Pirkanmaan apurahat

Pirkanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 11.1. – 10.2.2021 klo 16 Suomen aikaa.

Alla olevat tiedot ovat osin vanhentuneet. Tammikuun 2021 hakua koskevat tiedot päivitetään sivuille joulukuun 2020 alussa.

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt, yhteisöt lähinnä erilaisten tiede-, taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen. Rahoitamme suuriakin taiteen ja tieteen hakemuksia, kunhan työsuunnitelma on kiinnostava ja hankkeen budjetti mitoitettu realistisesti. Tammikuun 2020 haussa oli jaettavana yhteensä 1 344 500 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Pirkanmaan rahasto myöntää apurahoja taiteelliseen työskentelyyn, tieteellisiin jatko-opintoihin ja tutkimukseen sekä erilaisiin kulttuurihankkeisiin ja kotiseututyöhön.

Tuemme oivaltavia ja korkeatasoisia hankkeita, nousevia ja uudistavia kykyjä sekä eri tavoin marginaaliin jääviä aloja ja tapahtumia ja lähikulttuuria.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Taidetta ja tiedettä yhdistävät suuret hankkeet

Pirkanmaan rahasto haluaa kannustaa tutkijoita ja taiteilijoita kunnianhimoisiin avauksiin, uudenlaiseen yhteistyöhön ja uusiin kumppanuuksiin eri alojen välillä. Olemme valmiit tukemaan myös tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativan tiedettä ja taidetta yhdistävän hankkeen käynnistämistä tai toteuttamista.

Jos haet apurahaa tällaiseen hankkeeseen

 • valitse Hakemukset-välilehdeltä tieteen tai taiteen hakemus
 • valitse hakemuksen alaksi se, joka lähinnä vastaa hankkeen alaa. Valitse lisäksi listalta muut hankkeeseesi sopivat alat
 • valitse Apuraha-välilehdeltä kohta Erityiskohteet > Taidetta ja tiedettä yhdistävät suuret hankkeet

Työskentelyä tuetaan ensisijaisesti henkilökohtaisin apurahoin, ei myöntämällä tukea palkkarahoitukseen.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta hoitolaitoksiin

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Aamulehden 100-vuotisrahasto
 • Kaisa Ahosen rahasto II
 • Aune ja Kalle Kaiharin rahasto
 • Ritva ja Veikko Lapinleimun rahasto
 • Leena Lindfors-Sarasteen rahasto
 • Marjatta Melkas-Rusasen ja Anneli Melkaksen rahasto
 • Irmeli Näsäsen rahasto
 • Elli ja Elvi Oksasen rahasto
 • Pirkanmaan Sydäntutkimusrahasto
 • Lea ja Pekka Suorannan rahasto
 • Aino Valvaalan rahasto

Haettavina ovat myös Eeva ja Jouko Järvisen nimikkoapurahat syöpälasten hyvinvoinnin edistämiseen, 30 000 euroa, ja syövän eliminoimiseen johtaviin tutkimuksiin, 30 000 euroa. Jos haet Eeva ja Jouko Järvisen nimikkoapurahoja, mainitse siitä työsuunnitelman alussa.

Lahjoittajan nimeä kantavista nimikkorahastoista myönnetään apurahoja lahjoittajien määrittelemille aloille yhteensä 561 000 euroa.

Jos jokin jakovuoroisista nimikkorahastoista tukee hakemuksesi alaa tai käyttötarkoitusta, valitse nimikkorahasto lomakkeella. Tämä koskee erityisesti Pirkanmaan Sydäntutkimusrahaston apurahoja. Tarkoitukseltaan yleistä nimikkorahastoa ei ole syytä merkitä. 

Maakuntarahastosta myönnettävän apurahan alaraja on 2 000 euroa. Nimikkorahaston ohjesäännön salliessa opintoapurahan summa voi olla tätä pienempi.

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää toimiston yhteisosoitteeseen pirkanmaa@skr.fi. Puhelimitse kysymyksiin vastaavat myös asiamies Silja Minkkinen-Poikolainen (aamupäivisin) ja sihteeri Kati Vastamäki (iltapäivisin).

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Pirkanmaan rahaston vuoden 2020 apurahat julkaistaan 8.5.2020, jonka jälkeen apurahan voi ottaa käyttöön. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää.

Yhteystiedot

Pirkanmaan rahaston asiamies Silja Minkkinen-Poikolainen
Silja
Minkkinen-Poikolainen
asiamies
Sihteeri Kati Vastamäki
Kati
Vastamäki
sihteeri