Hoitokunta

Hämeen rahaston hoitokunta 2019
Hämeen rahaston hoitokunta 2019 koostuu maakunnan eri alojen asiantuntijoista. Kuva: Iida Honkanen

Puheenjohtaja

Hilkka Roisko, kasvatust. tohtori

Varapuheenjohtaja 

Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja

Kati Kivimäki, museonjohtaja
Ilkka P. Laurila, kehitysjohtaja
Kristiina Rintala, asiamies
Ilkka Ruohola, toimitusjohtaja
Timo Sinivuori, kasvatust. tohtori
Saara Tiuraniemi, kustantaja
Päivi Viherluoto, amanuenssi