Lisääntymisen tulevaisuus ja siihen liittyvät paradoksit

Lisääntymisen tulevaisuus ja siihen liittyvät paradoksit on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Argumenta-hanke joka toteutetaan vuosina 2019-2020. Kulttuurirahaston hallitus myönsi vuonna 2018 valtiotiet. tohtori, dosentti Mianna Meskukselle ja työryhmälle 140 000 e euroa hankkeen toteuttamiseen.

Lisääntyminen on ikkuna, jonka kautta voidaan tarkastella, miten kulttuuri ja yhteiskunta muuttuvat.  Lisääntymisen ja perheen perustamisen ajankohdan siirtyminen myöhempään ikään ja hedelmällisyyden lasku huolettavat kaikkialla läntisessä maailmassa. Toisaalta ympäristön kestokyvyn näkökulmasta katsottuna väestönkasvu on myös yhteiskunnallinen ja ekologinen ongelma. Lisääntymisen tulevaisuus -hanke tarttuu ajassa ilmeneviin lisääntymisen paradokseihin, ja pohtii lisääntymisen tulevaisuutta ja sen hallinnan haasteita.

Lisätietoja hankkeesta