Varsinais-Suomen apurahat

Varsinais-Suomen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 16.1. – 10.2.2023 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Varsinais-Suomen rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai maakuntaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä muuta kulttuuritoimintaa. Tammikuun 2023 haussa on jaettavana yhteensä 1 420 000 euroa yleisrahastosta ja eri nimikkorahastoista. Apurahaa voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahaa voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Hankkeiden arvioinnissa katsotaan eduksi, jos hanke tieteen tai taiteen keinoin vahvistaa luottamusta tietoon ja edistää hyvää vuorovaikutusta yhteiskunnassa. Lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan myönnetään vähintään 20 000 euroa ja vähintään yhdelle kuvataiteilijalle kokovuotisena apurahana 28 000 euroa.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Lisämiljoona sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen

Tammikuun haun yhteydessä on haettavissa lisämiljoona sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen. Haku on auki kaikkien maakuntarahastojen alueilla. Tätä apurahaa hakevat valitsevat maakuntarahaston sijaan maakuntarahastojen erityiskohteen, eli sydän- ja verisuonitautien tutkimus -apurahan.

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Laina ja Aarne Alitalon rahasto: aikuisten nivelreuman ja verenkiertoelinten sairauksien tutkimus
 • Mandi Eskolan rahasto: varataan opintostipendeiksi
 • Maija ja Heikki Haaviston rahasto: maaseudun elinkeinojen edistäminen
 • Astrid Joutsenon rahasto: varataan opintostipendeihin
 • Veikko Kallion rahasto: sydänsairauksien, erityisesti sydänkuntoutuksen alaan kuuluva tutkimus
 • Viivi ja Niilo Kallion rahasto: Salon seudun tutkimus ja museotoiminta
 • Annikki ja Kalevi Koposen rahasto: taiteet, lähinnä kuvaamataide
 • Kerttu ja Arvo Korsimon rahasto: maaseudulta kotoisin olevien varsinaissuomalaisten opiskelijoiden tukeminen
 • Lastenrahasto: Varsinais-Suomen alueella toteutettava lastentautien sekä yleensä lasta ja nuorta koskeva tutkimustoiminta
 • Länsivoima Oyj:n rahasto: varataan opintostipendeiksi
 • Perttelin Aaltosten rahasto: lääketiede, erityisesti sydän- ja verisuonitaudit sekä syövän tutkimus
 • Terttu ja Aatos Petäjän rahasto: tunnustuspalkinto henkilölle, joka on korkeatasoisesti valo- tai elokuvan keinoin tallentanut Varsinais-Suomen ja lounaisen saariston luonnon ja kulttuurin muutosta ja/tai Saaristomeren luonnon muutosta merkittävästi selittävää taikka Suomen kansainvälistymiselle pohjaa luova tutkimus
 • Niilo ja Malin Saarnion rahasto: Varsinais-Suomen alueen historiallinen tutkimus, etusijalla on Vakka-Suomen seutu. Myös Uudenkaupungin museon tukeminen
 • Salora Oy:n rahasto: yleinen
 • Urho Snellmanin rahasto: säveltaiteet
 • Turun Sanomien rahasto: viestintäalan ja yhteiskuntaelämän tutkimus, lukemisen kulttuurin edistäminen
 • Hertta ja Veikko Valtosen rahasto: sydän- ja verisuonitaudit
 • Lyyli ja Kalle Vihannon rahasto: tutkimus ja taiteellinen työ Loimaan talousalueella

Kaikki Varsinais-Suomen rahaston nimikkorahastot sekä rahastoesitteet löydät täältä.

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen varsinais-suomi@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat asiamies Timo Vuorisalo ja sihteeri Anniina Majanlahti-Binaku.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Varsinais-Suomen rahaston vuoden 2023 apurahat julkaistaan 23.5.2023. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Vuoden 2023 apurahat ovat nostettavissa 22.5.2023 alkaen.

Mikäli tarvitset Varsinais-Suomen rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella tai #skr2023 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Varsinais-Suomen rahaston logo

Lisätietoja Varsinais-Suomen rahaston apurahoista:

Timo Vuorisalo, Varsinais-Suomen rahaston asiamies
Timo
Vuorisalo
asiamies
Anniina Majanlahti-Binaku, Varsinais-Suomen rahaston sihteeri
Anniina
Majanlahti-Binaku
sihteeri