea lopputyön kuluihin
1000–4000 euroa apurahaa.

Lisää tietoa apurahan määristä saat yleiskielisestä hakuohjeesta.
Linkki on tämän ohjeen lopussa.

Sisällysluetteloon

Kuinka kauan voin saada apurahaa?

Kuinka kauan voin saada apurahaa? Kuuntele ohje selkokielellä

Suomen Kulttuurirahasto ei rahoita
pysyvästi mitään toimintaa.

Tavallisesti henkilökohtaista apurahaa voi saada 1–12 kuukautta.
Poikkeuksia ovat monivuotiset apurahat ja työryhmien suuret hankkeet.

Sisällysluetteloon

Monivuotinen työskentelyapuraha

Voit hakea monen vuoden työskentelyapurahaa
keskusrahastosta ja maakuntarahastosta.
Apuraha voidaan silti myöntää lyhyempänä.

Jos saat apurahan moneksi vuodeksi,
sinun pitää tehdä välillä hakemus apurahan jatkamisesta.
Jatkohakemus tehdään eri tavalla keskusrahastolle ja maakuntarahastoille.
Saat tätä varten ohjeet, jos saat apurahan.

Monivuotinen työskentelyapuraha edellyttää
monen vuoden työsuunnitelmaa.
Jos kyseessä on väitöskirjatyö sekä tutkimustyö väitöskirjan jälkeen,
sinun täytyy toimittaa post doc -vaiheessa
post doc -vaiheen suunnitelma ja siihen liittyvät lausunnot Suomen Kulttuurirahastolle.

Jos olet tohtorikoulutuksessa,
voit yhdistää apurahan ja osa-aikaisen työsuhteen.
Silloin voit olla palkkatyössä yliopistolla tai tutkimuslaitoksessa
esimerkiksi noin puolet työajasta ja saada lisäksi apurahan.
Näin voit jatkaa tohtoriopintoja kokopäiväisesti.
Jos olet tohtorikoulutuksessa,
hae kokoaikaista apurahaa.
Voit muuttaa sen myöhemmin osa-aikaiseksi.
Sovi muutoksesta Apurahansaajan verkkopalvelussa.
Samalla apurahakautesi muuttuu vastaavasti.

Sisällysluetteloon

Tietoa lausunnoista

Tietoa lausunnoista, kuuntele ohje selkokielellä

Apurahahakemukseen tarvitaan usein lausunto.
Se on asiantuntijan näkemys työstäsi
ja suositus, miksi sinun pitäisi saada apuraha.

Lausunto on erityisen tärkeä,
kun haet tieteen apurahaa.
Myös taiteen apurahan kohdalla lausunnosta voi olla hyötyä,
varsinkin jos olet vasta urasi alussa.

Jos haet opintoihin liittyvää apurahaa,
hakemuksessa täytyy olla työnohjaajan lausunto.
Se koskee opintojasi ja työ- tai tutkimussuunnitelmaasi.
Post doc -vaiheen eli tohtorin väitöksen jälkeen
lausunto on hyvä olla, mutta se ei ole pakollinen.

Sisällysluetteloon

Lausunnonantajan verkkopalvelu

Lomake lausuntoa varten on Lausunnonantajan verkkopalvelussa.
Pyydä lausunnonantajaa käyttämään tätä palvelua.

Palveluun täytyy kirjautua
suomalaisilla ja henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.
Jos lausunnonantajalla ei ole verkkopankkitunnuksia,
hän voi rekisteröityä palveluun.
Anna hänelle silloin ensin lausuntotunnus,
joka on omalla hakemuslomakkeellasi.
Tunnus varmistaa,
että lausunto ja hakemuksesi yhdistyvät.

Lausunnonantaja ei näe hakemustasi verkkopalvelussa,
etkä sinä näe lausuntoa.

