Uudenmaan apurahat

Uudenmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2020 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahoja myönnetään kotiseututyön ja paikalliskulttuurin hankkeisiin sekä kaikkien taiteenalojen edustajien taiteelliseen työskentelyyn, taideprojekteihin, -tapahtumiin ja kulttuuritilaisuuksiin sekä kulttuuriperintöön ja paikalliskulttuuriin (=kotiseututyö). Yksityishenkilöiden työskentelyapurahat myönnetään pääasiassa kokovuotisina (26 000 €) tai puolivuotisina ( 13 000 €).

Apurahoja voi hakea rahaston hoitokunnan huhtikuun alussa tehtävien apurahapäätösten jälkeisiin kuluihin ja työskentelyyn. Minimiapuraha on 2000 €. Tammikuun 2020 haussa on jaettavana 1 260 000 euroa.

Uudenmaan rahasto ei tue tieteellistä tutkimustyötä, eikä myönnä yhtä vuotta pidempiä työskentelyapurahoja.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Uudenmaan rahasto tukee seuraavia taiteen aloja: arkkitehtuuri, elokuvataide, kirjallisuus (myös tietokirjallisuus), kuvataiteet, lastenkulttuuri, näyttämötaiteet (teatteri, tanssi ja sirkus), pelit, säveltaiteet, muotoilu ja taidekäsityö sekä valokuvataide.

Lisäksi rahasto tukee kotiseututyötä, joksi katsotaan mm. perinteen tallennus ja sen esitteleminen, paikallisyhteisöjen ja yhdistysten historiikit, paikalliseen kulttuuri- ja luonnonympäristöön suuntautuvat hankkeet sekä aiheeseen liittyvät näyttelyt, tapahtumat yms.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta yhdessä

Tukimuodon  tavoitteena on edistää osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kulttuurista yhdenvertaisuutta tai lisätä vähemmistöjen, erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien taikka muutoin haavoittuvassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien ihmisten elämänlaatua korkeatasoisen taiteen ja kulttuurin keinoin.

Työskentely, hanke tai tapahtuma voi toteutua esimerkiksi paikalliskulttuuri- tai hoivayhteisöissä tai jonkin erityisryhmän keskuudessa ja se voi tapahtua eri taiteenalojen keinoin. Tukea saavissa hankkeissa arvostetaan taiteellisen näkemyksen ja laadun ohella erityisesti taiteilijan ja osallistujien dialogista yhteistyötä, osallistujien oman äänen kuulumista sekä hankkeen tavoitteiden nousemista osallistujien määrittelemistä tarpeista käsin. Taiteen osallistujat ja yleisöt kohdataan tasavertaisesti, aktiivisina taiteen tuottajina ja kokijoina, ei pelkästään yleisönä. Hoivalaitoshankkeissa edellytetään hankkeen yhteistyötahojen alustava sitoumus yhteystietoineen. Näihin apurahoihin varataan n. 100 000 euroa.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

  • Harri Hakalan rahasto
  • Sirkka, Kauko ja Matti Holman rahasto
  • Kauko Kammosen rahasto
  • Markku Salosen rahasto
  • Suomen Lehtiyhtymän rahasto

Apurahaneuvonta

Rahasto järjestää apurahainfotilaisuuden 21.1.2020 klo 14-16 Tuusulan pääkirjaston kokoustila Einarissa, os. Autoasemankatu 2. Tervetuloa!

Apurahoja koskeviin kysymyksiin vastaavat asiamies Leena Tammivuori ja sihteeri Anu Aaltonen. Yhteydenotot ensisijaisesti puhelimitse.

Vuosijuhla

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Päätökset tammikuun haun apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen vuosijuhlaa ja apurahan voi ottaa käyttöön vuosijuhlan jälkeen. Uudenmaan rahaston vuoden 2020 vuosijuhlaa vietetään 18.5.2020.

Yhteystiedot

Asiamies Leena Tammivuori
Leena
Tammivuori
asiamies
Sihteeri Anu Aaltonen
Anu
Aaltonen
sihteeri
Tavoitettavissa arkisin klo 12-16.