Hoitokunta

Hämeen rahaston hoitokunta koostuu maakunnan eri alojen asiantuntijoista.

Puheenjohtaja

Hilkka Roisko, kasvatust. tohtori

Varapuheenjohtaja 

Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja

Kati Kivimäki, museonjohtaja
Ilkka P. Laurila, kehitysjohtaja
Kristiina Rintala, asiamies
Ilkka Ruohola, toimitusjohtaja
Timo Sinivuori, kasvatust. tohtori
Saara Tiuraniemi, kustantaja
Päivi Viherluoto, amanuenssi