Pirkanmaan apurahat

Pirkanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2022 klo 16 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt, yhteisöt lähinnä erilaisten tiede-, taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen. Rahoitamme suuriakin taiteen ja tieteen hakemuksia, kunhan työsuunnitelma on kiinnostava ja hankkeen budjetti mitoitettu realistisesti. Tammikuun 2021 haussa jaettiin 1 345 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Pirkanmaan rahasto myöntää apurahoja taiteelliseen työskentelyyn, tieteellisiin jatko-opintoihin ja tutkimukseen sekä erilaisiin kulttuurihankkeisiin ja kotiseututyöhön.

Tuemme oivaltavia ja korkeatasoisia hankkeita, nousevia ja uudistavia kykyjä sekä eri tavoin marginaaliin jääviä aloja ja tapahtumia ja lähikulttuuria.

Työskentelyä tuetaan ensisijaisesti henkilökohtaisin apurahoin, ei myöntämällä tukea palkkarahoitukseen. Työskentelyapuraha voidaan myöntää 17.5.2021 jälkeen alkavaan työskentelyyn. Myös kuluapuraha on tarkoitettu ensisijaisesti 17.5.2021 jälkeen toteutuviin kuluihin.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Taiteen suurapuraha

Pirkanmaan rahasto julistaa haettavaksi taiteen suurapurahan, jolla se haluaa kannustaa taiteilijoita tai taiteilijaryhmiä kunnianhimoisiin avauksiin ja uudenlaiseen yhteistyöhön.

Jos haet apurahaa tällaiseen hankkeeseen

 • Valitse Hakemukset-välilehdeltä Taiteen suurhakemus.
 • Valitse hakemuksen alaksi se, joka lähinnä vastaa hankkeen alaa. Valitse lisäksi listalta muut hankkeeseesi sopivat alat.
 • Valitse Apuraha-välilehdeltä kohta Erityiskohteet > Taiteen suurhakemus.

Kärkihanke

Tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativiin tai uutta luoviin maakunnallisiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta hoitolaitoksiin

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja nimikkorahastoista. Lahjoittajan nimeä kantavista nimikkorahastoista myönnettiin vuonna 2021 apurahoja lahjoittajien määrittelemille aloille yhteensä 579 000 euroa.

Tarkista nimikkorahastojen tukemat alat ja jakosummat. Jos jokin jakovuoroisista nimikkorahastoista tukee hakemuksesi alaa tai käyttötarkoitusta, mainitse kyseiset nimikkorahastot työsuunnitelmasi alussa. Tarkoitukseltaan yleistä nimikkorahastoa ei ole syytä merkitä.

 • Aamulehden 100-vuotisrahasto
 • Toini Ahon rahasto
 • Matti ja Helvi Heikkilän rahasto
 • Yrjö ja Marjatta Juharin rahasto
 • Annikki ja Erkka Lehtolan rahasto
 • Väinö Linnan rahasto
 • Aili Luukkasen rahasto
 • Marjatta Melkas-Rusasen ja Anneli Melkaksen rahasto
 • Irmeli Näsäsen rahasto
 • Elli ja Elvi Oksasen rahasto
 • Linnea Pirilän rahasto
 • Pirkanmaan Sydäntutkimusrahasto
 • Aino Valvaalan rahasto

Haettavina ovat myös Eeva ja Jouko Järvisen nimikkoapurahat syöpälasten hyvinvoinnin edistämiseen 30 000 euroa ja syövän eliminoimiseen johtaviin tutkimuksiin 30 000 euroa. Jos haet Eeva ja Jouko Järvisen nimikkoapurahoja mainitse siitä työsuunnitelman alussa.

Maakuntarahastosta myönnettävän apurahan alaraja on 2 000 euroa. Nimikkorahaston ohjesäännön salliessa opintoapurahan summa voi olla tätä pienempi.

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää toimiston yhteisosoitteeseen pirkanmaa@skr.fi. Puhelimitse kysymyksiin vastaavat myös asiamies Silja Minkkinen-Poikolainen (aamupäivisin) ja sihteeri Kati Vastamäki (iltapäivisin).

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Pirkanmaan rahaston vuoden 2021 apurahat julkaistiin 14.5.2021. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Apurahan voi ottaa käyttöön 18.5.2021 lähtien.

Yhteystiedot

Pirkanmaan rahaston asiamies Silja Minkkinen-Poikolainen
Silja
Minkkinen-Poikolainen
asiamies
Sihteeri Kati Vastamäki
Kati
Vastamäki
sihteeri