Jos lausunnonantaja ei halua käyttää verkkopalvelua,
pyydä häneltä vapaamuotoinen lausunto.
Liitä se itse hakemukseesi Apurahanhakijan verkkopalvelussa hakuaikana.

Lausunnonantajan verkkopalvelu menee kiinni
viimeisenä apurahan hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Sisällysluetteloon

Kuka päättää apurahoista?

Kuka päättää apurahoista? Kuuntele ohje selkokielellä

Suomen Kulttuurirahasto päättää apurahoista vertaisarvioinnin avulla.
Se tarkoittaa, että apurahoista päättävät aihepiirien asiantuntijat.

Keskusrahastossa lokakuun haun hakemuksia arvioi yli 50 toimikuntaa.
Ne kutsuvat joka vuosi jäsenikseen
uusia ulkopuolisia asiantuntijoita.
Toimikuntien puheenjohtajat ovat
Suomen Kulttuurirahaston luottamushenkilöitä.

Maakuntarahastossa tammikuun haun hakemuksia arvioi hoitokunta.
Maakuntarahastot käyttävät arvioinnin apuna
myös muita asiantuntijoita.

Asiantuntijat eivät perustele päätöksiään kirjallisesti.
Siksi et voi saada palautetta apurahahakemuksestasi.

Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.
Asiantuntijoiden nimiä ei kerrota.
Suomen Kulttuurirahastolla on myös tarkat esteellisyysperiaatteet.
Apuraha voidaan peruuttaa,
jos esteellisyys huomataan päätöksen jälkeen.

Sisällysluetteloon

Milloin saan päätöksen apurahasta?

Milloin saan päätöksen apurahasta? Kuuntele ohje selkokielellä

Jos haet lokakuussa keskusrahaston apurahaa,
saat päätöksen apurahasta noin viikkoa ennen kuin tammikuun hakuaika loppuu.
Jos haet tammikuussa maakuntarahaston apurahaa,
saat päätöksen keväällä 16.5. mennessä
maakuntarahastojen omien aikataulujen mukaisesti.
Päätös tulee sähköpostilla.
Jos et saa päätöstä, tarkista roskaposti.
Jos saat apurahan, sinut kutsutaan vuosijuhlaan.

Sisällysluetteloon

Mihin apurahaa ei voi saada?

Mihin apurahaa ei voi saada? Kuuntele ohje selkokielellä

Suomen Kulttuurirahasto ei myönnä koskaan apurahaa

• palkan lisäksi tai kannustusapurahaksi
• sosiaalisilla perusteilla eli hakijan elintason takia
• perustutkinnon opiskelijalle työskentelyapurahaksi
• perustutkinnon opiskelijalle opiskelijavaihtoa varten
• post doc -tutkimukseen yli 6 kuukauden vierailuihin ulkomailla
• pelkkiä painatuskuluja tai äänitteiden monistamista varten
• työharjoittelua varten.

Sisällysluetteloon

Ohjeita hakemuksen tekemiseen

Ohjeita hakemuksen tekemiseen, kuuntele ohje selkokielellä

Kulttuurirahaston apurahaa haetaan internetissä
Apurahanhakijan verkkopalvelussa.

Palvelussa on testihakulomake,
jolla voit harjoitella hakemuksen tekemistä.
Kun viet kursorin testilomakkeen kohtaan ?, saat lisätietoja.
Hakemusta ei voi lähettää,
jos siitä puuttuu pakollisia tietoja.
Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä *

Varaa aikaa hakemuksen tekemiseen.
Tutustu myös näihin ohjeisiin
ennen kuin jätät hakemuksen apurahasta.

Sisällysluetteloon

Hakemuksen liitteet

Lähetä kaikki pakolliset liitteet ennen kuin hakuaika päättyy.
Liitteitä ei voi lähettää myöhässä.

