Pohjois-Savon apurahat

Pohjois-Savon rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 22.1. – 9.2.2024 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Pohjois-Savon rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä kulttuuritoimintaa. Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet tai siellä asuvat hakijat. Tammikuun 2024 haussa on jaettavana 1 270 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahoja voi hakea kaikille tieteen tai taiteen aloille. Pohjois-Savon rahasto ei pääsääntöisesi tue laitehankintoja, matkoja tai aputyövoimaa.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntarahastojen yhteinen tiedeapuraha

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntarahastojen yhteinen tiedeapuraha, 100 000 euroa, on haettavissa korkeatasoiselle, eri tieteenaloja yhdistävälle hankkeelle. Apuraha on tarkoitettu työryhmille ja hankkeessa tulee olla toimijoita molempien maakuntien alueelta yliopistosta tai muista tutkimuslaitoksista. Hankkeessa edellytetään vahvaa osallistumista molemmista maakunnista.

Jos haet apurahaa yhteishankkeeseen, valitse hakemuksen alaksi se, joka lähinnä vastaa hankkeesi alaa. Valitse lisäksi listalta muut hankkeeseesi sopivat alat. Valitse Apuraha-välilehdeltä kohta Erityiskohteet > Tieteiden yhteishanke. Lähetä hakemus vain yhteen maakuntarahastoon, ei molempiin.

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin taiteen ja kulttuurin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta. Apurahaa voivat hakea yhteisöt ja työryhmät.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • H. J. Aminoffin rahasto: yleinen
 • Hemmo Hakkaraisen rahasto: edistää ajankohtaista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa tieteellistä tutkimusta Pohjois-Savossa.
 • Alma ja Jussi Jalkasen rahasto: edistää maataloutta, kotitaloutta ja kotiteollisuutta.
 • A. A. Laaksosen rahasto: edistää lääketieteen tutkimusta.
 • Maakuntaliiton juhlarahasto: edistää pääasiassa yhteiskunnallista ja taloudellista tutkimus- ja suunnittelutyötä sekä tuotekehittelyä Pohjois-Savossa.
 • Maija Makkosen rahasto: tukee tasapuolisesti tiedettä, lähinnä lääketiedettä ja siitä obstetriikkaa, sekä taidetta, lähinnä kuvataidetta ja arkkitehtuuria.
 • Aleksanteri Mikkosen säätiön rahasto: tukee ja edistää tiedettä, taidetta ja humanismia.
 • Anja ja Mirja Tissarin rahasto: tukee farmakologian tutkimusta, erityisesti neuro- ja psykofarmakologiaa.
 • Hulda Tossavaisen rahasto: tukee reuma- ja sidekudostautien tutkimusta.
 • Natalia ja Fredrik Truben rahasto: tukee sydän- ja verisuonitautien yliopistollista tutkimusta Pohjois-Savossa.
 • J. E. ja Anna Tuovisen rahasto: yleinen
 • Elli Turusen rahasto: edistää farmaseuttisia tieteitä.
 • Vanhain Ystävien rahasto: edistää vanhusten kaikkinaista hyvinvointia, viihtymistä ja vireyttä.

Kaikki Pohjois-Savon rahaston nimikkorahastot sekä rahastoesitteet löydät täältä.

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen pohjois-savo@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat päällikkö Antti Niskanen ja koordinaattori Piia Julkunen.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Pohjois-Savon rahaston vuoden 2024 apurahat julkaistaan 15.5.2024. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Vuoden 2024 apurahat ovat nostettavissa 22.5.2024 alkaen.

Mikäli tarvitset Pohjois-Savon rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella tai #skr2024 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Pohjois-Savon rahaston logo

Lisätietoja Pohjois-Savon rahaston apurahoista:

Silmälasipäinen mies puvuntakki ja kravatti päällä
Antti
Niskanen
toiminnanjohtaja, päällikkö
Piia Julkunen, Pohjois-Savon rahaston sihteeri
Piia
Julkunen
koordinaattori

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@skr.fi