Suomen Kulttuurirahaston Taide²-apuraha kannustaa laajoihin ja uudistaviin taidehankkeisiin. Apurahan (Taide toiseen) tarkoituksena on mahdollistaa korkeatasoisten taidetuotantojen tarjoaminen laajemmille yleisöille.

Apurahat ovat toistaiseksi tauolla, seuraava hakuaika ei ole vielä tiedossa.

Taiteen alan laitoksille ja rekisteröityneille yhteisöille suunnattu apuraha on tarkoitettu niiden keinojen etsimiseen, joilla taiteellisesti laadukkaat tuotannot voivat saavuttaa suurempia yleisöjä – tai joilla suurten yleisöjen tuotantojen taiteellista laatua voidaan syventää. Apurahalla halutaan myös kannustaa uusien tuotantomallien kokeilemiseen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Apurahaa voivat hakea kaikkien taiteen alojen toimijat ja myös eri aloja yhdistävät hankkeet.

Kuka voi hakea apurahaa?

Taide²-apurahaa voivat hakea taiteen alan rekisteröidyt yhteisöt, säätiöt ja julkiset taidelaitokset tarvittaessa yhteistyössä keskenään tai vapaiden toimijoiden kanssa. Apurahaa eivät voi hakea yksityishenkilöt tai työryhmät yksinään. 

Mihin apurahaa voi hakea?

Apuraha voidaan käyttää esimerkiksi taiteellisen tuotannon tavanomaista pidempään suunnittelu- ja valmistelutyöhön sekä laajamittaisen toteutuksen mahdollistamiseen. Sillä voidaan luoda uusia malleja yhteistyölle vapaan kentän ja olemassa olevien instituutioiden välille, myös kansainvälisesti, kehittää jo toteutettua tuotantoa tai vaikkapa mahdollistaa kiertuetoimintaa laajemman yleisön tavoittamiseksi. Tavoitteena on tehdä taiteellisia tuotantoja yhä kiinnostavammiksi laajan yleisön silmissä sekä testata uusia tuotantorakenteita.

Millaista apurahaa voi hakea?

Yhden hankkeen kokonaisrahoitus Kulttuurirahastosta voi olla 100 000–200 000 euroa ja kesto enintään kolme vuotta. Apurahan voi käyttää uudesta yhteistyöstä, pidempiaikaisesta valmistelusta tai esimerkiksi liikkuvuudesta syntyviin ylimääräisiin palkkoihin ja muihin kuluihin, ei hakijan perustoiminnan kuluihin.

Hakumenettely

Apurahan hakumenettely on kaksivaiheinen: ensimmäisellä hakukierroksella enintään kymmenen kiinnostavaa hanketta valitaan jatkokehittelyyn. Jatkokierrokselle valituille hankkeille voidaan myöntää enintään 4 000 euron apuraha hankkeen jatkokehittelyyn, esimerkiksi hankkeen ulkopuolisen sparraajan palkkaamiseksi. Hankkeista annetaan palautetta, ja niiden vetäjiltä pyydetään tarkemmat hankesuunnitelmat ja budjetit kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisen hakukierroksen päätöksistä. Apurahoja myönnetään enintään viisi.

Lisätietoja
Museonjohtaja Johanna Ruohonen
Johanna
Ruohonen
erityisasiantuntija, Taidekoti Kirpilän museonjohtaja
Apurahasihteeri Eriika Johansson
Eriika
Johansson
suunnittelija