Poikkeuksia ovat vain väitöskirjatyötä tekevien todistukset jatko-oikeudesta
ja korotettua apurahaa hakevien post doc -vaiheen hakijoiden

tutkintotodistukset ja väittelyluvat, jotka myönnetään hakuajan jälkeen.
Lähetä ne Hakemuksen hallinta -toiminnolla.
Jos liite puuttuu, voit saada apurahapäätöksen ehdollisena.
Silloin sinun täytyy lähettää liite, ennen kuin alat käyttää apurahaa.

Lähetä liitteet pdf-tiedostoina.
Kuva- ja äänitiedostot voivat olla muussa muodossa.
Yhden liitteen koko voi olla enintään 3 MB.

Hakulomakkeen kohtaan Muut liitteet
voit lisätä sellaisia liitteitä, joita ei ole nimetty erikseen.
Jos olet tieteen hakija, voit liittää mukaan aineistonhallintasuunnitelman
esimerkiksi Tuuli-työkalulla.
Lomakkeella on myös oma kohtansa www-linkeille.

Älä lähetä liikaa liitteitä.
Lähetä vain tietoa, joka on olennaista hakemuksesi kannalta.

Sisällysluetteloon

Pakolliset liitteet

Erilaisilta hakijoilta tarvitaan erilaisia liitteitä.
Katso, millaisia liitteitä eri hakijoiden hakemuksissa täytyy olla.

Yhteisön apurahahakemuksessa täytyy olla nämä liitteet:

 • hankesuunnitelma, enintään 6 sivua
  • Älä laske sisällysluetteloa ja lähdeluetteloa mukaan sivumäärään.
  • Tätä liitettä ei tarvita, jos haet apurahaa muuhun kuin tutkimuksen
   tekemiseen ja suunnitelma mahtuu hakemuslomakkeelle.
 • viimeinen hyväksytty tilinpäätös
  • tuloslaskelma ja tase ilman liitteitä sekä toiminnan- ja tilintarkastuskertomus
  • Jos ensimmäistä tilinpäätöstä ei vielä ole,
   liitä rekisteriote tai muu vastaava selvitys siitä,
   että yhteisö on perustettu.
  • Julkishallinnon yhteisö voi liittää hakemukseen tilinpäätöksen sijasta 
   tulosaluetoteutuman tai muun vastaavan laskelman.
 • tulo- ja menoarvio selkeänä taulukkona,
  jossa tulot ja menot ovat yhtä suuret

Tieteen hakijan apurahahakemuksessa täytyy olla nämä liitteet:

 • tutkimussuunnitelma, enintään 6 sivua
  • Älä laske sisällysluetteloa ja lähdeluetteloa mukaan sivumäärään.
  • Tätä liitettä ei tarvita, jos haet apurahaa muuhun kuin tutkimuksen
   tekemiseen ja suunnitelma mahtuu hakemuslomakkeelle.
 • tulo- ja menoarvio selkeänä taulukkona,
  jossa tulot ja menot ovat yhtä suuret
  (tätä ei tarvita, jos haet vain työskentelyapurahaa)
 • ansioluettelo tai curriculum vitae
  • 2–3 henkilön työryhmässä kaikilta ryhmän henkilöiltä
  • yli 3 henkilön työryhmässä vastuuhenkilöltä sekä apurahalla työtä tekeviltä henkilöiltä
 • julkaisuluettelo
  • 2–3 henkilön työryhmässä kaikilta ryhmän henkilöiltä
  • yli 3 henkilön työryhmässä vastuuhenkilöltä sekä apurahalla työtä tekeviltä henkilöiltä
 • tutkintotodistuksen tai väittelyluvan kopio,
  jos haet apurahaa tohtoriväitöksen jälkeiseen tutkimukseen
 • opintosuoritusote
  • WebOodi-opintosuoritusote tai vastaava riittää,
   jos haet apurahaa väitöskirjatyöhön tai perustutkinnon lopputyöhön.
   Jos haet apurahaa jatko-opintojen alkuvaiheessa,
   voit lähettää opintosuoritusotteen sijasta voimassa olevan osoituksen jatko-
   opinto-oikeudesta.
 • 1–3 lausuntoa,
  jos haet apurahaa väitöskirjatyöhön tai perusopintovaiheen lopputyöhön.
  • Lähetä liitteenä vain vapaamuotoiset lausunnot.
  • Lausunnonantajan verkkopalvelun kautta lähetettyä lausuntoa
   ei tarvitse lähettää uudelleen liitteenä.

