Suomen Kulttuurirahasto myöntää vuosittain hakemusten perusteella yhden tai useamman Eminentia-apurahan varttuneelle tieteenharjoittajalle ja/tai taiteilijalle.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa?

Apuraha on tarkoitettu työskentelyyn virkavapaana omasta ansiotyöstä. Eläke ei estä hakemasta apurahaa.

Mihin apurahaa voi hakea?

Eminentia-apurahat on tarkoitettu tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön ja siitä saadun kokemuksen pohdiskelevaan työstämiseen, tieteiden- tai taiteidenvälisyyden edistämiseen tai aloitteelliseen työskentelyyn kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi.

Millaista apurahaa voi hakea?

Eminentia-apuraha mahdollistaa esim. kirjallisen työskentelyn tai retrospektiivisen näyttelyn.