Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa

Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Argumenta-hanke joka toteutetaan vuosina 2019-2020. Kulttuurirahaston hallitus myönsi vuonna 2018 fil. tohtori, professori Tuula Sakaranaholle ja työryhmälle 130 000 euroa hankkeen toteuttamiseen.

Työryhmä lähtee liikkeelle väitteestä, jonka mukaan Suomessa tarvitaan kasvavassa määrin uskontolukutaitoa eli tietoa, ymmärrystä ja sensitiivisyyttä erilaisten uskonnollisten ja katsomuksellisten näkemysten ristipaineissa. Toisaalta tiedostetaan, että myös ns. uskonnottomuudella ja tapauskovaisuudella on sijansa yhteiskunnassa.  Hankkeessa tarkastellaan tutkimuksen nykytilaa tämän väitteen kannalta ja etsitään väyliä entistä monitieteisempään uskonnontutkimukseen Suomessa.

Argumenta-hanke, uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa, logo

Lisätietoa hankkeesta