Taiteen hakijan apurahahakemuksessa täytyy olla nämä liitteet:

 • työsuunnitelma, enintään 6 sivua
  • Älä laske sisällysluetteloa ja lähdeluetteloa mukaan sivumäärään.
  • Tätä liitettä ei tarvita,
   jos suunnitelma mahtuu hakemuslomakkeelle.
 • tulo- ja menoarvio selkeänä taulukkona,
  jossa tulot ja menot ovat yhtä suuret
  • Tätä ei tarvita, jos haet vain työskentelyapurahaa.
 • ansioluettelo tai curriculum vitae
  • 2–3 henkilön työryhmässä kaikilta ryhmän henkilöiltä
  • yli 3 henkilön työryhmässä vastuuhenkilöltä sekä apurahalla työtä tekeviltä
   henkilöiltä
 • visuaalisen alan taiteilijoilla kuvia töistä
  • Kuvia pitää olla 1–10 kappaletta.
  • Kerro linkki mahdolliseen sähköiseen portfolioon.
 • 1–3 lausuntoa,
  jos haet apurahaa taiteellisen työskentelyyn uraan alkuvaiheessa
  tai väitöskirjatyöhön tai perusopintojen lopputyöhön.
  • Lähetä liitteenä vain vapaamuotoiset lausunnot.
  • Lausunnonantajan verkkopalvelun kautta lähetettyä lausuntoa
   ei tarvitse lähettää uudelleen liitteenä.
 • Tieto alustavasta yhteistyötahosta,
  jos haet Taidetta kaikille -apurahaa.
  • Kerro alustavan yhteistyötahon yhteystiedot
   ja miten taho on luvannut osallistua hankkeeseen.

Jos haet apurahaa taiteelliseen tutkimukseen,
katso pakolliset liitteet tieteen hakijan luettelosta.

Sisällysluetteloon

Työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelma ja suunnitelman tiivistelmä

Tiivistelmä
Apurahahakemuksessa täytyy olla tiivistelmä
hankkeestasi ja siitä, miksi haet apurahaa.
Tiivistelmän pituus on enintään 6000 merkkiä välilyönteineen.

Kerro tiivistelmässä

 • mihin tarkoitukseen haet apurahaa
 • miten ja missä aikataulussa toteutat suunnitelmasi
 • miksi on tärkeää, että saat apurahan.

Älä käytä tiivistelmässä taulukoita tai luetteloita,
älä viittaa liitetiedostoon.

Työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelma

Laajempi työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelma tarvitaan,
jos haet apurahaa tutkimuksen tekemiseen
tai suunnitelma ei mahdu Tiivistelmä-kohtaan hakemuslomakkeella.
Suunnitelman pituus on enintään 6 sivua,
lisäksi voi olla sisällys- ja lähdeluettelo.

Kerro työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelmassa

 • työn tausta, tavoite ja merkitys
 • suorituspaikka
 • tämänhetkinen vaihe
 • toteuttamissuunnitelma
 • tulo- ja menoarvio
 • aikataulu.

Huomaa, että tulo- ja menoarvio on pakollinen liite,
kun haet kuluapurahaa.
Se voi olla osa työsuunnitelmaa,
mutta lisäksi se pitää lähettää erillisenä liitteenä.

