Kulttuurirahaston hallitus vahvisti uudet arvomme ja strategiamme huhtikuussa 2024. Strategiaprosessi kesti lähes vuoden ajan, ja siihen osallistuivat koko Kulttuurirahaston henkilöstö, luottamushenkilöt sekä sidosryhmien edustajat.

Minne olemme matkalla? 

Suomen Kulttuurirahasto on valtakunnallinen muutosvoima tieteen, taiteen ja kulttuurin puolesta – moniarvoisen ja kestävän yhteiskunnan hyväksi. 

Arvot, eli kuinka haluamme tehdä töitä? 

Ennakkoluulottomasti  

Olemme avoimia uusille ajatuksille ja luovalle ajattelulle. Olemme läsnä, kuuntelemme ja suuntaamme katseen ulospäin. Tarvittaessa olemme valmiita kyseenalaistamaan myös omat toimintatapamme. Kannustamme rohkeuteen ja riskinottokykyyn. 

Asiantuntevasti  

Käytämme parhaita asiantuntijoita ja arvostamme laatua ja osaamisen korkeaa tasoa. Kehitämme aktiivisesti myös omaa asiantuntemustamme. Osoitamme arvostusta muita kohtaan niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. 

Vaikuttavasti 

Toimimme näkemyksellisesti ja pitkäjänteisesti sekä osaamme reagoida tarpeisiin. Hyödynnämme laajoja verkostojamme ja käytämme omaa ääntämme tieteen ja taiteen hyväksi. 

Välineemme ovat rahoittaminen, toimiminen, keskustelu ja vaikuttaminen. 

Strategian painopistealueet 

Strategiassa on kolme painopistealuetta: Koko Suomi, Tulevaisuuden huiput sekä Vahva tiede ja taide. Läpileikkaavana tavoitteena on resurssien ja osaamisen vahvistaminen Kulttuurirahastossa.  
 

Kolme vihreää palloa, joiden sisällä valkoista tekstiä. Strategian kolme päätavoitetta.

Koko Suomi: rakennamme kestävää, moniarvoista ja moniäänistä yhteiskuntaa 

Haluamme kantaa vastuuta kestävästä elämästä, moniarvoisesta ja demokraattisesta yhteiskunnasta sekä tieteen, taiteen ja kulttuurin tekemisen ja kokemisen mahdollisuuksista koko Suomessa. Siksi 

 • tuemme kulttuurista tasa-arvoa, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja dialogia yhteiskunnassa 
 • tuemme ja toteutamme erityisesti lukemista ja kirjallisuutta sekä kriittistä medialukutaitoa ja digisivistystä edistäviä hankkeita 
 • tuemme kulttuurin elinvoimaa myös haja-asutusalueilla  
 • tuemme vähemmistökulttuureja ja uhanalaista kulttuuripääomaa 
 • kehitämme Taidekoti Kirpilää taiteen kohtaamisen ja kokemisen muotojen edelläkävijänä 

Tulevaisuuden huiput: nostamme lahjakkuuksia kohti läpimurtoja 

Haluamme pitkäjänteisellä työllä tukea tulevaisuuden huippuja uudistamaan suomalaista tiedettä ja taidetta sekä tekemään läpimurtoja kansallisesti ja kansainvälisesti. Siksi 

 • tuemme ja toteutamme lahjakkuusohjelmia 
 • tuemme tuottaja- ja välittäjätahojen toimintamahdollisuuksien ja osaamisen kehittämistä 
 • rahoitamme ja kehitämme liikkuvuus- ja residenssiohjelmia sekä taiteilijoille että tutkijoille 
 • vahvistamme SKR-palkintojen profiilia ja näkyvyyttä 
 • kehitämme Mirjam Helin -laulukilpailua yhdeksi kansainvälisesti merkittävimmistä kilpailuista ja käynnistämme lauluakatemian toiminnan läpimurtojen alustana 

Vahva tiede ja taide: vaikutamme tieteen ja taiteen asemaan yhteiskunnassa 

Haluamme vahvistaa tieteen ja taiteen roolia yhteiskunnassa ja sen eri arvoketjuissa sekä tieteen ja taiteen merkityksellisyyttä ihmisille. Siksi 

 • puolustamme tieteen ja taiteen vapautta 
 • käytämme puheenvuoroja tieteen ja taiteen rahoituksen kasvattamiseksi koko Suomessa ja rakennamme samalla vahvaa Tiede & Taide -brändiä 
 • tuomme esiin kulttuuria henkisen huoltovarmuuden rakentajana 
 • teemme sidosryhmätyötä valtakunnallisesti ja Pohjoismaissa ja lisäämme kansainvälistä vuorovaikutusta olemalla mukana olennaisissa verkostoissa, keskeisillä areenoilla ja neuvottelupöydissä 
 • edistämme ja tuemme tiede- ja taidejournalismia 

Resurssien ja osaamisen vahvistaminen 

Haluamme kauaskantoisesti vahvistaa rooliamme tieteen ja taiteen rahoittajana ja vaikuttajana yhteiskunnassa. Siksi 

 • vahvistamme resursseja ja osaamista 
 • huolehdimme taloudestamme 
 • huolehdimme näkyvyydestämme lahjoittajille 
 • lisäämme ylisektoriaalista rahoittamista ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa 
 • arvioimme ja kehitämme tukimuotojamme ja lisäämme reagointikykyämme 
 • nostamme Kulttuurirahaston roolia valtakunnallisena suunnannäyttäjänä ja äänenkäyttäjänä ja lisäämme strategista ja vaikuttajaviestintää 
 • vahvistamme osaamistamme ja asiantuntijuuttamme ja lisäämme diversiteettiä omassa organisaatiossamme  
 • lisäämme resursseja ja osaamista kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi 

Aina tieteen ja taiteen puolella.