Taide² (Taide toiseen) -apurahalla tuetaan korkealaatuisia ja sisällöltään merkityksellisiä taidehankkeita, joilla tavoitellaan entistä suurempia yleisömääriä. Kulttuurirahasto haluaa näillä apurahoilla tukea taidetta, joka on merkityksellistä yhä useammille ihmisille ja sitä kautta koko yhteiskunnalle. Tukimuodon päämääränä on rahoittaa taidehankkeita, jotka puhuttelevat ja koskettavat asiantuntijoiden lisäksi laajempaa yleisöä. Koska lipputulojen merkityksen taiteen rahoituslähteenä voidaan olettaa kasvavan, tavoite tukee myös taidetuotantojen taloudellisen pohjan vahvistamista.

Edellinen Taide²haku järjestettiin vuonna 2023. Seuraava haku on avoinna Maaliskuun hakukierroksella 2025.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Sivu on päivitetty 15.12.2022.

Kuka voi hakea apurahaa

Taide²-apurahaa voivat hakea taiteen alan rekisteröidyt yhteisöt, säätiöt ja julkiset taidelaitokset tarvittaessa yhteistyössä keskenään tai vapaiden toimijoiden kanssa.

Millaista apurahaa voi hakea

Haettavan apurahan suuruus voi olla 100 000–300 000 euroa. Apurahakauden kesto voi olla korkeintaan kolme vuotta. Apurahoja myönnetään kahdesta viiteen.

Apurahaa voi käyttää esimerkiksi taiteellisen tuotannon tavanomaista pidempään suunnittelu- ja valmistelutyöhön, laajamittaisen toteutuksen mahdollistamiseen uusien tai suurempien yleisöjen tavoittamiseksi, luomaan uusia malleja yhteistyölle vapaan kentän ja olemassa olevien instituutioiden välille, myös kansainvälisesti, kehittää jo toteutettua tuotantoa tai vaikkapa mahdollistaa kiertuetoimintaa.

Hakemuksia arvioitaessa huomioitavia tekijöitä

•    hankkeen taiteellinen laatu,
•    hankkeen mahdollisuudet yleisömäärien kasvattamiseen (sekä tämän toteutumisen mittaaminen),
•    hankkeen mahdolliset myönteiset vaikutukset hakijan toimintaan (sisällöllisesti ja taloudellisesti) jatkossa, esimerkiksi lipputulojen tai muun rahoituksen kasvun myötä.

Tarkemmat hakuohjeet tästä linkistä. Luethan ohjeet huolellisesti ennen hakemuksen tekoa.

Haun aikataulu

Apurahahaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen haku on avoinna vuorovuosina Maaliskuun hakukierroksella Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. Haku sulkeutuu klo 16 viimeisenä hakupäivänä. Hakijoille ilmoitetaan jatkoon pääsystä toukokuussa.

Toiseen vaiheeseen valituille voidaan myöntää enintään 4000 euron apuraha hankesuunnitelman jatkokehittelyyn, esimerkiksi ulkopuolisen sparraajan palkkaamiseksi. Haun toinen vaihe on avoinna Elokuun kierroksella. Toisen vaiheen tulokset julkistetaan lokakuun loppuun mennessä.

Lisätietoja Taide²-apurahoista:
Museonjohtaja Johanna Ruohonen
Johanna
Ruohonen
erityisasiantuntija, Taidekoti Kirpilän museonjohtaja
Apurahasihteeri Eriika Johansson
Eriika
Johansson
suunnittelija