Jos kyseessä on väitöskirjatyö ja väitöskirjan jälkeinen tutkimus,
toimita post doc -vaiheen suunnitelma ja siihen liittyvät lausunnot,
kun siirryt post doc -vaiheeseen.
Jos olet saanut aiemmin Suomen Kulttuurirahaston apurahan samalle hankkeelle,
kerro suunnitelmassa, miten hanke on edennyt
ja miksi tarvitset uutta apurahaa.

Kuluapurahan määrä ja erittely

Kulttuurirahastolta haettava apuraha
täytyy eritellä hakemuslomakkeen Apuraha-välilehdellä.

Lomakkeella kysytään

 • matkakulut
 • materiaali- ja laitekulut
 • aputyövoiman ja ostopalveluiden kulut
 • muut kulut (esimerkiksi tilavuokrat).

Tee koko hankkeesta tulo- ja menoarvio ja liitä se hakemukseen.
Tulo- ja menoarvio on taulukko, jossa tulot ja menot ovat yhtä suuret.

Jos hankkeella on monta rahoittajaa, esitä selvästi,
mihin hankkeen osuuksiin haet apurahaa Kulttuurirahastolta.

Jos haet työskentelyapurahaa ja lisäksi kuluapurahaa
monelle vuodelle työtä, tutkimusta tai hanketta varten,
erittele kaikkien vuosien kulut liitteenä olevaan taulukkoon
ja ensimmäisen vuoden kulut myös hakemuslomakkeelle.

Jos haet apurahaa aputyövoiman palkkaa varten,
laske rahamäärään mukaan palkan sivukulut.
Jos maksat aputyövoiman työn laskulla,
kyseessä on ostopalvelu.
Silloin laskun lähettäjä maksaa itse sivukulut.

Sisällysluetteloon

Sitoumus

Apurahan hakemuslomakkeella on
Sitoumus-välilehti.
Et voi lähettää hakemusta,
jos et hyväksy Sitoumuksen ehtoja.
Apurahoista on kova kilpailu.
Siksi on tärkeää, että hakijat noudattavat
Sitoumuksen ehtoja.

Sitoumuksessa lupaat,
että ilmoitat Suomen Kulttuurirahastolle,
jos saat apurahakauden aikana palkkaa tai muuta rahoitusta.
Jos et ilmoita, päätös apurahasta perutaan.
ja voit joutua maksamaan apurahan takaisin.

Kun hyväksyt Sitoumuksen,
sitoudut myös siihen, että kaikki hakemuksesi tiedot ovat totta.
Suostut siihen, että kaikkia hakemuksesi tietoja voidaan käyttää,
kun päätös apurahasta tehdään.
Suomen Kulttuurirahasto voi pyytää tietoja myös muilta rahoittajilta,
kun se tekee päätöksiä apurahoista.

Sitoumuksella hyväksyt myös,
että jos saat apurahan, teet Suomen Kulttuurirahastolle selvityksen,
miten käytit apurahan.

Apurahahakemus muodostaa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen
henkilörekisterin.

Sinulla on oikeus tarkistaa,
millaisia tietoja Suomen Kulttuurirahastolla on sinusta.
Jos tiedot ovat väärin, voit pyytää niiden korjaamista.
Tee pyyntö kirjallisesti tai käy Suomen Kulttuurirahastossa.

Voit lukea Sitoumus-tekstin kokonaan
yleiskielisten hakuohjeiden kohdasta 4.4.
Linkki on tämän ohjeen lopussa.

Sisällysluetteloon

Mistä saan lisätietoa?

Soita puhelinnumeroon 09 612 810
Tai lähetä sähköpostia osoitteeseen apurahainfo@skr.fi

Myös maakuntarahastojen esittelyt ja yhteystiedot
ovat verkkosivuillamme. 
Tutustu maakuntarahastoihin.

Lisää tietoa apurahoista

Klikkaa linkkiä ja lue lisää eri aiheista
yleiskielisiltä sivuiltamme:

Sisällysluetteloon