Argumentan lähestymistapa on korostetusti tieteiden välinen. Usein samaa ongelmaa tutkitaan eri tieteenaloilla, mutta yhteistä kieltä ratkaisujen hahmottamiseksi on vaikea löytää. Argumentan tarkoituksena on tuottaa tutkijoiden välisen keskustelun kautta uusia vastauksia ja johtopäätöksiä yhteiskunnallisesti haastaviin kysymyksiin ja viestiä nämä tulokset tieteen sisäpiiriä laajemmalle yleisölle.

Edellinen Argumenta-haku järjestettiin vuonna 2020. Seuraava haku on avoinna Maaliskuun hakukierroksella 2022.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa

Apurahahakemus tehdään tieteellisen hanketyöryhmän nimissä. Työryhmässä tulee mielellään olla edustettuna hankkeen kattamat eri tieteenalat.

Mihin apurahaa voi hakea

Argumentan keskeisenä toimintamallina on seminaarien ja mahdollisten työpajojen kokonaisuus, johon voi liittyä myös muuta toimintaa. Rahoitusta ei ole tarkoitettu varsinaiseen tutkimustyöhön, vaan sitä voi hakea seminaarien ja muiden tapahtumien järjestämisen sekä viestinnän kulujen kattamiseen.

Rahoituksen määrä yhdelle hankkeelle on n. 100 000–150 000 euroa.

Argumenta-hankkeiden tulee tähdätä a) julkisen keskustelun lisäämiseen ja syventämiseen aiheesta tai b) suoraan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamiseen.

Hakemuksia arvioitaessa painotetaan seuraavia kriteereitä

- aihe on sekä tieteellisesti kiinnostava että yhteiskunnallisesti laajakantoinen
- aiheeseen liittyy tieteellisesti kiistanalaisia kysymyksiä, joista pyritään muodostamaan kokonaiskuva eri tieteenalojen välisessä keskustelussa
- hanke tähtää julkisen keskustelun lisäämiseen ja syventämiseen aiheen tiimoilta tai suoraan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamiseen.

Haun aikataulu

Apurahahaku on kaksivaiheinen. Haun ensimmäinen vaihe on avoinna Maaliskuun kierroksella Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. Haku sulkeutuu klo 16 viimeisenä hakupäivänä. Haun toinen vaihe on avoinna Elokuun kierroksella. Toisen vaiheen tulokset julkistetaan lokakuun loppuun mennessä.

Lisätietoja
Erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio
Veli-Markus
Tapio
erityisasiantuntija
Apurahasihteeri Eriika Johansson
Eriika
Johansson
suunnittelija