Uudenmaan apurahat

Uudenmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika alkaa 10.1. ja päättyy 10.2.2020 klo 16.00 Suomen aikaa.

Apurahoja myönnetään kotiseututyön ja paikalliskulttuurin hankkeisiin sekä kaikkien taiteenalojen edustajien taiteelliseen työskentelyyn, taideprojekteihin, -tapahtumiin ja kulttuuritilaisuuksiin. Uudenmaan rahasto ei tue tieteellistä tutkimustyötä, eikä myönnä yhtä vuotta pidempiä työskentelyapurahoja.

Uudenmaan rahasto tukee seuraavia taiteen aloja: arkkitehtuuri, elokuvataide, kirjallisuus (myös tietokirjallisuus), kuvataiteet, lastenkulttuuri, näyttämötaiteet (teatteri, tanssi ja sirkus), pelit, säveltaiteet, muotoilu ja taidekäsityö sekä valokuvataide. Lisäksi rahasto tukee kotiseututyötä, joksi katsotaan mm. perinteen tallennus ja sen esitteleminen, paikallisyhteisöjen ja yhdistysten historiikit, paikalliseen kulttuuri- ja luonnonympäristöön suuntautuvat hankkeet sekä aiheeseen liittyvät näyttelyt, tapahtumat yms.

Minimiapuraha on 2 000 €. Apurahoja voi hakea huhtikuussa pidettävän apurahapäätöskokouksen jälkeiseen työskentelyyn ja kuluihin.  

Taidetta hoitolaitoksiin -apurahoja myönnetään vähintään 20 000 euroa. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien
ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin.

Rahasto myöntää vähintään 40 000 euroa ns. kärkihankkeeseen joko yhtenä tai kahtena vähintään 20 000 euron apurahana.

Apurahaa haetaan apurahanhakijan verkkopalvelussa. Hakemus liitteineen on jätettävä sähköisesti hakuajan päättymispäivään klo 16 mennessä.

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta huhtikuun puolessa välissä. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan apurahan saajille kirjeitse viimeistään huhti-toukokuun vaiheessa. Apurahat jaetaan Uudenmaan rahaston vuosijuhlassa toukokuussa.