Varsinais-Suomen apurahat

Varsinais-Suomen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 22.1. – 9.2.2024 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Varsinais-Suomen rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai maakuntaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä muuta kulttuuritoimintaa. Tammikuun 2024 haussa on jaettavana yhteensä 1 470 000 euroa yleisrahastosta ja eri nimikkorahastoista. Apurahaa voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahaa voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Hankkeiden arvioinnissa katsotaan eduksi, jos hanke tieteen tai taiteen keinoin vahvistaa luottamusta tietoon ja edistää hyvää vuorovaikutusta yhteiskunnassa. Lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan myönnetään vähintään 20 000 euroa ja vähintään yhdelle kuvataiteilijalle kokovuotisena apurahana 30 000 euroa.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Terttu Enckellin rahasto: tieteellisen tutkimuksen edistäminen
 • Mandi Eskolan rahasto: varataan opintostipendeiksi
 • Astrid Joutsenon rahasto: varataan opintostipendeihin
 • Seija ja Kyösti Jumppasen rahasto: yleinen
 • Viivi ja Niilo Kallion rahasto: Salon seudun tutkimus ja museotoiminta
 • Annikki ja Kalevi Koposen rahasto: tekniikka
 • Lea Koskelo-Lassilan rahasto: tukee taiteen ja kulttuurielämän kehittämistä Loimaan talousalueella sekä syöpätutkimusta.
 • Länsivoima Oyj:n rahasto: varataan opintostipendeiksi
 • Perttelin Aaltosten rahasto: lääketiede, erityisesti sydän- ja verisuonitaudit sekä syövän tutkimus
 • Rakennustoimisto Ruolan rahasto: Varsinais-Suomen alueen rakennustaide ja -tekniikka
 • Salon Seudun Sanomien rahasto: Salon Seudun Sanomien levikkialueelta kotoisin olevien nuorten opinnot ja tutkimustyö
 • Urho Snellmanin rahasto: säveltaiteet
 • Väinö Tannerin rahasto: tukee opiskelijoita
 • Turun Sanomien rahasto: viestintäalan ja yhteiskuntaelämän tutkimus, lukemisen kulttuurin edistäminen
 • Uudenkaupungin 400-juhlavuoden rahasto: Uudessakaupungissa tapahtuvat ja/tai uusikaupunkilaisille suunnatut kulttuurihankkeet
 • Hertta ja Veikko Valtosen rahasto: sydän- ja verisuonitaudit
 • Varma ja Vilho Varkon rahasto: nuoret kuvataiteilijat ja muusikot klassisen musiikin alalta
 • Lyyli ja Kalle Vihannon rahasto: tutkimus ja taiteellinen työ Loimaan talousalueella
 • Sauli Viikarin rahasto: sydän- ja verisuonisairauksien tutkimus- ja hoitotoimintaa Varsinais-Suomen alueella
 • Irma Äärin rahasto: tukee edistyneitä kauppatieteen opiskelijoita.

Kaikki Varsinais-Suomen rahaston nimikkorahastot sekä rahastoesitteet löydät täältä.

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen varsinais-suomi@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat päällikkö Timo Vuorisalo ja koordinaattori Anniina Majanlahti-Binaku.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Varsinais-Suomen rahaston vuoden 2024 apurahat julkaistaan 21.5.2024. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Vuoden 2024 apurahat ovat nostettavissa 22.5.2024 alkaen.

Mikäli tarvitset Varsinais-Suomen rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella tai #skr2024 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Varsinais-Suomen rahaston logo

Lisätietoja Varsinais-Suomen rahaston apurahoista:

Timo Vuorisalo, Varsinais-Suomen rahaston asiamies
Timo
Vuorisalo
päällikkö
Anniina Majanlahti-Binaku, Varsinais-Suomen rahaston sihteeri
Anniina
Majanlahti-Binaku
koordinaattori

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@skr.fi