Suomen Kulttuurirahasto myöntää vuosittain hakemusten perusteella yhden tai useamman Eminentia-apurahan.

Sivu on päivitetty 20.6.2023.

Haun aikataulu

Eminentia-apurahaa voi hakea Lokakuun haussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa

Apurahaa voivat hakea pitkän tieteellisen tai taiteellisen uran päätösvaiheessa olevat tieteentekijät ja taiteilijat kaikilla aloilla.

Millaista apurahaa voi hakea

Eminentia-apurahan suuruus on 25 000 euroa. Sitä voi hakea työskentelyyn, kuluihin tai molempiin yhdessä.

Apuraha on tarkoitettu tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön sekä siitä saadun kokemuksen pohdiskeluun ja jakamiseen muiden hyödyksi, joko omalla alalla, muille aloille, tieteiden ja taiteiden välisesti tai laajemmin tieteen tai taiteen yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi.

Eminentian edellytys on, että sen tuotos julkaistaan kirjallisesti, joko kokonaisena teoksena, verkkojulkaisuna tai artikkeleina. Julkaisun tiedot toimitetaan myös Kulttuurirahastoon apurahan käyttöselvityksen mukana.

Apurahaa ei ole tarkoitettu sellaiseen tutkimukseen tai taiteelliseen työskentelyyn, johon voi hakea muutoinkin apurahaa lokakuun hakukierroksella – Eminentian ydin on oman elämäntyön reflektio muiden hyödyksi.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Apurahanhakijan verkkopalvelussa Lokakuun haun hakuaikana. Hakulomakkeen Hakemus-välilehdellä on valikko Apurahatyyppi, josta erityiskohde Eminentia valitaan.

Jos apurahaa haetaan kuluihin, hakemukseen tulee liittää kulujen osalta tulo- ja menoarvio. Muut vaadittavat liitteet: työsuunnitelma, ansioluettelo tai CV ja tieteentekijöillä julkaisuluettelo.

Apurahojen hakuohjeet