Suomen Kulttuurirahaston Museovisio -apuraha tähtää suomalaisten museoiden uudistamiseen yhä kiinnostavimmiksi, enemmän yleisöä houkuttelevimmiksi sekä paremmin tietoa välittäviksi. Kaksivaiheisessa apurahahaussa museoiden oli mahdollista saada satojentuhansien eurojen apurahoja uudistumistyöhönsä.

Suomen Kulttuurirahaston hallitus myönsi Museovisio-apurahat kymmenelle museolle eri puolille Suomea. Yhteensä museoiden uudistustyöhön ohjattiin kolme miljoonaa euroa 100 000 ̶ 500 000 euron suuruisina myöntöinä. Kaksivaiheisen apurahahaun toisen vaiheen apurahat olivat haettavina elokuussa 2019, ja apurahaa voi käyttää vuosien 2020 ̶ 2023 aikana. Tukea saaneet museot löydät täältä.

Museovisio-hanke on käynnissä vuoden 2023 loppuun, mutta uutta hakua ei enää järjestetä, eli apurahoja ei enää myönnetä lisää.

Kuka voi hakea apurahaa

Museovisio-apurahaa voivat hakea Suomessa toimivat ammatillisesti hoidetut museot tai museokohteet. Haku oli suunnattu ensisijaisesti keskikokoisille museoille, joilla oli henkilökuntaresurssit uudistustyön läpiviemiseen, mutta ei taloudellisia mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen. Apurahaa voi hakea myös useamman museon tai museokohteen yhteishankkeeseen, jolloin yksi kohde toimi apurahan hakijana ja hankkeen vetäjänä.

Apurahaa voivat hakea suomalaiset museot ja museokohteet riippumatta siitä, olivatko ne hakijana tai saivatko apurahaa Museovision ensimmäisellä hakukierroksella.

Millaista apurahaa voi hakea

Uudistustyön tavoitteina tuli olla kävijäkokemuksen parantaminen ja uudet kävijät, ja keinoina tähän esimerkiksi esitystekniset, toiminnalliset tai teknologiset uudistukset näyttelytiloissa, yleisötyöhön panostaminen tai tarkempi kohderyhmäajattelu. Tavoitteiden täyttämiseksi uudistustyössä oli mahdollista paneutua lisäksi esimerkiksi brändityöhön tai markkinointistrategian parantamiseen sekä yhteistyön kehittämiseen muiden toimijoiden kanssa.

Apurahaa ei voi käyttää museon toiminnan ylläpitämiseen, vaihtuvien näyttelyiden rahoitukseen, vakituisen henkilökunnan palkkakuluihin tai museotilojen peruskorjaukseen.

Lisätietoja
Suunnittelija Olli Vallinheimo
Olli
Vallinheimo
erityisasiantuntija
Apurahasihteeri Eriika Johansson
Eriika
Johansson
erityisasiantuntija