Uudenmaan apurahat

Uudenmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 22.1. – 9.2.2024 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Hakijana voivat olla maakunnassa asuvat tai siellä syntyneet yksityiset henkilöt sekä maakunnassa toimivat työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa voi hakea myös maakuntaan kohdistuvaan taiteelliseen työhön, ja erilaisiin kulttuurihankkeisiin.

Tammikuun 2024 haussa on jaettavana 2 500 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Uudenmaan rahasto myöntää vain taiteen alan apurahoja. Apurahoja jaetaan kaikkien taiteenalojen taiteelliseen työskentelyyn, taideprojekteihin, -tapahtumiin ja kulttuuritilaisuuksiin sekä kulttuuriperintöön ja paikalliskulttuuriin (=kotiseututyö).

Uudenmaan rahasto ei myönnä monivuotisia työskentelyapurahoja eikä apurahoja tieteelliseen työskentelyyn. Yksityishenkilöiden työskentelyapurahat myönnetään pääasiassa kokovuotisina (30 000 €) tai puolivuotisina (15 000 €). Minimiapuraha on 2000 €.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta yhdessä

Uudenmaan rahasto jakaa Taidetta kaikille -erityisapurahojen sijasta Taidetta yhdessä -erityisapurahoja, joiden kriteerit ovat seuraavat:

Tukimuodon tavoitteena on lisätä vähemmistöjen, erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien taikka muutoin haavoittuvassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia, omaehtoista näkyväksi tulemista ja osallisuutta korkeatasoisen, eettisesti kestävän sekä dialogisen taiteen ja kulttuurin keinoin. Tukimuodon arvoja ovat sosiaalinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus sekä inklusiivisuus.

Työskentely, hanke tai tapahtuma voi toteutua eri taiteenlajien keinoin tai taiteen sekä hyvinvoinnin ammattilaisten välisenä yhteistyönä, esimerkiksi paikalliskulttuuri- tai hoivayhteisöissä tai jonkin erityisryhmän keskuudessa.

Tukea saavissa hankkeissa edellytetään

 • taiteilijan ja osallistujaryhmän dialogista yhteistyötä
 • osallistujien oman äänen kuulumista sekä
 • hankkeen tavoitteiden nousemista osallistujien itse määrittelemistä tarpeista käsin.

Taiteen osallistujat kohdataan tasavertaisesti, aktiivisina taiteen kanssatekijöinä ja -kokijoina.

Hakijan tulee avata hakemuksessa

 • osallistujaryhmän tuntemustaan
 • hankkeen arvoja ja yhteiskunnallista merkitystä sekä
 • miten inklusiivisuus toteutuu käytännössä.

Lisäksi hakijan tulee eritellä työskentelymetodeja, joiden avulla sekä osallistujien psykologinen turvallisuus että mahdollisuus kanssatekijyyteen toteutuvat prosessin aikana mahdollisimman laadukkaasti.

Hoivalaitoshankkeissa edellytetään hankkeen yhteistyötahojen alustava sitoumus yhteystietoineen sekä suunnitelma hakijan ja henkilökunnan yhteistyöstä.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Harri Hakalan rahasto: tukee nuorten säveltaiteen opiskelijoiden ammatillista kehitystä.
 • Heikki von Hertzenin rahasto: edistää luovaa suomalaista kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelua.
 • Veera Kaartolan rahasto: yleinen
 • Kauko Kammosen rahasto: tukee ensisijaisesti vantaalaisia ja tuusulalaisia tieteen- ja taiteenharjoittajia.
 • Joonas Kokkosen rahasto: edistää nuorten, lahjakkaiden säveltäjien työskentelyä.
 • Markku Salosen rahasto: tukee uusmaalaista kotiseututyötä ja kulttuuriympäristöjen kehittämistä.
 • Suomen Lehtiyhtymän rahasto: tukee kulttuurielämää Uudellamaalla. Apurahoja myönnetään hakijoille Keski-Uudenmaan, Porvoon, Lohjan ja Hyvinkään seuduilta.

Kaikki Uudenmaan rahaston nimikkorahastot sekä rahastoesitteet löydät täältä.

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskeviin kysymyksiin vastaavat päällikkö Päivi Venäläinen ja koordinaattori Anniina Majanlahti-Binaku.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Uudenmaan rahaston apurahat julkaistaan 23.5.2024. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Työskentelyapuraha voidaan myöntää vain työskentelyyn, joka alkaa aikaisintaan 15.5.2024, myös kuluapuraha on tarkoitettu aikaisintaan 15.5.2024 alkaen toteutuviin kuluihin. Apurahat ovat nostettavissa 22.5.2024 alkaen.

Mikäli saadessasi apurahan, tarvitset Uudenmaan rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella tai #skr2024 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Uudenmaan rahaston logo

Lisätietoja Uudenmaan rahaston apurahoista:

Nainen mustassa paidassa ja silmälaseissa. Vaaleanruskeat hiukset ulottuvat olkapäille. Taustalla metsä
Päivi
Venäläinen
erityisasiantuntija, päällikkö
Anniina Majanlahti-Binaku, Varsinais-Suomen rahaston sihteeri
Anniina
Majanlahti-Binaku
koordinaattori