1. Iloitse ja jaa tietoa apurahastasi

Kun kerrot apurahasta sosiaalisessa mediassa, käytä tunnisteita #kulttuurirahastontuella tai #skr2024 (apurahan myöntämisvuosi).

2. Tutustu apurahansaajan ohjeisiin

Lue ilmoitussähköposti ja Ohjeet apurahansaajalle. Sähköpostissa on apurahan nostamista koskevia tärkeitä päivämääriä. Perehdy ohjeissa erityisesti apurahan nostamiseen ja käyttämiseen liittyviin aikarajoihin sekä selvityksen tekemisen aikatauluun. Jos olet saanut monivuotisen apurahan, tutustu myös sitä koskeviin ohjeisiin.

3. Laadi nostoaikataulu

Kun nostat apurahaa, se tarkoittaa sitä, että aloitat työskentelyn tai kuluapurahan käyttämisen. Lue Apurahansaajan verkkopalvelussa olevat apuraha-asiakirjat ja ohjeet ja laadi itsellesi nostoaikataulu. Esitystä maksueriksi ei tarvitse laatia kerralla. Nosta kuitenkin apuraha tai sen ensimmäinen erä kolmen vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä.

4. Muista vakuutukset

Jos apuraha on myönnetty vähintään 4 kk:n työskentelyyn, tee vakuutushakemus Melaan 3 kk:n kuluessa apurahan ensimmäisen erän nostamisesta. Mela laskuttaa vakuutuksen sinulta. Kun apurahaan liittyy Kulttuurirahaston tarjoama sairauskulu- ja täysajan tapaturmavakuutus (Söderberg & Partners Oy), hyödynnä se. Kulttuurirahasto maksaa vakuutuksen puolestasi.

5. Käytä apuraha siihen varattuun tarkoitukseen

Voit käyttää apurahaa vain siihen tarkoitukseen, mihin se on haettu ja myönnetty. Jos välttämätöntä, voit hakea käyttötarkoituksen muutosta Apurahansaajan verkkopalvelussa ennen apurahan nostamista ja/tai muutoksen kohteena olevan työ- tai hankevaiheen toteutumista. Ota huomioon apurahan hakuohjeissa tai apurahapäätöksessä mahdollisesti olevat rajaukset.

6. Tarkista verotus OmaVerosta

Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö ja sen maksama apuraha näkyy veroehdotuksessa veronalaisena. Muista tarkistaa esitäytetty veroilmoitus OmaVerosta. Sen korjaamiseksi saat ohjeita veroviranomaiselta.

7. Raportoi apurahan käyttö

Muista, että käyttöselvitys on toimitettava vuoden kuluessa apurahan viimeisen erän nostamisesta. Apurahan tulee olla silloin kokonaan käytetty. Apurahansaajan verkkopalvelussa on lomake apurahan käytön raportointiin.

8. Kerro rahoittajasta

Mainitse apuraha ja sen myöntänyt Suomen Kulttuurirahasto tai maakuntarahasto eri yhteyksissä ja tuo rahoittaja esiin tieteellisessä opinnäytetyössä tai julkaisussa, konserttiohjelmassa, näyttelyluettelossa tai muussa vastaavassa. Tiedotteissa, verkkosivuilla, esitteissä ja julkaisuissa yms. tulee käyttää apurahan myöntäneen rahaston logoa. Painokelpoiset logot voit noutaa täältä.

Sivu on päivitetty 30.1.2024.