Uudenmaan apurahat

Uudenmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2022 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahoja myönnetään kaikkien taiteenalojen edustajien taiteelliseen työskentelyyn, taideprojekteihin, -tapahtumiin ja kulttuuritilaisuuksiin sekä kulttuuriperintöön ja paikalliskulttuuriin (=kotiseututyö). Yksityishenkilöiden työskentelyapurahat myönnetään pääasiassa kokovuotisina (26 000 €) tai puolivuotisina (13 000 €). Minimiapuraha on 2000 €.

Tammikuun 2022 haussa on jaettavana 1 260 000 euroa.

Uudenmaan rahasto ei tue tieteellistä tutkimustyötä, eikä myönnä yhtä vuotta pidempiä työskentelyapurahoja.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Uudenmaan rahasto tukee seuraavia taiteen aloja: arkkitehtuuri, elokuvataide, kirjallisuus (myös tietokirjallisuus), kuvataiteet, lastenkulttuuri, näyttämötaiteet (teatteri, tanssi ja sirkus), pelit, säveltaiteet, muotoilu ja taidekäsityö sekä valokuvataide.

Lisäksi rahasto tukee kotiseututyötä, joksi katsotaan mm. perinteen tallennus ja sen esitteleminen, paikallisyhteisöjen ja yhdistysten historiikit, paikalliseen kulttuuri- ja luonnonympäristöön suuntautuvat hankkeet sekä aiheeseen liittyvät näyttelyt, tapahtumat yms.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta yhdessä

Tukimuodon tavoitteena on edistää osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kulttuurista yhdenvertaisuutta tai lisätä vähemmistöjen, erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien taikka muutoin haavoittuvassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien ihmisten elämänlaatua korkeatasoisen taiteen ja kulttuurin keinoin.

Työskentely, hanke tai tapahtuma voi toteutua esimerkiksi paikalliskulttuuri- tai hoivayhteisöissä tai jonkin erityisryhmän keskuudessa ja se voi tapahtua eri taiteenalojen keinoin. Tukea saavissa hankkeissa arvostetaan taiteellista näkemystä ja laatua sekä edellytetään erityisesti taiteilijan ja osallistujien dialogista yhteistyötä, osallistujien oman äänen kuulumista sekä hankkeen tavoitteiden nousemista osallistujien määrittelemistä tarpeista käsin. Taiteen osallistujat ja yleisöt kohdataan tasavertaisesti, aktiivisina taiteen tuottajina ja kokijoina, ei pelkästään yleisönä. Hoivalaitoshankkeissa edellytetään hankkeen yhteistyötahojen alustava sitoumus yhteystietoineen.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

  • Heikki von Hertzenin rahasto
  • Marjo Kaarina Hetemäen rahasto
  • Suomen Lehtiyhtymän rahasto

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskeviin kysymyksiin vastaavat asiamies Leena Tammivuori ja sihteeri Anu Aaltonen. Yhteydenotot ensisijaisesti puhelimitse.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Päätökset tammikuun haun apurahoista ilmoitettiin 7.5. mennessä sähköpostitse kaikille hakijoille. Muista tarkistaa myös roskapostisi. Uudenmaan rahaston vuoden 2021 apurahat julkaistiin 18.5.2021, jonka jälkeen apurahan voi ottaa käyttöön.

Yhteystiedot

Leena Tammivuori, Uudenmaan rahaston asiamies
Leena
Tammivuori
asiamies
Anu Aaltonen, Uudenmaan rahaston sihteeri
Anu
Aaltonen
sihteeri
Tavoitettavissa arkisin klo 12-16.