Pohjois-Savon apurahat

Pohjois-Savon rahaston apurahojen hakuaika on 10.1. – 10.2.2020. Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16 mennessä.

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa.

Pohjois-Savon rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä kulttuuritoimintaa.

Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet tai siellä asuvat hakijat.

Taiteen tai tieteen suureen hankkeeseen on haettavana 40 000 euroa, joka jaetaan yhtenä tai kahtena apurahana. Näihin toivotaan erityisesti hakemuksia, jotka käsittelevät ilmastonmuutosta taiteen ja/tai tieteen keinoin.

Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana jaetaan 20 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin.

Pelit ovat ensi kertaa mukana omana hakualanaan.

Ennakkotietona ilmoitetaan, että Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarahastot myöntävät yhdessä vuonna 2020 korkeintaan 100 000 euron suuruisen apurahan korkeatasoiselle, eri tieteen-aloja yhdistävälle hankkeelle, jossa on toimijoita kummastakin maakunnasta.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaa:

Yhteystiedot

Antti
Meurman
asiamies