Säätiöiden post doc -pooli on kahdeksan suomalaisen säätiön perustama apurahavaranto, joka edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä tarjoamalla nuorille tutkijoille vähintään kuuden kuukauden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan kattava, joustava rahoitus yhdestä lähteestä.

Kuka voi hakea apurahaa

Säätiöiden post doc -poolista myönnettävät apurahat on tarkoitettu Suomesta vähintään 6 kuukauden ajaksi ulkomaille lähteville, hiljattain väitelleille tutkijoille.

Millaista apurahaa voit hakea

Rahoitus koostuu työskentelyapurahasta, joka on tarkoitettu elinkustannusten kattamiseen, minkä lisäksi voidaan myöntää kuluapuraha kattamaan ulkomailla työskentelystä aiheutuvat kulut, kuten matka- ja muuttokustannukset sekä koulumaksut ja vakuutukset.

Haun aikataulu

Säätiöiden post doc -pooli järjestää vuosittain kaksi hakukierrosta. Hakemus jätetään poolin oman kotisivuston kautta.

Lisätietoja

Lisätietoa poolista ja apurahan hakemisesta saa Säätiöiden post doc -poolin kotisivuilta osoitteesta www.postdocpooli.fi sekä poolin koordinaattori Mikko-Olavi Seppälältä (mikko-olavi.seppala(at)postdocpooli.fi), puh. 0400-868 006.

Post Doc Poolin sivuille

Rahaston pooli-apurahansaajien yhteyshenkilö
Apurahasihteeri Eriika Johansson
Eriika
Johansson
erityisasiantuntija