Suomen Kulttuurirahasto myöntää vuosittain hakemusten perusteella yhden tai useamman Eminentia-apurahan varttuneelle tieteenharjoittajalle ja/tai taiteilijalle.

Kuka voi hakea apurahaa?

Apuraha on tarkoitettu työskentelyyn virkavapaana omasta ansiotyöstä. Eläke ei estä hakemasta apurahaa.

Mihin apurahaa voi hakea?

Eminentia-apurahat on tarkoitettu tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön ja siitä saadun kokemuksen pohdiskelevaan työstämiseen, tieteiden- tai taiteidenvälisyyden edistämiseen tai aloitteelliseen työskentelyyn kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi.

Millaista apurahaa voi hakea?

Eminentia-apuraha mahdollistaa esim. kirjallisen työskentelyn tai retrospektiivisen näyttelyn.

Haun aikataulu

Hakuaika on keskusrahaston haun yhteydessä 1.-31.10.2018 ja myöntöpäätökset julkistetaan helmikuun 2019 aikana.