Pohjois-Savon apurahat

Pohjois-Savon rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 16.1. – 10.2.2023 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Pohjois-Savon rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä kulttuuritoimintaa. Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet tai siellä asuvat hakijat. Tammikuun 2023 haussa on jaettavana 1 160 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahoja voi hakea kaikille tieteen tai taiteen aloille. Pohjois-Savon rahasto ei pääsääntöisesi tue laitehankintoja, matkoja tai aputyövoimaa.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Lisämiljoona sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen

Tammikuun haun yhteydessä on haettavissa lisämiljoona sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen. Haku on auki kaikkien maakuntarahastojen alueilla. Tätä apurahaa hakevat valitsevat maakuntarahaston sijaan maakuntarahastojen erityiskohteen, eli sydän- ja verisuonitautien tutkimus -apurahan.

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin taiteen ja kulttuurin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta. Apurahaa voivat hakea yhteisöt ja työryhmät.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Tieteiden yhteishanke on haettavissa seuraavan kerran vuonna 2024

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan rahastot myöntävät tieteiden välisenä yhteisapurahana max. 100 000 €. Hankkeessa tulee olla toimijoita molempien maakuntien alueelta yliopistosta tai muista tutkimuslaitoksista. Jos haet apurahaa yhteishankkeeseen, valitse hakemuksen alaksi se, joka lähinnä vastaa hankkeesi alaa. Valitse lisäksi listalta muut hankkeeseesi sopivat alat. Valitse Apuraha-välilehdeltä kohta Erityiskohteet > Tieteiden yhteishanke.

Lähetä hakemus vain yhteen maakuntarahastoon, ei molempiin.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

  • H. J. Aminoffin rahasto
  • Kuopion Konservatorion naistoimikunnan rahasto
  • A. A. Laaksosen rahasto
  • Yrjö Laukkasen rahasto
  • Maija Makkosen rahasto
  • Aili ja Helvi Rissasen rahasto
  • Kalevi Silvennoisen rahasto
  • Natalia ja Fredrik Truben rahasto
  • J. E. ja Anna Tuovisen rahasto

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen pohjois-savo@skr.fi. Kysymyksiin vastaa myös asiamies Antti Niskanen ja sihteeri Piia Julkunen.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Pohjois-Savon rahaston vuoden 2023 apurahat julkaistaan 10.5.2023. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Vuoden 2023 apurahat ovat nostettavissa 22.5.2023 alkaen.

Mikäli tarvitset Pohjois-Savon rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella tai #skr2023 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Pohjois-Savon rahaston logo

Lisätietoja Pohjois-Savon rahaston apurahoista:

Silmälasipäinen mies puvuntakki ja kravatti päällä
Antti
Niskanen
asiamies
Piia Julkunen, Pohjois-Savon rahaston sihteeri
Piia
Julkunen
sihteeri