Suomen Kulttuurirahasto vastuullisena sijoittajana

Suomen Kulttuurirahasto on vastuullinen sijoittaja. Se tarkoittaa vastuullisuustekijöiden ottamista huomioon sijoituspäätöksissä ja vastuullisen toiminnan edistämistä kaikissa sijoituskohteissa.

Jotta voidaan varmistaa, että sijoitustoiminta noudattaa kansainvälisiä normeja, sen vastuullisuutta on pystyttävä seuraamaan säännöllisesti. Vuonna 2019 Kulttuurirahasto otti käyttöönsä puolueettoman toimijan tuottaman vastuullisuuden raportointipalvelun.

Kulttuurirahaston vastuullisuusraportoinnissa sijoitusomaisuutta analysoidaan niin ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun kuin hyvän hallintotavan näkökulmasta (ns. ESG -mittarit). Sijoitusomaisuuden analyysissa otetaan huomioon sekä sijoitusrahastojen sisällä olevat sijoitukset että suorat sijoitukset. Näin syntyy ajantasainen kuva vastuullisuuden eri osa-alueista sekä koko sijoitussalkun että yksittäisten sijoitusten tasolla. Ilmastonmuutoksen hillintä on osa ympäristövastuuta. Kulttuurirahasto yrittää vaikuttaa siihen, että yritykset, rahastot ja salkunhoitajat ottavat toiminnassaan ja raportoinnissaan ilmastoasiat entistä vahvemmin huomioon.

Raportointipalvelun Kulttuurirahastolle tuottaa ulkopuolinen riippumaton palveluntarjoaja. Vastuullisuuden seuranta perustuu kansainvälisiin standardeihin ja yleisesti käytetyn kansainvälisen toimijan tuottamaan dataan ja sen analyysiin. Kulttuurirahasto kuuluu niihin institutionaalisiin sijoittajiin, jotka ovat Suomessa olleet edistämässä seurannan standardien yleistymistä ja yhdenmukaistumista.

Kulttuurirahaston sijoitusomaisuus on laajalti analysoitavissa ESG-näkökulmasta, ja vastuullisuusraportointi on siten kattava. Vaikka markkinoita kuvaavat ESG-mittarit ovat monilta osin vielä epätarkat ja jatkuvan kehitystyön kohteena, ne kuitenkin kertovat, että Kulttuurirahaston sijoitussalkun vastuullisuus markkinoihin verrattuna on jo nyt varsin hyvällä tasolla.

Raportoinnin ansiosta Suomen Kulttuurirahastolla on käytössään tuore tieto sijoitusomaisuuden vastuullisuudesta. Tämä mahdollistaa asian seurannan ja kehittämisen systemaattisesti yli ajan.