Pirkanmaan apurahat

Pirkanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 16.1. – 10.2.2023 klo 16 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahaa voivat hakea Pirkanmaalla syntyneet, asuvat tai työskentelevät sekä Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt, yhteisöt lähinnä erilaisten tiede-, taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Hakusumma perustuu tarpeeseen ja asiantuntijoiden harkinta hakijan selkeään työsuunnitelmaan ja budjettiin. Myönnettyjen apurahojen suuruus on viime vuosina vaihdellut 2 000 eurosta 130 000 euroon. Rahoitamme suuriakin taiteen ja tieteen hakemuksia, kunhan työsuunnitelma on kiinnostava ja hankkeen budjetti mitoitettu realistisesti. Tammikuun 2022 haussa jaettiin yhteensä 1 360 000 euroa.

Työskentelyä tuetaan ensisijaisesti henkilökohtaisin apurahoin, ei myöntämällä tukea palkkarahoitukseen. Työskentelyapuraha voidaan myöntää 11.5.2022 jälkeen alkavaan työskentelyyn. Myös kuluapuraha on tarkoitettu ensisijaisesti 11.5.2022 jälkeen toteutuviin kuluihin.

Apurahojen painopistealueet

Pirkanmaan rahasto myöntää apurahoja taiteelliseen työskentelyyn, tieteellisiin jatko-opintoihin ja tutkimukseen sekä erilaisiin kulttuurihankkeisiin ja kotiseututyöhön.

Tuemme oivaltavia ja korkeatasoisia hankkeita, nousevia ja uudistavia kykyjä sekä eri tavoin marginaaliin jääviä aloja ja tapahtumia ja lähikulttuuria.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativiin tai uutta luoviin maakunnallisiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit. Apurahan suuruus on vähintään 10 000 euroa. Jo hakuvaiheessa hakijan tulee esittää yhteistyötahon alustava sitoutuminen hankkeeseen sekä kuvaus yleisöjen osallisuudesta sekä kuvaus siitä, kuinka toiminnan vaikuttavuutta seurataan.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja nimikkorahastoista. Lahjoittajan nimeä kantavista nimikkorahastoista myönnettiin vuonna 2021 apurahoja lahjoittajien määrittelemille aloille yhteensä 579 000 euroa.

Tarkista nimikkorahastojen tukemat alat ja jakosummat. Jos jokin jakovuoroisista nimikkorahastoista tukee hakemuksesi alaa tai käyttötarkoitusta, mainitse kyseiset nimikkorahastot työsuunnitelmasi alussa. Tarkoitukseltaan yleistä nimikkorahastoa ei ole syytä merkitä.

 • Aamulehden 100-vuotisrahasto
 • Kaisa Ahosen rahasto II
 • Leena Lindfors-Sarasteen rahasto
 • Rauni ja Magnus Malmbergin rahasto
 • Marjatta Melkas-Rusasen ja Anneli Melkaksen rahasto
 • Maija Miettisen rahasto
 • Irmeli Näsäsen rahasto
 • Elli ja Elvi Oksasen rahasto
 • Pirkanmaan Sydäntutkimusrahasto
 • Tuula Pyykkösen rahasto
 • Aino Sipilän rahasto
 • Aino Valvaalan rahasto

Haettavina ovat myös Eeva ja Jouko Järvisen nimikkoapurahat syöpälasten hyvinvoinnin edistämiseen 62 000 euroa. Jos haet Eeva ja Jouko Järvisen nimikkoapurahoja mainitse siitä työsuunnitelman alussa.

Maakuntarahastosta myönnettävän apurahan alaraja on 2 000 euroa. Nimikkorahaston ohjesäännön salliessa opintoapurahan summa voi olla tätä pienempi.

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää toimiston yhteisosoitteeseen pirkanmaa@skr.fi. Puhelimitse kysymyksiin vastaavat myös asiamies Silja Minkkinen-Poikolainen (aamupäivisin) ja sihteeri Kati Vastamäki (iltapäivisin). Voit myös katsella ja kuunnella alla olevan esityksen Pirkanmaan apurahoista.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Pirkanmaan rahaston vuoden 2022 apurahat julkaistaan 13.5.2022. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Apurahan voi ottaa käyttöön 11.5.2022 lähtien.

Pirkanmaan rahasto sosiaalisessa mediassa

Seuraa Pirkanmaan rahaston uutisia myös sosiaalisessa mediassa: Facebookissa ja Instagramissa.

Yhteystiedot:

Pirkanmaan rahaston asiamies Silja Minkkinen-Poikolainen
Silja
Minkkinen-Poikolainen
asiamies
Sihteeri Kati Vastamäki
Kati
Vastamäki
sihteeri