Suomen Kulttuurirahasto myöntää vuosittain hakemusten perusteella yhden tai useamman Eminentia-apurahan.

Haun aikataulu

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa?

Eminentia-apuraha on tarkoitettu varttuneelle tieteenharjoittajalle tai taiteilijalle.

Mihin apurahaa voi hakea?

Eminentia-apurahat on tarkoitettu tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön ja siitä saadun kokemuksen pohdiskelevaan työstämiseen, tieteiden- tai taiteidenvälisyyden edistämiseen tai aloitteelliseen työskentelyyn kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi.

Eminentia-apuraha mahdollistaa esim. kirjallisen työskentelyn tai retrospektiivisen näyttelyn.

Työskentelyapuraha on tarkoitettu työskentelyyn palkkatyöstä vapaana. Eläke ei estä hakemasta apurahaa. Jos apurahaa haetaan kuluihin, hakemukseen tulee liittää selkeä tulo- ja menoarvio.