Pohjois-Karjalan rahasto

Vuonna 1961 perustettu Pohjois-Karjalan rahasto toteuttaa tarkoitustaan, Pohjois-Karjalan maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä, myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muutakin kulttuuritoimintaa toimialueensa 13 kunnan alueella.

Pohjois-Karjalan rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Maakuntarahastoa tukevat yksityiset henkilöt ja yhteisöt lahjoituksilla ja testamenteilla. Lahjoittaja voi perustaa Pohjois-Karjalan rahaston yhteyteen oman nimikkorahastonsa.

Apurahoja myönnetään pääsääntöisesti vain maakunnassa syntyneille tai asuville hakijoille, maakuntaan kohdistuvaan tieteelliseen ja taiteelliseen työhön sekä maakunnallisesti merkittäviin kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Apurahapäätökset tekee oman maakunnan kulttuurin asiantuntijoista koostuva 9-jäseninen hoitokunta.

Lisätietoa rahastosta

Lataa Pohjois-Karjalan rahaston logot

Rahaston käytännön asioista vastaa asiamies Asko Saarelainen ja sihteeri Maarit Hämäläinen-Koljonen.

Pohjois-Karjalan rahaston yhteystiedot:

Pohjois-Karjalan rahaston asiamies Asko Saarelainen
Asko
Saarelainen
asiamies
Pohjois-Karjalan rahaston sihteeri Maarit Hämäläinen-Koljonen
Maarit
Hämäläinen-Koljonen
sihteeri

Toimisto
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto
Kauppakatu 25 C, 3 krs, huone 312
80100 JOENSUU

Toimisto on avoinna sopimuksen mukaan.

Pohjois-Karjalan rahaston yleinen sähköposti: pohjois-karjala@skr.fi