Maaliskuun haussa jaossa ovat liikkuvuusapurahat sekä Taide²-apurahat. Argumenta-apurahaa voi hakea seuraavan kerran vuonna 2020.

Liikkuvuusapuraha

Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijoille ja taidekriitikoille ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi. Yksittäisen taiteilijan lisäksi hakijana voi toimia myös työryhmä tai rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys, jolloin yksittäisen osallistujan matkan kesto on vähintään viikko. Lue lisää.

Taide²

Suomen Kulttuurirahaston Taide²-apurahan (Taide toiseen) tarkoituksena on mahdollistaa korkeatasoisten taidetuotantojen tarjoaminen laajemmille yleisöille. Apuraha kannustaa laajoihin ja uudistaviin taidehankkeisiin. Taiteen alan laitoksille ja rekisteröityneille yhteisöille suunnattu apuraha on tarkoitettu niiden keinojen etsimiseen, joilla taiteellisesti laadukkaat tuotannot voivat saavuttaa suurempia yleisöjä. Lue lisää.