Varsinais-Suomen apurahat

Varsinais-Suomen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2021 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Varsinais-Suomen rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai maakuntaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä muuta kulttuuritoimintaa. Tammikuun 2022 haussa on jaettavana yhteensä 1 390 000 euroa yleisrahastosta ja eri nimikkorahastoista. Apurahaa voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahaa voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Hankkeiden arvioinnissa katsotaan eduksi, jos hanke tieteen tai taiteen keinoin vahvistaa luottamusta tietoon ja edistää hyvää vuorovaikutusta yhteiskunnassa. Lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan myönnetään vähintään 20 000 euroa ja kokovuotiselle kuvataiteilijalle 26 000 euron apuraha.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Paula ja Esa Ahon rahasto, lääketutkimus ja teatteritaide
 • Terttu Enckellin rahasto, tieteellinen tutkimus
 • Mandi Eskolan rahasto, varataan opintostipendeiksi
 • Hilkka ja Helvi Heinosen rahasto, syöpä- ja sydäntautien tutkimus
 • Huhtamäki Oyj:n rahasto, yleinen
 • Eeri Hyrkön rahasto, Varsinais-Suomen maaseudun, maatalouden tai elintarviketeollisuuden tutkimusta sekä kulttuuritoimintaa
 • Astrid Joutsenon rahasto, varataan opintostipendeihin
 • Viivi ja Niilo Kallion rahasto, Salon seudun tutkimus ja museotoiminta
 • Annikki ja Kalevi Koposen rahasto, taiteet, lähinnä kuvaamataide
 • Länsivoima Oyj:n rahasto, varataan opintostipendeiksi
 • Evi Lönnforsin rahasto, yleinen
 • Perttelin Aaltosten rahasto, lääketiede, erityisesti sydän- ja verisuonitaudit sekä syövän tutkimus
 • Urho Snellmanin rahasto, säveltaiteet
 • Turun Sanomien rahasto, viestintäalan ja yhteiskuntaelämän tutkimus, lukemisen kulttuurin edistäminen
 • Hertta ja Veikko Valtosen rahasto, sydän- ja verisuonitaudit
 • Varma ja Vilho Varkon rahasto, tukee nuoria kuvataiteilijoita ja muusikoita klassisen musiikin alalla
 • Lyyli ja Kalle Vihannon rahasto, tutkimus ja taiteellinen työ Loimaan talousalueella

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen varsinais-suomi@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat asiamies Timo Vuorisalo ja sihteeri Anniina Majanlahti-Binaku.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Varsinais-Suomen rahaston vuoden 2021 apurahat julkaistiin 11.5.2021. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Apurahan voi ottaa käyttöön 18.5.2021 lähtien.

Yhteystiedot

Timo Vuorisalo, Varsinais-Suomen rahaston asiamies
Timo
Vuorisalo
asiamies
Anniina Majanlahti-Binaku, Varsinais-Suomen rahaston sihteeri
Anniina
Majanlahti-Binaku
sihteeri