Hämeen rahasto

Hämeen rahasto on perustettu vuonna 1960 ja se tukee Kanta-Hämeen maakunnan alueella tehtävää kulttuurityötä ja tieteellistä tutkimusta jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.

Hämeen rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomiin tarkoituksiin, näiden alojen ulkopuolelle jääviä aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista.

Etusijalla ovat maakunnassa asuvat tai syntyneet hakijat sekä maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ. Hämeen rahaston toimialueeseen kuuluu 11 kuntaa.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Rahaston apurahoista päättää hoitokunta. Hoitokunta edustaa monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.

Rahaston käytännön asioista vastaa oman päätoimensa ohella asiamies, opettaja, kirjailija Taija Tuominen. Hämeen rahaston sihteeri on tradenomi Iida Honkanen.

Yhteystiedot

Hämeen rahaston asiamies Taija Tuominen
Taija
Tuominen
asiamies
Iida
Honkanen
sihteeri

Toimisto
Suomen Kulttuurirahaston Hämeen rahasto
Birger Jaarlin katu 3 B 32
13100 HÄMEENLINNA

Hämeen rahaston yleinen sähköposti: hame@skr.fi