Oikeudenmukaisuus ja sen vaihtoehdot globalisoituvassa maailmassa

Argumenta-hanke

Yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta pidetään tavallisesti hyvänä ja tavoiteltavana asiana, mutta mitä se täsmällisesti ottaen tarkoittaa? Onko se hyvinvoinnin, oikeuksien ja velvollisuuksien tasapuolista jakautumista ihmisten kesken? Vai onko se heikoimmassa asemassa olevien puolustamista? Tai ehkä vauraimpien ihmisten omaisuuden suojelua muiden vaateita vastaan? Ja miksi sen korostaminen on niin monen filosofin mielestä virhe globalisoituvassa maailmassa, jossa oikeudenmukaisuuden määrittelevät usein rikkaimpien maiden hyväosaiset miehet?

Tämän hankkeen tavoitteena on saada asiantuntijat, median edustajat, suuri yleisö ja julkiset vaikuttajat ymmärtämään

  • että oikeudenmukaisuudella käsitteenä, erityisesti globalisaation kontekstissa, voidaan tarkoittaa monia, ajoittain jopa keskenään ristiriitaisia, asioita,
  • miten oikeudenmukaisuuden käsitteen ymmärtäminen riippuu arvoja, ihmisluontoa ja yhteiskuntaa koskevista ennakko-oletuksista,
  • mitä oikeudenmukaisuuden käsitteen tärkeimmät erilaiset tulkinnat ja niiden perustavimmat ennakko-oletukset todellisuudessa ovat ja
  • kuinka oikeudenmukaisuuden käsitteen erilaiset tulkinnat voidaan valjastaa palvelemaan hallinnoivia, tulkitsevia ja vapauttavia tiedonintressejä.

Tavoitteeseen edetään järjestämällä työpajoja, asiantuntija- ja vaikuttajasymposiumeja sekä kaksi yleisöluentosarjaa Aalto-yliopiston Töölön kampuksella. Näiden tutkijoille ja päättäjille suunnattujen symposiumien sekä suurelle yleisölle kohdistettujen esitelmätilaisuuksien kautta pyritään herättämään keskustelua oikeudenmukaisuuden asemasta ihmisten arkiajattelussa ja poliittisessa päätöksenteossa. Teeman käsittely jatkuu vielä hankkeen päätteeksi ilmestyvässä luentoihin perustuvassa kirjassa.

Hanketta johtaa professori Matti Häyry Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Lisätiedot:
Professori Matti Häyry, etunimi.sukunimi@aalto.fi