Hoitokunta

Hämeen rahaston hoitokunta koostuu maakunnan eri alojen asiantuntijoista.

Puheenjohtaja

Hilkka Roisko, kasvastust. tohtori

Varapuheenjohtaja 

Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja

Mari Kaasinen-Paaso, muusikko
Kati Kivimäki, museonjohtaja
Ilkka P. Laurila, kehitysjohtaja
Kristiina Rintala, asiamies
Ilkka Ruohola, toimitusjohtaja
Timo Sinivuori, kasvatust. tohtori
Saara Tiuraniemi, kustantaja
Päivi Viherluoto, amanuenssi