Uudenmaan apurahat

Uudenmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika alkaa 10.1. ja päättyy 8.2.2019.

Apurahoja myönnetään kotiseututyön ja paikalliskulttuurin hankkeisiin sekä kaikkien taiteenalojen edustajien taiteelliseen työskentelyyn, taideprojekteihin, -tapahtumiin ja kulttuuritilaisuuksiin. Apurahaa myönnetään väitöskirjan tekemiseen ja tieteelliseen tutkimukseen vain, jos se liittyy uusmaalaiseen kotiseututyöhön.

Uudenmaan rahasto tukee seuraavia taiteen aloja: arkkitehtuuri, elokuvataide, kirjallisuus (myös tietokirjallisuus), kuvataiteet, lastenkulttuuri, näyttämötaiteet (teatteri, tanssi ja sirkus), säveltaiteet, muotoilu ja taidekäsityö sekä valokuvataide. Lisäksi rahasto tukee kotiseututyötä, joksi katsotaan mm. perinteen tallennus ja sen esitteleminen, paikallisyhteisöjen ja yhdistysten historiikit, paikalliseen kulttuuri- ja luonnonympäristöön suuntautuvat hankkeet sekä aiheeseen liittyvät näyttelyt, tapahtumat yms.

Rahasto myöntää vähintään 40 000 euroa ns. kärkihankkeeseen joko yhtenä tai kahtena vähintään 20 000 euron apurahana.

Apurahaa haetaan apurahanhakijan verkkopalvelussa. Hakemus liitteineen on jätettävä sähköisesti 8.2.2019 klo 16.00 mennessä.

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta huhtikuun puolessa välissä. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan apurahan saajille kirjeitse noin kaksi viikkoa ennen toukokuun puolessa välissä pidettävää vuosijuhlaa.