Mullankaivajat-tukimuodon tavoitteena oli lisätä koululaisten tai lukiolaisten kiinnostusta tieteellisiin menetelmiin, historiaan yleensä sekä oman lähialueensa menneisyyteen. Oppilaille luotiin mahdollisuus osallistua arkeologiseen tutkimukseen omalla kotiseudullaan.

Mullankaivajat vei koululaiset arkeologian pariin

Mullankaivajat-hankkeiden tarkoituksena oli perehdyttää koululaisia arkeologiaan ja paikalliseen historiaan aidoissa arkeologisissa tutkimuskohteissa. Hankkeet toteutettiin yhteistyössä paikallisen koulun tai koulujen kanssa ja niiden keskiössä olivat lapset ja nuoret. Varsinaisen paikalla tapahtuvan tutkimusjakson kautta koululaiset saivat konkreettisen tuntuman luokkahuoneessa abstrakteilta vaikuttaviin asioihin. Hankkeeseen sai yhdistää myös aikuisille suunnattuja yleisötapahtumia, kuten esimerkiksi yleisökaivauksia.

"Opetus- ja kenttätyön tavoitteena oli antaa nuorille valmiuksia ymmärtää omaa kulttuuriperintöä sekä liittää se osaksi laajempaa kokonaisuutta." filosofian tohtori Anne Ruuttula-Vasari Sievin Kiurunkankaan Mullankaivajat-hankkeesta.

Mullankaivajat-apuraha oli suunnattu arkeologeille, näiden muodostamille työryhmille tai kulttuuriperinnön alan rekisteröidyille yhteisöille, kuten esimerkiksi museoille tai arkeologisille seuroille. Pedagogisesti hyvin suunniteltu arkeologinen työskentely sopi erinomaisesti uuden opetussuunnitelman mukaiseen ilmiöoppimiseen ja opiskeluun koulun ulkopuolella. Apurahoja myönnettiin vuosina 20182020 ja 2022. Hankkeita toteutettiin ympäri Suomen yhteensä 30 kappaletta.

Arkeologi Tuuli Ravantin laatima Mullankaivajien muistilista

Lisätietoja Mullankaivajat-apurahoista:
Suunnittelija Olli Vallinheimo
Olli
Vallinheimo
erityisasiantuntija