Pohjois-Savon apurahat

Pohjois-Savon rahaston apurahojen hakuaika on 10.1. – 8.2.2019.

Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan verkkopalvelussa.

Pohjois-Savon rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai siihen kohdistuvaa tutkimusta, taiteellista työtä sekä kulttuuritoimintaa. Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet tai siellä asuvat hakijat.

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarahastot myöntävät yhdessä korkeintaan 100 000 euron suuruisen apurahan korkeatasoiselle, eri tieteenaloja yhdistävälle hankkeelle, jonka tulee edistää tieteenalojen välistä tutkimusta. Hankkeessa tulee olla toimijoita kummastakin maakunnasta.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaa:

Asiamies
Lehtori Antti Meurman
puh. 050 3857613
etunimi.sukunimi@skr.fi