Pohjois-Savon apurahat

Pohjois-Savon rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 11.1. – 10.2.2021 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Pohjois-Savon rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä kulttuuritoimintaa. Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet tai siellä asuvat hakijat. Tammikuun 2020 haussa oli jaettavana 1 032 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahoja voi hakea kaikille tieteen tai taiteen aloille.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan Tieteiden yhteishanke

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarahastot myöntävät yhdessä korkeintaan 100 000 euroa korkeatasoiselle, eri tieteenaloja yhdistävälle hankkeelle, jossa on toimijoita kummastakin maakunnasta.

Jos haet apurahaa tällaiseen hankkeeseen

 • valitse hakemuksen alaksi se, joka lähinnä vastaa hankkeen alaa. Valitse lisäksi listalta muut hankkeeseesi sopivat alat
 • valitse Apuraha-välilehdeltä kohta Erityiskohteet > Tieteiden yhteishanke
 • lähetä hakemus vain yhteen maakuntarahastoon, ei molempiin

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta hoitolaitoksiin

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • H. J. Aminoffin rahasto
 • Kuopion Sydännaisten rahasto
 • A. A. Laaksosen rahasto
 • Savon Sanomain rahasto
 • Hulda Tossavaisen rahasto
 • Natalia ja Fredrik Truben rahasto
 • Leena ja Jouko Tuomiston rahasto
 • J. E. ja Anna Tuovisen rahasto
 • Lauri Vesannon rahasto

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen pohjois-savo@skr.fi. Kysymyksiin vastaa myös asiamies Antti Meurman.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Pohjois-Savon rahaston vuoden 2020 apurahat julkaistaan 13.5.2020, jonka jälkeen apurahan voi ottaa käyttöön. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää.

Yhteystiedot

Asiamies Antti Niskanen
Antti
Niskanen
asiamies
SKR
Piia
Julkunen
sihteeri