Varsinais-Suomen apurahat

Varsinais-Suomen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2021 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Varsinais-Suomen rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai maakuntaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä muuta kulttuuritoimintaa. Tammikuun 2021 haussa oli jaettavana yhteensä 1 329 000 euroa yleisrahastosta ja eri nimikkorahastoista. Apurahaa voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahaa voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Hankkeiden arvioinnissa katsotaan eduksi, jos hanke tieteen tai taiteen keinoin vahvistaa luottamusta tietoon ja edistää hyvää vuorovaikutusta yhteiskunnassa. Lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan myönnetään vähintään 20 000 euroa ja kokovuotiselle kuvataiteilijalle 26 000 euron apuraha.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta hoitolaitoksiin

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Laina ja Aarne Alitalo aikuisten nivelreuma ja verenkiertoelimistön sairaudet
 • Erik Aschan-Rauthovi Naantalin seudun taide ja kulttuurielämä
 • Mandi Eskola varataan opintostipendeiksi
 • Ritva Helminen lääketieteellinen tutkimus, etenkin sydän- ja verisuonitaudit
 • Astrid Joutseno varataan opintostipendeihin
 • Viivi ja Niilo Kallio Salon seudun tutkimus ja museotoiminta
 • Annikki ja Kalevi Koponen taiteet, lähinnä kuvaamataide
 • Aarne ja Anna-Liisa Laitakari, geologia ja mineralogia
 • Lastenrahasto lastentaudit ja muu lapsiin ja nuoriin kohdistuva tutkimus
 • Länsivoima Oyj varataan opintostipendeiksi
 • Perttelin Aaltoset lääketiede, erityisesti sydän- ja verisuonitaudit sekä syövän tutkimus
 • Rakennustoimisto Ruola rakennustaiteen ja -tekniikan kehittäminen
 • Urho Snellman säveltaiteet
 • Turun Sanomat viestintäalan ja yhteiskuntaelämän tutkimus, lukemisen kulttuurin edistäminen
 • Hertta ja Veikko Valtonen sydän- ja verisuonitaudit
 • Lyyli ja Kalle Vihanto tutkimus ja taiteellinen työ Loimaan talousalueella
 • Sauli Viikari sydän- ja verisuonitautien tutkimus ja hoitotoiminta
 • Yrjö Väisälä tähtitiede ja fysiikka

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen varsinais-suomi@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat asiamies Timo Vuorisalo ja sihteeri Anniina Majanlahti-Binaku.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Varsinais-Suomen rahaston vuoden 2021 apurahat julkaistiin 11.5.2021. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Apurahan voi ottaa käyttöön 18.5.2021 lähtien.

Yhteystiedot

Timo Vuorisalo, Varsinais-Suomen rahaston asiamies
Timo
Vuorisalo
asiamies
Anniina Majanlahti-Binaku, Varsinais-Suomen rahaston sihteeri
Anniina
Majanlahti-Binaku
sihteeri