Luovasti lukiossa

Luovasti lukiossa -hankkeen tarkoituksena oli edistää lukioikäisten nuorten osallistumista kulttuuritoimintaan. Samalla tavoitteena oli tuottaa rahastolle näkyvyyttä koko maakunnassa.
Varsinais-Suomen rahaston beige logo

Hankkeessa oli mukana yhteensä 15 varsinaissuomalaista päivälukiota, joissa kevään ja syksyn 2014 aikana toteutettiin erityyppisiä kulttuuritapahtumia.

− Suomen Kulttuurirahaston toiminnassa lapset ja nuoret ovat tärkeä painopiste. Apurahoilla on usein tuettu peruskouluikäisten tai tätä pienempien lasten ohjattua toimintaa. Lukioissa opiskeleville, 16–20-vuotiaille nuorille suunnattuja kulttuurihankkeita on toteutettu maakuntarahaston tuella huomattavasti harvemmin, rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Hannu Salmi selvitti hankkeen taustaa ja muistutti, että lukiolaiset ovat kiireisiä ja väsyneitä. Monen nuoren pitkäaikaiset liikunta- ja kulttuuriharrastukset katkeavat lukiovuosina, koska opiskelu on vaativaa ja vie paljon aikaa. Aikuistuvat nuoret ovat myös kriittisiä ja haluavat itse päättää tekemisistään.

Hankkeen tavoitteena olikin aktivoida lukio-opiskelijoiden kulttuuriharrastuksia ja tarjota mahdollisuus yhdessä tekemiseen ja nuorten itsensä mielekkääksi kokemaan toimintaan. Hankkeen vaikutusten toivottiin ulottuvan nuorten elämässä paljon pidemmälle ja syvemmälle kuin vain yhden projektijakson ajalle.

Varsinais-Suomen rahasto tarjosi kaikille maakunnan suomen- ja ruotsinkielisille päivälukioille mahdollisuutta toteuttaa 1 500 eurolla jokin tieteeseen, taiteeseen tai muuhun kulttuuriin liittyvä hanke. Toiminnan ideoinnin ja suunnittelun tuli lähteä nuorista itsestään, kuitenkin vähintään yhden aiheeseen sitoutuneen opettajan ohjauksessa.

Lukioille ja niiden opiskelijoille annettiin vapaat kädet suunnitella oma hankkeensa siten, että siinä voisivat tavalla tai toisella olla mukana kaikki halukkaat opiskelijat. Rahoitettavilta hankkeilta edellytettiin vain, että ne kannustavat nuoria luovuuteen, antavat nuorille voimaa, tukevat heidän harrastuksiaan ja tarjoavat virikkeitä mahdollisimman pitkäaikaisten kiinnostuksen kohteiden löytämiseksi. Lisäksi tuettuihin hankkeisiin sisältyy jokin koulun ulkopuoliselle yleisölle suunnattu tilaisuus, jonka tarkoituksena on kytkeä lähiyhteisö nuorten toimintaan ja välittää tietoa ja kulttuurielämyksiä koulua laajemmalle yleisölle.

Lisätietoja:

Timo Vuorisalo, Varsinais-Suomen rahaston asiamies
Timo
Vuorisalo
asiamies