Varsinais-Suomen apurahat

Varsinais-Suomen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 11.1. – 10.2.2021 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Varsinais-Suomen rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai maakuntaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä muuta kulttuuritoimintaa. Tammikuun haussa oli jaettavana yhteensä 1 320 000 euroa yleisrahastosta ja eri nimikkorahastoista. Apurahaa voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahaa voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille. Hankkeiden arvioinnissa katsotaan eduksi, jos hanke tieteen tai taiteen keinoin vahvistaa luottamusta tietoon ja edistää hyvää vuorovaikutusta yhteiskunnassa. Lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan myönnetään vähintään 20 000 euroa ja kokovuotiselle kuvataiteilijalle 26 000 euron apuraha.

Salon seudun kulttuurista ja yhteiskunnallista muutosta koskevaan tutkimukseen ja museotoimintaan on vuonna 2020 haettavissa yhteensä noin 80 000 euroa. Hakemus voi olla monivuotinen.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta hoitolaitoksiin

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Terttu Enckell, lääketiede ja farmasia
 • Mandi Eskola, varataan opintostipendeiksi
 • Hilkka ja Helvi Heinonen, syöpä- ja sydäntaudit
 • Astrid Joutseno, varataan opintostipendeihin
 • Seija ja Kyösti Jumppanen, tieteet ja taiteet
 • Viivi ja Niilo Kallio, Salon seudun tutkimus ja museotoiminta
 • Annikki ja Kalevi Koponen, tekniikka
 • Lea Koskelo-Lassila, Loimaan alueen taide ja kulttuuri sekä syöpätutkimus
 • Lastenrahasto, lastentaudit ja muu lapsiin ja nuoriin kohdistuva tutkimus
 • Länsivoima Oyj, varataan opintostipendeiksi
 • Eero Mustakallio, bakteerioppi ja serologia
 • Perttelin Aaltoset, lääketiede, erityisesti sydän- ja verisuonitaudit sekä syövän tutkimus
 • Niilo ja Malin Saarnio, historiallinen tutkimus, etenkin Vakka-Suomi
 • A.A Sakrelius, henkinen ja taloudellinen kulttuuri Varsinais-Suomessa
 • Martti Salmi, maaperägeologia
 • Salon Seudun Sanomat, lehden levikkialueen nuorten opinnot ja tutkimustyö
 • Urho Snellman, säveltaiteet
 • Turun Sanomat ,viestintäalan ja yhteiskuntaelämän tutkimus, lukemisen kulttuurin edistäminen
 • Hertta ja Veikko Valtonen, sydän- ja verisuonitaudit
 • Varma ja Vilho Varkko, kuvataide, klassinen musiikki
 • Lyyli ja Kalle Vihanto, tutkimus ja taiteellinen työ Loimaan talousalueella

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen varsinais-suomi@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat asiamies Timo Vuorisalo ja sihteeri Anniina Majanlahti-Binaku.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Varsinais-Suomen rahaston vuoden 2020 apurahat julkaistaan 13.5.2020, jonka jälkeen apurahan voi ottaa käyttöön. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää.

Yhteystiedot

Asiamies Timo Vuorisalo
Timo
Vuorisalo
asiamies
Varsinais-Suomen rahaston sihteeri Anniina Majanlahti-Binaku
Anniina
Majanlahti-Binaku
sihteeri